Norges Bank vurderer egne digitale penger som en beredskapsløsning

Norges Bank mener det er behov for forbedring i dagens betalingssystemer, og vil vurdere digitale sentralbankpenger som beredskapsløsning.

FORBEDRINGSBEHOV: Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen mener det er behov for forbedringer i betalingssystemet, og vil vurdere digitale sentralbankpenger som beredskapsløsning. Bildet er fra en tidligere anledning.
  • Camilla Knudsen
Publisert:

– For å opprettholde effektiviteten i betalingssystemet, er det behov for forbedringer, sier visesentralbanksjef Jon Nicolaisen i en melding i forbindelse med publiseringen av Norges Banks årlige rapport «Finansiell infrastruktur 2019» torsdag.

Sentralbanken peker på at betalingssystemet lenge har vært kjennetegnet av standardiserte og kostnadseffektive løsninger.

Les på E24+

Hvorfor trenger vi egentlig kontanter?

Ikke god nok elektronisk beredskap

Samtidig understrekes det at det i dag ikke eksisterer tilstrekkelig uavhengige elektroniske beredskapsløsninger.

– Betaling med kontanter kan gjennomføres uten elektroniske løsninger og er derfor fortsatt en viktig del av beredskapen, sier Nicolaisen.

– Vi vurderer samtidig om digitale sentralbankpenger kan bidra til ytterligere å understøtte tilliten til pengevesenet, herunder fungere som uavhengig beredskapsløsning for betalingssystemet, tilføyer han.

Banken ser to hovedkategorier av løsninger. Enten en digital variant av sedler og mynter, såkalte token, som oppbevares i digitale lommebøker, eller kontobaserte penger knyttet til en identifiserbar personlig konto.

Utredningen om digitale sentralbankpenger (DSP) er imidlertid et langsiktig arbeid, og Norges Bank har foreløpig ikke konkludert.

– Vi har gjennomført en utredning av DSP i to faser, og en rapport etter fase to vil foreligge før sommeren, sier Nicolaisen.

Deretter skal utredningen inn i en tredje og avsluttende fase.

Økt risiko for cyberangrep

Sentralbanken nevner også tiltagende risiko for cyberangrep i betalingssystemet. I den sammenheng vil banken invitere næringen og relevante myndigheter til dialog for å vurdere om det skal innføres et standardisert rammeverk.

– Formålet er å bedre sikkerheten og fremme finansiell stabilitet, sier Nicolaisen.

Les også

DNB-kunder belastet dobbelt igjen – omfanget er stort

Tiden er inne for raskere betalingsløsninger

Norges Bank mener at muligheter for betalinger som sørger for at mottager får pengene inn på konto i løpet av sekunder (realtidsbetalinger), er sentralt for å få et effektivt betalingssystem.

– En forbedret infrastruktur for slike betalinger er planlagt innen utgangen av inneværende år. Norges Bank forutsetter at bankene vil tilby tjenester som gjør at privatpersoner og foretak kan utnytte mulighetene i den nye infrastrukturen, sier visesentralbanksjefen.

Les også

Vipps skapte trøbbel på nasjonaldagen

Les også

Venter at kronen holder seg svak fremover

Les også

Nordea Markets venter fire rentehevinger de neste to årene

Les også

IMF om norsk økonomi: – Risikoen vokser i markedet for næringseiendom

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norges Bank

Flere artikler

  1. Norges Bank i ny rapport: – Digital kriminalitet mot finansforetakene er økende

  2. Norges Bank om digitale penger: – Et stort og komplekst spørsmål

  3. Betalt innhold

    Norges Bank nærmer seg beslutning om digitale penger. Dette vet vi om prosessen så langt

  4. BIS tror digitale sentralbankpenger blir attraktivt krypto-alternativ

  5. Nå skal svenskene teste e-kronen