Finanstilsynet: Forte ga villedende informasjon om fond

Tilsynet mener Forte Fondsforvaltning presenterte et historisk resultat for et av sine fond som var betydelig bedre enn det faktisk har vært.

Egil Matsen tok over som sjef i Forte i slutten av 2020.
Publisert:

Tilsyn som er gjennomført knytter seg til verdipapirfondet Forte Obligasjon, som forvaltes av Forte Fondsforvaltning. Finanstilsynet har sett nærmere på bruken av referanseindeks for fondet, og hvordan den historiske avkastningen er presentert.

Konklusjonen til tilsynet er at indeksen Forte brukte som referanse frem til 1. januar 2019 ga et feil bilde av hvor godt fondet gjorde det. Tilsynet mener statsobligasjonsindeksen ST4X ikke var representativ for fondets portefølje og risikoprofil, og at Forte Obligasjon systematisk kunne ventes å gjøre det bedre enn sammenligningsgrunnlaget som ble lagt frem.

Finanstilsynet mener derfor at fondets historiske resultat har blitt presentert som betydelig bedre enn ventet frem til de byttet referanseindeks i 2019. Tilsynet mener sammenligningen har vært egnet til å villede.

Forte enige med tilsynet

Egil Matsen, administrerende direktør i Forte, sier de mottok vurderingen fra Finanstilsynet rett før jul, og at de med en gang så det var ting de burde ta tak i.

– Det tilsynet påpekte var at vi skulle tatt ut sammenlikningen med en tidligere referanseindeks. Vi er enige at det burde vært tatt ut. Vi har gjort det nå, men det skulle vært gjort tidligere, sier Matsen til E24.

Han sier informasjonen de ga om fondet burde vært korrigert da de endret hvilken indeks de sammenliknet med. Styret møttes etter jul i år for å rette opp i det Finanstilsynet har påpekt, opplyser han.

Høyere risiko

Hovedpoenget til Finanstilsynet er at det blir feil å sette fondet opp mot en statsobligasjonsindeks, når fondet investerer i verdipapirer med høyere risiko.

Ifølge tilsynsrapporten har Forte Obligasjon kun investert i ytterpunktet av risikoskalaen som er oppgitt. Det vil si verdipapirer fra banker og finansinstitusjoner, i stedet for statsobligasjoner og obligasjoner fra kommuner og fylker.

Derfor mener tilsynet at sammenlikningen med indeksen som ble brukt frem til 2019 blir villedende, og at det burde informeres om på en måte som gjør at ikke-profesjonelle forstår det.

Forte byttet fra 2019 til en ny indeks som referanse for Forte Obligasjon, NBP Norwegian RM Aggregated Index. Ifølge tilsynsrapporten mener selskapet at den stemmer godt med «dagens investeringsunivers» for fondet. Forte opplyser også at de i fjor høst endret porteføljen slik at det også er plassert i obligasjoner utstedt av kommuner.

Finanstilsynet har ikke tatt stilling til om den nye indeksen er mer relevant, og tar endringene i porteføljen til etterretning.

Publisert: