Frykter langvarig Brasil-trøbbel kan gi kjempetap for Hydro

Det er uklart når Norsk Hydro igjen kan produsere som normalt i Brasil. Dersom problemene drar ut i tid, vil det gi dype sår i Hydros regnskaper.

OMSTRIDT: Hydro har måttet redusere kapasiteten i Brasil etter frykt for lekkasjer. Bildet er tatt i forbindelse med selskapets inspeksjon ved Alunorte tidligere denne uken.
Publisert: Publisert:

Norsk Hydros aluminaraffineri Alunorte i Brasil tvinges til å kutte produksjonen med 50 prosent, og selskapet må også stanse driften ved det tilhørende rødslamdeponiet.

Det skjer etter et pålegg fra en regional domstol.

I en børsmelding torsdag morgen skriver selskapet at retten mener at driften ved deponiet ikke kan gjenopptas før det er gjort tekniske undersøkelser, og før det har blitt utstedt en ny operasjonell lisens.

Les også

Vil kutte Hydro-produksjon i Brasil

Dersom prosessen drar ut i tid, kan det potensielt bli dyrt for Hydro. Selskapet har selv uttalt at produksjonskutt vil kunne ha «betydelige driftsmessige og finansielle konsekvenser».

– Ekstremt negativt

Analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities sier at en langvarig prosess vil være «ekstremt negativt».

Alunorte er verdens største aluminaraffineri, med en kapasitet på 6,3 millioner tonn i året.

– I en situasjon der Hydro må stenge ned halvparten av kapasiteten i en forlenget periode vil tapene bli markante. På våre estimater risikerer selskapet å miste ca. én milliard kroner i driftsresultat før av- og nedskrivninger i kvartalet, sier Sivertsen til E24.

Sivertsen hadde i utgangspunktet estimert et brutto driftsresultat (ebitda) på 4,8 milliarder kroner fra dette segmentet i 2018.

– Men om situasjonen vedvarer antar vi at Hydro vil måtte gå til det skritt å nedskalere driften og tilpasse den et nytt produksjonsvolum som er halvparten av dagens nominelle kapasitet, sier han.

Hydros virksomhet i Brasil sorterer under virksomhetsområdet Buxite & Alumina, som leverte underliggende ebitda på 6.190 millioner kroner i fjor.

– Uoversiktlig situasjon

Ifølge informasjonsdirektør Halvor Molland i Norsk Hydro er det usikkert hvor lenge produksjonsstansen vil vare.

– Vi prøver å få oversikt over hva som skal til for å kunne gjenoppta produksjonen, sier Molland.

Ifølge pressekontakten går Hydros aluminiumproduksjon fortsatt som normalt, og at den vil kunne gjøre det i noen uker uten produksjonen fra Alunorte. Alumina er «råmaterialet» som benyttes i aluminiumproduksjon, og Alunorte leverer både til Hydro og til andre produsenter.

– Kan dette bli en langvarig produksjonsstans?

– Det er per nå en uoversiktlig situasjon som vi nå forsøker å få klarhet i. Vi fortsetter dialogen for å få klarhet i hva som skal til for å gjenoppta produksjonen, sier han.

Hydro har hittil operert med en oppstartslisens ved Alunorte. Den er ifølge Molland gyldig ut året. Et krav i rettskjennelsen er at driften ved rødslamdeponiet ikke kan gjenopptas før en driftslisens har blitt utstedt.

– Det en diskusjon om når anlegget er i drift og når det er i en oppstartsfase. Vi har ment at vi har vært i en oppstartfase, men spørsmålet er om vi nå er i en driftsfase og må ha en driftslisens. Det har vi en dialog på og er i gang med å søke om, sier han.

Frykter forurensning

Grunnen til at Hydro må kutte produksjonen er bekymringer for at kraftig nedbør har ført til lekkasje fra Alunorte ut i elven i nærheten , og at dette igjen har forurenset vannet.

Saken har også fått oppmerksomhet i lokale medier og på sosiale medier, som har Bento Rodrigues-ulykken fra 2015 friskt i minnet. Her brøt en demning tilhørende et jernmalmanlegg sammen, hvilket forårsaket minst 17 dødsfall.

Denne demningen var eid av et felleskontrollert selskap mellom Vale og BHP Billiton.

Saken fortsetter under bildet ...

DØDSULYKKE: Bildet viser skadene på landsbyen Bento Rodrigues etter damulykken i 2015.

Pålegget om stans i Hydro-produksjonen har kommet etter varsel fra miljømyndighetene i delstaten Pará, der aluminaraffineriet er lokalisert. Bakgrunnen var at Hydro ikke hadde overholdt et vedtak om å oppnå et såkalt fribord på én meter i rødslamdeponiet.

INFORMASJONSDIREKTØR: Halvor Molland i Norsk Hydro.

Molland sier at kravet om å øke klarningen i deponiet har blitt innfridd.

Ekspertgruppe

Informasjonsdirektøren tilbakeviser i tillegg påstander fra lokale medier. Her gjengis et dokument som omtaler forhøyet risiko for befolkningen i området og funn av økte mineralforekomster i jorden.

– Det er en del påstander som blir fremsatt fra ulike hold, blant annet at det har vært utslipp fra deponiene. Vi følger dette tett i vår operasjon og det er en del inspeksjoner som har blitt gjort. Og ingen av inspeksjonene har funnet utslipp fra deponiene, som har blitt hevdet i denne perioden med kraftig regn, sier Molland.

Hydro har opprettet en ekspertgruppe som skal gjøre en full gjennomgang av Alunorte.

– Vi har også en stor interesse i å finne ut hva som faktisk har skjedd. Vi tar dette veldig alvorlig, gjennomgår alle data og gjør egne undersøkelser for å få klarhet i hva som er den faktiske situasjonen, sier han.

Les også

Vil kutte Hydro-produksjon i Brasil

Les også

Hydro gjør milliardkjøp

Les også

Hydro-selskap i Brasil får ikke nye lisenser før miljøproblem er kartlagt

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om