SKOGEIER OM KRISEN I NORSKE SKOG: Mener grunnlaget for krisen ble lagt i 2003

Norsk Skogeierforbund gir sin forklaring på industrigiganten Norske Skogs voldsomme nedtur.

EN KAMP: Det siste tiåret har vært en kontinuerlig kamp for arbeidsplassene for Norske Skog-ansatte. Her fra papirfabrikken i 2003 da 1.200 skulle bort.
Publisert: Publisert:

Norske Skog er noe så sjeldent som en norsk industribedrift utenfor oljesektoren som er i verdenstoppen i sin næring.

Ifølge Norske Skog selv at selskapet verdens nest største produsent av avispapir.

Men det er vanskelig å se på kurslistene til Oslo Børs. En gjeldsbyrde på 8,4 milliarder kroner gjør at aksjen herjes av rykter og spekulanter. Egenkapitalen verdsettes til en drøy halv milliard kroner, noe som plasserer industrigiganten blant «røkla» i aksjemarkedet.

Fra 120 til 3 kroner

Bare i år har kursen falt med rundt 80 prosent til rundt tre kroner. Så sent som i 2007 var kursen helt oppe i 120 kroner.

Norske skogeiere var sentrale da Norske Skog ble etablert tilbake i 1962 under navnet Nordenfjelske Treforedling.

Skogeierne hadde lenge full kontroll over selskapet, men denne kontrollen ble gradvis utvannet gjennom en kraftig ekspansjonsfase fra slutten av 1980-tallet til begynnelsen av 2000-tallet.

Milliardtap

I dag eier Norges Skogeierforbund og de foreskjellige skogeirandelslagene 25 millioner aksjer eller 13 prosent av Norske Skog. Skogeierne er godt representert i selskapets styrende organer.

Kursfallet har rammet skogeierne hardt.

De 25 millioner aksjene de samlet sitter på i dag er verdt vel 70 millioner kroner. Da kursen lå på rundt 120 kroner i 2007 var de samme ak

sjene verdt tre milliarder kroner.

- Det har vært et smertelig tap og den viktigste konsekvensen er at skogeiersamvirket som organisasjon ikke har muskler til å bidra til den restrukturering som må skje, sier Kvaal i Norges Skogeierforbund til E24.

Han sier imidlertid at det meste av tapene allerede er tatt i regnskapene.

- Fallet fra 100 til 10 kroner var verre enn fra 10 til 3 kroner, sier han.

For de aksjene Norges Skogeierforbund selv eier har han beregnet gjennomsnittlig kostpris gjennom årene til 44 kroner. Til fradrag kommer utbyttene Norske Skog betalte i årene frem til 2007.

- Gjorde feil i 2003

Kvaal antar at de forskjellige skogeierandelslagene har en kostpris som ligger omtrent på nivået til Norges Skogeierforbund.

- Når var det Norske Skog gikk feil vei?

- Feilen ble gjort gjennom ekspansjonsinvesteringer i 2003, sier administrerende direktør Gudbrand Kvaal i Norges Skogeierforbund til E24.

- Vi hadde en nedgangskonjunktur rundt 2000 som vi trodde vi skulle følge det normale mønsteret og avløses av en lengre opptur. Og det begynte å gå oppover igjen, men en kort oppgangsperiode ble avløst av en lang og kontinuerlig nedtur frem til i dag, utdyper Kvaal.

- Medansvar

På det tidspunkt hadde skogeierne mistet sitt flertall i Norske Skogs styrende organer, men Kvaal løper ikke fra ansvaret av den grunn.

- Vi var med på det og har et medansvar, sier Kvaal om feilbeslutningene i 2003.

I tillegg til overkapasitet og fallende priser på avispapir er også skogindustriens marginer under press av økende råvarekostnader. Industrien er under press fra to fronter på samme tid.

Tidsskille

2003 markerte et viktig skille i Norske Skogs historie. Den mangeårige toppsjef Jan Reinås gikk av og overlot stafettpinnen til Jan Oksum. Oksum kunne ikke vært mer uheldig med timingen. Fra 2003 har nedturen vært nærmest kontinuerlig.

Under Reinås, og forgjengeren Arnfinn Hofstad, hadde konsernet gått gjennom en voldsom ekspansjonsfase.

I 1989, da navnet var endret til dagens Norske Skogindustrier, ble Follum fabrikker fusjonert inn i selskapet. Samme år kjøpte selskapet ble 50 prosent av aksjene i Union kjøpt.

10 års ekspansjon

Det markerte startet på en voldsom ekspansjonsfase som skulle vare i drøyt 10 år.

Det begynte med byggingen av en papirfabrikk i Golbey i Frankrike i 1990. Deretter fulgte oppkjøp i Østerrike, Tsjekkia, Tyskland og Nederland i løpet av årene frem til 2001.

I 1998 startet Norske Skog ekspansjonen utenfor Europa med oppkjøp i Kina, Korea, Malaysia og Thailand. Det største oppkjøpet kom i 2000 da Fletcher Challenger Paper ble slukt. Med på kjøpet fulgte papirfabrikker i Australia, New Zealand, Chile og Brasil.

AksjeLongname: Norske SkogindustrierTicker: NSGMarked: OSEOrganiasonsnummber: 911750961TSID:Trade time: 2011-11-02 11:43:44Last: 2.84Close: 2.85Periode: 7days

Oppkjøpstiåret gjorde ikke bare Norsk Skog til en gigant i den internasjonale papirindustrien. Det første også til at gjelden steg til gigantiske høyder.

Etter hvert som papirprisene begynte å synke utover på 2000-tallet har gjelden blitt tung å bære for selskapet.

Og selv etter at virksomheter i Tsjekkia, Korea og Kina har blitt solgt var selskapets netto rentebærende gjeld på 8,4 milliarder kroner ved utgangen av første halvår.

Gjeldsfrykt

Den siste måneden har det vært betydelige spekulasjoner i markedet om hvorvidt Norske Skog klarer å betjene gjelden sin.

Torsdag legger dagens toppsjef i Norske Skog, Sven Ombudstvedt, frem regnskapet for 3. kvartal.

Ni analytikere som Six Estimates har snakket med venter at nettoresultatet for 3. kvartal vil være negativt med mellom 153 og 249 millioner kroner.

Publisert:

Her kan du lese mer om