EKSPERTENE HAR TALT: Rentebunnen er nådd

Ekspertene tror høy inflasjon og prisstigning sørger for sentralbanksjefen ikke vil sette ned renten onsdag.

  • NTB
Publisert:

Ekspertene og økonomene synes enige om at Norges Bank ikke kommer til å kutte renta på nytt under rentemøtet onsdag.

Mye tyder på at rentebunnen er nådd, og at Norges Bank kommer til å holde renta uendret så lenge prisstigningen og inflasjonen er høy. Først etter nyttår kan styringsrenta til sentralbanken komme til å begynne å krype oppover, mener flere økonomer – selv om økonomien allerede nå viser klare tegn til å være på bedringens vei.

– For Norges Bank er det viktig å holde stabil prisstigning. Rentemøtet vil nok gjenta at usikkerheten fortsatt er så stor at renta vil bli holdt lav en stund til, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 Gruppen til NTB.

Kredittmarkedet for privatpersoner, først og fremst når det gjelder boliglån, synes å være friskmeldt. Det skyldes både det lave rentenivået, at arbeidsledigheten ikke øker like kraftig som fryktet, at hovedindeksen på børsen har styrket seg og meldinger om optimisme i deler av næringslivet.

Rekordlav rente

Norges Bank har siden finanskrisen rammet landet kuttet styringsrenta sju ganger fra en topp på 5,25 prosent i oktober i fjor til 1,25 prosent i juni. Makroøkonomene tror at renta vil forbli uendret etter rentemøtet i Norges Bank onsdag – i likhet med styringsrenta til Den europeiske sentralbanken (ESB).

Ingen av de elleve økonomene nyhetsbyrået Reuters har snakket med i forkant av rentemøtet onsdag tror på endringer i renta. Bare i DnB NOR Markets ser man for seg ytterligere rentekutt, på 0,25 prosentpoeng i desember.

– Rentebunnen er mest sannsynlig nådd, og vi kommer sannsynligvis ikke til å se noen renteøkning før til våren, sier Holvik.

Høy inflasjon

Holvik viser til at deler av industrien og eksportsektoren fortsatt har stor ledig kapasitet, og at dette vil påvirke lønnsdannelsen. Lønnsøkning i industrien danner normalt rammene for øvrige sektorer. Med andre ord vil lav reallønnsøkning innebære relativt høyere prisstigning.

– Inflasjonen kommer ikke kraftig ned før om ett til to år, sier Holvik.

Avstanden mellom Norges Banks styringsrente og pengemarkedsrenten – renten bankene betaler for lån seg imellom (tre måneders NIBOR) – er fortsatt større enn normalt, men ligger nå lavere enn på fire år. Det tyder på at frykten i pengemarkedet avtar raskere enn Norges Bank hadde sett for seg.

E24.no - STØRST på økonominyheter

Publisert:

Flere artikler

  1. Rentebunnen kan være nær

  2. Venter fortsatt lave renter

  3. Dilemma for Norges Bank: Tvinges til å holde renten rekordlav

  4. Annonsørinnhold

  5. Renten skal opp - men ikke nå

  6. Endrer ikke renten: Avlyser flere rentekutt