Trosser markedet: – Stor appetitt etter «handelskrigsaksjer»

Nordnets kunder tar sjansen på aksjer som har falt kraftig i skyggen av handelskrigen, med nettokjøp av aksjer i Norsk Hydro og Elkem på 50 og 35 millioner kroner. 

RISIKO: Elkem er blant selskapene som merker handelskrigen mellom USA og Kina mest. Det gjør at Nordnets kunder har kjøpt aksjer til en betydelig lavere kurs enn selskapene hadde for noen måneder siden.
Publisert:

Mens større investorer flokker seg om mindre utsatte selskaper og obligasjonsmarkedet, så ser Nordnet at kundene er villige til å ta mer risiko.

– Det er stor appetitt for «handelskrigsaksjer». I tillegg til at flere investerer i Hydro og Elkem, så stikker Equinor, DNO og Subsea 7 seg ut blant de sykliske aksjene, sier Mads Johannessen, som er investeringsøkonom i Nordnet.

Etter månedsskiftet har Nordnets kunder, som i hovedsak er mindre investorer, tatt sjansen på aksjer som svinger i takt med handelskrigen.

Vurderingen Johannessen gjør er at selskaper som Hydro og Elkem er relativt billige hvis du regner ut fra et normalt handelsklima, og at de derfor kan stige mye dersom tidevannet snur.

– Problemet er makroforholdene, med handelskrig, tollbarrierer og risiko for fall global vekst. Det gjør risikoen verre. En opptrapping av handelskrigen vil gjøre at disse selskapene sliter enda mer, da de er ekstremt styrt av makroforholdene.

– Kalkulert risiko

Både Hydro og Elkem har fått juling på børsen det siste året, med fall på henholdsvis 39 og 41 prosent. De siste dagene har derimot begge løftet seg noe.

– Investeringene vi ser nå er en kalkulert risiko på at det ikke blir så gærent som mange tror. I et slikt scenario er de sykliske aksjene relativt billige, siden de har blitt dunket såpass mye ned.

Både Hydro og Elkem er solide selskaper, som gjør at de kan ses på som langsiktige investeringer, mener Johannessen.

– Hvis du ser på Hydro, så er de verdt 27 ganger inntjeningen, mens de for et års tid siden de på cirka ti ganger dette. Hydro er et spesielt tilfelle, der de har hatt problemer med datahacking, produksjonsproblemer i Brasil og aluminiumspriser som henger sammen med global vekst.

Les på E24+

Børskommentar: Det er neppe bare handelskrigen som senker børsene

– Elkem er utsatt for tollbarrierer og de har fabrikker i Kina, men det er et selskap med god balanse og kapitalstruktur. De, i likhet med Hydro, vil klare en global nedtur på ett til to år relativt greit. Historisk sett har begge klart seg gjennom kriser før. Men det er fremdeles nedsiderisiko med ytterligere forverring i handelskrigen og resesjonsrisiko. hvor stor denne risikoen er, er vanskelig si.

Skygger det trygge

Investorer som går etter enda mer Kina-utsatte selskaper, som REC, mener Johannessen bør se mer på hva som skjer på kort sikt.

– Er det annonsert møter mellom USA og Kina, kan det være smart å gå inn her, men det er et selskap som kjemper mot klokken.

Den siste måneden har Telenor gått opp en prosent, mens Oslo Børs har falt nesten seks prosent. Han sier at interessen for mindre sykliske aksjer, som Telenor, likevel er lav.

Les på E24+

Aksjeeksperter: Disse selskapene er tryggest i handelskrigen

– Dette er fullprisede selskaper, som er relativt dyre. Vi ser at Telenor og andre motsykliske selskaper, som Orkla og sparebankene, klarer seg bedre når det blir uro. Men generelt er Oslo Børs utsatt for global vekst og etterspørsel, siden vi er såpass råvarebasert, sier han.

At småinvestorene hos Nordnet likevel ikke satser på selskapene som anses mest trygge, forklarer Johannessen med at disse allerede er stivt priset.

– Skal du virkelig søke avkastning, så må du ta risiko.

Publisert: