Historisk tykk ordrebok i Kongsberg Gruppen

Kongsberg Gruppen har ikke hatt en høyere ordreinngang eller en større ordrereserve noensinne. Tredje kvartal ble løftet frem at mange ordrer innen maritim og gigantkontrakter i forsvarsvirksomheten.

Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen signerte i mars 2018 gigantavtalen med konsernsjef i Barzan Holdings, Nasser Hassan Al-Naimi, under Doha International Maritime Defense Exhibition (Dimdex).
Publisert:

Kongsberg Gruppen melder om den rekordhøye ordrereserven i regnskapet for tredje kvartal som ble sluppet onsdag morgen.

Totalt kom det inn ordrer for 12,33 milliarder kroner, noe som er opp nesten åtte milliarder fra året før. Den rekordstore mengden nye ordre løfter også ordrereserven til en ny rekord på 34,24 milliarder kroner. Dermed slår Kongsberg sin forrige rekord som ble satt i andre kvartal på 27,77 milliarder.

En gjennomgang E24 har gjort av selskapets regnskap viser at selskapet aldri har hatt en like stor ordreinngang eller -reserve i moderne tid.

– Vi leverer et sterkt kvartal for selskapet som helhet, med positiv lønnsomhetsutvikling i alle forretningsområder. Vi har solid vekst, både fra eksisterende virksomhet og fra oppkjøpte selskaper, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen, i børsmeldingen.

E24 skrev i september hvordan Kongsberg Gruppen nå har sikret seg en rekke store forsvarskontrakter over en periode, men det stopper ikke der. Selskapet mener de kan lande ordrer for 100 milliarder kroner fremover.

58 prosent av konsernets ordrereserve ligger nå i forsvarsvirksomheten, mens 39 prosent er knyttet til Kongsberg Maritime. De siste tre prosentene er knyttet til Kongsberg Digital.

Det var allerede kjent at Kongsberg Defense & Aerospace hadde sikret seg sin største kontrakt noensinne da det i juli ble klart at Qatar bestilte luftvernsystemet NASAMS for totalt 5,6 milliarder kroner.

I tillegg sikret forsvarsvirksomheten seg andre ordrer for totalt 2,65 milliarder som ga en samlet ordreinngang på 8,25 milliarder, opp fra 1,27 milliarder på samme tid i fjor. To av de store bidragsyterne er en ny Crows-kontrakt med det amerikanske forsvaret verdt 131 millioner dollar og en kontrakt for satellittbasert bredbånd til 618 millioner kroner med Space Norway.

Satsingen innen industriell digitalisering begynner også å vokse, selv om Kongsberg Digital fortsatt utgjør en relativt liten del av konsernet.

Virksomheten sikret seg sin største kontrakt innen digitalisering i september, da de vant en kontrakt med 100 millioner med Shell for digitalisering av gassanlegget på Nyhamna. Samarbeidet kan også bety flere kontrakter fra Shell i fremtiden.

Les også

Kongsberg Gruppen vinner digitalkontrakt med Shell til 100 mill.

Øker kostnadsmålet i år

I Kongsberg Maritime økte ordreinngangen fra 3,02 til 3,86 milliarder kroner i tredje kvartal mot samme periode i fjor. Maritime satte ordrerekord på 5,24 milliarder i andre kvartal og ordreinngangen hittil i år er nå oppe i 11,51 milliarder, med et kvartal igjen.

En av bidragsyterne til Maritimes ordreinngang er kontrakten på 190 millioner med Damen Shipyards i Nederland, som innebærer at Kongsberg skal gjøre sin mest omfattende cruiseleveranse noensinne med en fullintegrert løsning til SeaDream.

Med denne ordreinngangen og -reserven ligger Kongsberg Maritime godt over nivåene selskapet lå på i «gullalderen» da oljemarkedet var på topp, før oljebremsen slo inn fra 2014 og utover.

De høye ordretallene i Kongsberg Maritim blir imidlertid løftet av oppkjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine som ble gjennomført i våres.

– Kongsberg Maritime har en ordrereserve på over 13 milliarder, noe som er solid i et krevende marked. Det er god ordreinngang innenfor ettermarkedet og marin robotikk, og det er stor aktivitet på leveranser til LNG fartøy, sier konsernsjef Geir Håøy.

Konsernet har vært tydelig på at selv om det er tegn til bedring i deler av markedet så har man fortsatt en stor jobb å gjøre for å slå sammen Kongsberg Maritime og Commercial Marine. I september varslet konsernet ytterligere en nedbemanning på 180 årsverk som et ledd av den omfattende restruktureringen.

Nå varsler selskapet at de øker målet for hvor mye kostnader som skal spares gjennom oppkjøpet fra 200 til 250 millioner kroner i år.

– Integrasjonen av Commercial Marine er foran planen (...) Commercial Marine leverer et positivt resultat, og jeg er trygg på oppkjøpet vil skape verdier for Kongsberg og våre eiere fremover, sier Håøy.

Commercial Marine slet tungt og gikk med tap da Kongsberg tok over selskapet. Det merkes i brutto driftsmargin (EBITDA) som nå har falt fra 11,4 til 6,4 prosent for Kongsberg Maritime i tredje kvartal, målt mot samme periode i fjor før oppkjøpet.

Kongsberg opplyser at driftsmarginen til «gamle» Kongsberg Maritime var på over 12 prosent i tredje kvartal. Commercial Marine leverer også et positivt driftsresultat i dette kvartalet, ifølge Kongsberg, men det er altså fortsatt så lavt at det tynger den sammenslåtte virksomheten.

Les også

Kongsberg mener de kan lande forsvarsordrer verdt 100 milliarder

Økt omsetning, dårligere resultat

Kongsberg Gruppen økte omsetningen i tredje kvartal fra 3,15 til 6,05 milliarder kroner målt mot samme periode i fjor.

Selskapet hadde et brutto driftsresultat som steg fra 347 til 535 millioner kroner (eller til 417 millioner hvis man holder regnskapsreglene IFRS 16 utenom).

Det betyr et fall i driftsmarginen (EBITDA) fra 11,0 til 8,8 prosent (til 6,9 prosent uten IFRS 16).

Resultat etter skatt falt fra 155 til 115 millioner kroner (136 millioner uten IFRS 16).

– Kongsberg Gruppen har sterke og viktige posisjoner både innen de sivile- og forsvarsrelaterte områdene som vil fortsette å utvikle seg i positiv retning også i fjerde kvartal 2019. Det vil samtidig bli et år hvor resultatene påvirkes av kostnader
knyttet til integrasjon og restrukturering av «nye» Kongsberg Maritime, skriver selskapet.

Les også

Kongsberg Maritime kutter minst 180 årsverk til

Publisert: