Norwegian retter seg etter Finanstilsynet: Reverserer milliardgevinst fra 2017

Flyselskapet Norwegian gjør en helomvending etter at Finanstilsynet begynte å grave i regnskapene. Dermed blir 2017-underskuddet langt større enn først rapportert.

Arkivbilde av fungerende finansdirektør Tore Østby (t.v.) og konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian når de la frem resultatene for fjerde kvartal den 15. februar i år.
 • Marius Lorentzen
Publisert:

I andre kvartal i fjor gjorde flyselskapet to grep som etter hvert fattet Finanstilsynets interesse.

Flyselskapet solgte seg nemlig ned i Bank Norwegian fra 20 til 17,5 prosents eierskap (mens de inngikk en aksjelånsavtale som beholdt den økonomiske eksponeringen).

Aksjesalget ga en gevinst på like under to milliarder kroner på bunnlinjen.

I tillegg endret Norwegian måten de bokfører aksjene i banken på, noe som økte Norwegians bokførte egenkapital med snaue to milliarder.

Etter at Finanstilsynet banket på døren i desember i fjor, har Norwegian nå valgt å føye seg etter anbefalingen fra tilsynet, ifølge børsmelding torsdag ettermiddag.

– I et møte med Finanstilsynet nylig ble Norwegian informert om at Finanstilsynet anbefaler en regnskapsførsel av aksjene for 2017 i henhold til egenkapitalmetoden. Norwegian har valgt å følge anbefalingen fra Finanstilsynet, skriver selskapet.

Norwegian kommer isteden til å starte «den nye» bokføringen av bankaksjene fra og med første kvartal 2018. Dette sørger for at flyselskapet må endre regnskapene for 2017:

 • For det første reverseres endringen i balansen med 1,993 milliarder, noe som fører til at balansen ved årsslutt 2017 er halvert fra 4,1 til 2,1 milliarder
 • I tillegg reverserer de bokføringen av gevinsten fra aksjesalget. Det fører til at Norwegians resultat etter skatt ikke ble -298,6 millioner, men hele -2,3 milliarder kroner.


Finanstilsynet uttaler til E24 onsdag ettermiddag at saken fortsatt er til behandling.

Norwegian-aksjen reagerer svakt ned på nyheten torsdag. Da nyhetene om Finanstilsynets undersøkelser og resultatene for fjerde kvartal ble kjent falt imidlertid aksjen markant.

Forventer at dette avslutter saken

– Dette vil ikke ha noen effekt på Norwegians bokførte egenkapital per 31. mars 2018, ettersom investeringen i Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian, journ.anm.) vil bli bokført på markedsverdi fra første kvartal 2018, fremfor fra andre kvartal 2017 som tidligere annonsert, skriver flyselskapet i meldingen.

Mens balanseendringen tas i ett jafs, så er reverseringen av aksjegevinsten noe mer teknisk. Man reverserer en finansiell gevinst på 1,657 milliarder og en endring i «fair value» på 498 millioner, men øker samtidig overskuddsandel fra relaterte selskaper med 163 millioner. Til sammen utgjør dette altså en reduksjon på 1,993 milliarder.

Mens man altså trekker fra på både resultatet og balansen i 2017, vil man gjøre tilsvarende økninger på de samme postene i første kvartal 2018.

– Etter disse endringene forventer Norwegian at dialogen med Finanstilsynet er konkludert, skriver flyselskapet om endringen de har gjort.

Finanstilsynet har tidligere kun villet bekrefte at de har en sak pågående med Norwegian, men har hverken villet kommentere innholdet eller når de forventer å konkludere fra sin side.

Les også

Norwegians tøffe år: Med en femtilapp ekstra fra hver passasjer hadde flygingene gått i null

To Norwegian-folk trakk seg fra bankstyret

Årsaken til at Finanstilsynet begynte å se nærmere på Norwegians regnskaper er fordi flyselskapets innflytelse over banken vil avgjøre hvordan bankaksjene skal regnskapsføres.

Forskjellen på bestemmende og betydelig innflytelse avgjør om banken er å regne som et datterselskap eller tilknyttet selskap, hvilket igjen avgjør korrekt bokføringspraksis.

Dette har Norwegians styreleder, Bjørn Kise, også tatt konsekvensen av.

Den 15. februar, bare noen timer etter at Finanstilsynets undersøkelser ble kjent, og flyselskapet hadde lagt frem resultatene for fjerde kvartal, annonserte Bank Norwegian at Bjørn Kise trakk seg fra vervet som styreleder.

– For å unngå at det sås tvil om at mitt styrelederverv i Norwegian Finans Holding kan medføre at Norwegian Air Shuttle har bestemmende innflytelse i Norwegian Finans Holding, trekker jeg meg som styreleder i Norwegian Finans Holding og Bank Norwegian, uttalte Bjørn Kise til E24 etter at avgangen hans ble varslet.

I forkant av at Kise trakk seg hadde allerede Brede Huser, sjefen for bonusprogrammet til Norwegian, trukket seg fra styret i banken.

Når Norwegian nå melder at de vil innføre den nye bokføringsmetoden fra og med 2018, mener de åpenbart at de nå har en tilstrekkelig avstand til styringen av banken.

Kise er fortsatt styreleder i flyselskapet Norwegian, stor aksjonær i begge selskapene, og ikke minst Bjørn Kjos' nære forretningspartner.

Kreditorene har satt minstegrense

Som E24 omtalte i fjor sommer, ga endringen i bokføringen av Bank Norwegian-aksjene flyselskapet et etterlengtet pusterom.

Selskapets kreditorer har nemlig satt et krav i lånevilkårene om at flyselskapet til enhver tid må ha 1,5 milliarder i bokført egenkapital. Ved utgangen av andre kvartal i fjor var flyselskapet farlig nær denne grensen, hadde det ikke vært for endringen i hvordan aksjene ble bokført.

Når selskapet nå reverserer endringen for 2017, endte den bokførte egenkapitalen på to milliarder, og ikke fire milliarder, ved utgangen av 2017. Dermed var flyselskapet altså langt nærmere minstekravet enn tidligere. Det var selskapet også ved utgangen av andre kvartal i fjor, før man regnet med endringen i bokføringen.

Med en balanse på to milliarder ved årsslutt, og ikke fire, var Norwegian igjen et godt stykke nærmere grensen, selv om de altså hadde «en buffer» på en halv milliard.

Fasiten etter første kvartal vil fremkomme når Norwegian legger frem regnskapene sine til våren, men man vil da altså bokføre aksjene til markedsverdi igjen, som trolig vil gi et løft i balansen.

Det som vil trekke ned er at første kvartal tradisjonelt er et underskuddskvartal for flyselskapene. Dette spiser av den bokførte egenkapitalen før sommersesongen kommer, der flyselskapene tradisjonelt tjener penger.

Analytikerne regner med at Norwegian vil gå med et underskudd etter skatt på -690 millioner i 2018, ifølge estimater fra SME/TDN, og dette vil da spise av den bokførte egenkapitalen, hvis prognosen slår til som ventet.

Les også

Norwegian planlegger ruter til Canada

Les også

SAS-sjefen åpner for å utvide regionalflåten

Les også

Widerøes nye Embraer-jetfly på hemmelig norgesbesøk

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norwegian
 2. Finanstilsynet
 3. Luftfart

Flere artikler

 1. – Dette betyr ikke så mye, det er mer en prinsippsak

 2. Kan få regnskapssmekk i milliardklassen av Finanstilsynet

 3. Bank Norwegian gir Norwegian nye stortap i år

 4. Bank Norwegians styreleder trekker seg

 5. Derfor går Kise av som styreleder i Bank Norwegian