DNB med sterkere resultat enn ventet for 2015

DNB styrker kapitaldekningen betydelig etter et godt resultat i 2015. Også for fjerde kvartal leverer DNB over forventning.

ØKER: DNB-sjef Rune Bjerke la frem resultatet for fjerde kvartal. Sammenlignet med 2014 øker DNB resultatet med 4,4 milliarder kroner.
Publisert:

– Dette er et sterkt resultat for DNB, sier sier konsernsjef Rune Bjerke om året 2015.

Norges største bank leverer et resultat for 2015 på 24,7 milliarder kroner etter skatt.

På forhånd ventet analytikerne et resultat på 24,4 milliarder kroner etter skatt, ifølge estimater innhentet av SME Direkt.

Sammenlignet med 2014 øker DNB resultatet med 4,4 milliarder kroner.

– Resultatet viser at deler av norsk næringsliv fortsatt vokser til tross for det kraftige oljeprisfallet, sier Bjerke videre i en nyhetsmelding.

I går varslet DNB at banken skal redusere antall bankkontorer som betjener personmarkedet kraftig. Kuttet i de tradisjonelle bankfilialene medfører en nedbemanning på 600 ansatte innen utgangen av 2016.

Les også

DNB kutter filialer og kvitter seg med 600 årsverk

KONSERNSJEF: Rune Bjerke og DNB legger i dag frem resultater for fjerde kvartal 2015.

Banken skriver i dag at gjennomførte restruktureringstiltak på sikt vil føre til lavere kostnader med reduksjoner i både antall ansatte, antall filialer og antall produksjonsenheter.

For fjerde kvartal leverer den norske storbanken et resultat etter skatt på 6,80 milliarder kroner. Det er en oppgang på 1,83 milliarder kroner fra fjerde kvartal 2014.

Vokser på både innskudd og utlån

På forhånd var det ventet et resultat for kvartalet på 6,71 milliarder kroner etter skatt, ifølge estimater innhentet av SME Direkt.

Dermed leverer Bjerkes mannskap et marginalt bedre resultat enn hva analytikerkorpset ventet på forhånd, også for fjerde kvartal.

Resultat før skatt kom inn på 7,86 milliarder kroner. Dette er langt svakere enn analytikerne ventet, som hadde sett for seg et resultat før skatt på 9,00 milliarder kroner.

Les også

DNB forventer økte tap på utlån i tiden fremover

DNB vokste på både innskudd og utlån gjennom kvartalet.

Justert for valutakurseffekter økte innskuddsvolumene med 3,2 prosent og utlånsvolumene med 2,8 prosent.

De økte volumene og bedrede innskuddsmarginer bidro til en økning i netto renteinntekter på 4,2 prosent fra fjerde kvartal 2014. Utlånstapene ble noe høyere i kvartalet. Dette ble motvirket av lavere skatt, står det i meldingen fra selskapet.

(Saken fortsetter under bildet som viser DNBs aksjekurs de siste 12 mnd.)

NED: Markedsverdien av DNB har sunket med 15 prosent de siste 12 månedene.

Utlånstap økte med over 70 prosent i fjerde kvartal

Banken skriver at utlånstapene ble høyere i fjerde kvartal.

Nedskrivninger på utlån og garantier var 1.420 millioner kroner i kvartalet, en økning på 599 millioner sammenlignet med fjerde kvartal 2014 – tilsvarende 72,9 prosent.

Les også

DNB-Bjerkes Buddy stjålet

For året under ett økte nedskrivninger på utlån og garantier med 631 millioner kroner sammenlignet med 201, fra 1.639 millioner kroner til 2.270 millioner kroner – en økning tilsvarende 38,4 prosent.

Kjernekapitalen nærmer seg målet

Det meste av årsresultatet holdes igjen for å nå myndighetenes kapitalkrav.

Ren kjernekapitaldekning etter overgangsreglene økte fra 12,7 til 14,4 prosent fra 2014 til 2015.

– Et godt resultat, en rekke kapitaleffektiviseringstiltak og salg av enkelte lån og eiendom bidro til økningen i kjernekapital. DNB er allerede en av verdens mest solide banker, men vi vil fortsette å bygge kapital gjennom organisk vekst til kapitalkravene er nådd, sier Bjerke.

Les også

DNB-sjefen om skrekkstarten på 2016: – Må beholde ro og fatning

Venter fortsatt vekst i 2016

Til tross for krevende tider for oljerelatert virksomhet venter DNB fortsatt moderat vekst i norsk økonomi. På den andre siden skriver den norske storbanken at redusert oljeaktivitet vil redusere investeringsaktiviteten i mange fastlandsbedrifter, gjøre husholdningene mer forsiktige og bidra til et moderat lønnsoppgjør.

– DNB planlegger for en utlånsvekst på mellom to og tre prosent i 2016 og regner med stabile volumvektede marginer. I tillegg vil året preges av hard konkurranse om kundene og en fortsatt kraftig digitalisering av våre tjenester og produkter, sier Bjerke.

Les også

DNB kutter filialer og kvitter seg med 600 årsverk

Les også

Disse DNB-filialene forsvinner

Les også

– Må beholde ro og fatning

Publisert:

Her kan du lese mer om