Akers verdier falt til 72 milliarder i andre kvartal

Frykt for makroøkonomisk og geopolitisk utvikling preget Aker-konsernet.

LEGGER FREM KVARTALSTALL: Hovedeier og styreleder Kjell Inge Røkke under Pareto-konferansen i 2020.
Publisert:

Det børsnoterte industrikonsernet, hvor Kjell Inge Røkke er største eier, legger onsdag frem sine andrekvartalstall.

– Andre kvartal bar preg av frykt for makroøkonomisk og geopolitisk utvikling, skriver Aker-topp Øyvind Eriksen i meldingen.

Verdien av Aker og porteføljeselskapene falt med 2,8 milliarder kroner i løpet av årets andre kvartal. Sammenlignet med første kvartal var fallet på 3,7 prosent.

Selskapet utbetalte 1,1 milliarder kroner i utbytte. Dermed endte den verdijusterte egenkapitalen på 72 milliarder kroner.

Dette er nettoverdien av selskapet, og regnes ut ved å trekke totale forpliktelser fra verdien av eiendelene.

Les på E24+

Dette må du vite før du kjøper aksjer i utlandet

Øyvind Eriksen, konsernsjef og daglig leder i Aker.

Per aksje var nettoverdiene på 756 kroner ved utgangen av andre kvartal. Til sammenligning lå aksjekursen på 939 kroner ved nyttår.

– Selv om Akers aksjekurs ikke har unnsluppet stemningen som råder globalt, kobler vi vårt sterke industrielle fundament med ny teknologi, ideer og partnerskap, sier Eriksen.

Verdifall i Aker Horizons

Ifølge rapporten falt verdien av de industrielle investeringene med 1,4 milliarder kroner, til 70,1 milliarder kroner.

Nedgangen er i hovedsak knyttet til et verdifall i fornybarselskapet Aker Horizons. Reduksjonen er delvis motvirket av en verdiøkning i olje- og gasselskapet Aker BP og en investering i oljeserviceselskapet Aker Solutions.

Verdien av Akers finansielle investeringer falt til 11,5 milliarder kroner i andre kvartal, fra 13,4 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal.

Investeringsfond i rute

Konsernets utvikling for investeringsfondet Aker Asset Management, ledet av tidligere oljefond-topp Yngve Slyngstad, går etter planen, skriver Aker.

De nyansatte i virksomheten som vil jobbe med infrastruktur skal starte i august, og venter å få de nødvendige lisenser på plass i løpet av andre halvdel 2022, og at man begynner å markedsføre de første produktene i første halvdel 2023.

Målet er å etablere et fond på totalt 100 milliarder euro, tilsvarende over 1.000 milliarder kroner.

Til sammenligning er det rundt 1.750 milliarder kroner i verdipapirfond i Norge, ifølge Verdipapirfondenes forening (VFF).

Publisert:
Gå til e24.no