Tung uke for shippingindeks

Inntjeningen til de største tørrlastskipene har falt kraftig denne uken. Omikronvarianten av coronaviruset bidrar til nedturen, mener shippinganalytiker.

Tørrlastskip frakter blant annet råvarer som kull, jernmalm og korn.
Publisert: Publisert:

Baltic Capesize-indeksen falt alle handelsdagene denne uken. Tirsdag og onsdag var de tyngste dagene, med fall på henholdsvis 16 og 17 prosent.

Etter å ha startet uken rundt 39.000 dollar per dag, var indeksen nede i 22.000 dollar fredag. Det er det laveste siden starten av april.

Pilene pekte også nedover hele uken for de andre tørrlastindeks til The Baltic Exchange.

Coronasituasjonen og spredningen av omikronvarianten er med på å påvirke negativt, mener shippinganalytiker Ingeborg Almås i Clarksons Platou.

– Utbruddet av omikronvarianten har skapt ny usikkerhet rundt det kortsiktige bildet av veksten i verdensøkonomien, og derav den globale ståletterspørselen, sier hun til E24.

Ingeborg Almås jobber for det globale shippingmeglerhuset Clarksons Platou i Oslo.

Lavere jernmalm-etterspørsel

Den viktigste årsaken bak nedgangen er likevel mindre frakt av jernmalm de siste par ukene, ifølge analytikeren. Det har også redusert ventetiden i havnene, sier Almås. Ventetiden har vært en av utfordringene under pandemien.

– Kinesiske jernmalmkjøpere synes å ha redusert kjøpsaktiviteten etter å ha bygget betydelige lagre den siste tiden. Den fundamentale jernmalmetterspørselen i Kina er fremdeles lav og det knyttes mye usikkerhet til etterspørselen på kort sikt, sier Almås.

Capesize-indeksen måler hva de største tørrlastskipene drar inn på frakt av råvarer som kull, jernmalm og korn per dag. Navnet kommer fra at skipene må seile rundt Kapp det gode håp i Sør-Afrika, fordi de er for store til å passere gjennom Panama- og Suezkanalen.

Les også

Shippingindeks i fritt fall: – Vil alltid være volatilt

Stupte i oktober

Nedgangen for den volatile Capesize-indeksen den siste uken kommer etter en drøy måned der noe av det kraftige fallet i oktober ble hentet inn.

Indeksen var oppe i nesten 87.000 dollar per dag i begynnelsen av oktober – det høyeste nivået siden 2008. Deretter stupte indeksen, og i begynnelsen av november var den under 27.000 dollar.

Den kraftige oppgangen frem mot oktober ble forklart med både kapasitetsmangel på grunn av opphoping i havnene som følge av pandemien og økt kulletterspørsel som følge av energikrisen i Europa. Det høye nivået var også støttet av eksportvolumer av jernmalm ut av Brasil og ruten mellom Australia og Kina, mente Vesselsvalues analytikere den gangen.

Det påfølgende bratte fallet skyldtes blant annet lavere eksportvolum av jernmalm fra Brasil og Australia, og økt tilgang på fraktkapasitet i Atlanterhavet, forklarte Ingeborg Almås til E24 i slutten av oktober.

Fremover venter shippinganalytikeren også at mengden jernmalm fra Brasil blir sesongmessig noe lavere i første kvartal av 2022, noe som vil slå negativt ut på etterspørselen etter tørrlastfrakt.

– På en annen side er det vanskelig å si noe om utviklingen i flåteproduktiviteten fremover, som potensielt kan fortsette å være høy, med vintervær og nye nedstengninger, legger Almås til.

Publisert: