Finanstilsynet advarer bankene mot å undervurdere oljenedturen

Sjokklave oljepriser setter norsk oljebransje på prøve - blant annet ved at ingen planlagte feltutbygginger på norsk sokkel i øyeblikket er lønnsomme. Likevel har oljebremsen så langt ikke medført tap for norske banker. I et brev til bankene advarer Finanstilsynet mot å ta for lett på ringvirkningene av nedturen.

RØD FARE: Ingen av feltene som er planlagt utbygd på norsk sokkel er i øyeblikket lønnsomme. Det viser E24s oljekart med liveoppdaterte priser.
 • Anders Park Framstad
Publisert:

Finanstilsynet er overrasket over at oljeprisfallet og den påfølgende usikkerheten for norsk økonomi ikke har gitt større bokførte tap hos norske forretningsbanker og sparebanker.

I et brev datert 21. desember velger tilsynet derfor å understreke at bankene «særskilt må vurdere den direkte og indirekte effekten av oljeprisfallet i vurderingen av nedskrivningsbehov, både hva gjelder de individuelle og de gruppevise nedskrivinger».

Brevet er signert Emil R. Steffensen, direktør for bank- og forsikringstilsyn, samt seksjonssjef Per Jostein Brekke.

Overraskende

Oljeprisfallet startet sommeren 2014, og har gitt målbare, til dels betydelige konsekvenser både i norsk økonomi og i finansmarkedene. I bankenes regnskaper har det imidlertid vært beskjeden dramatikk.

Heller tvert imot:

I forbindelse med forrige kvartalsrapportering leverte «oljebanken» Sparebank 1 SR-Bank et tresifret millionoverskudd, og banksjef Arne Austreid uttalte at Oslo-pressen hadde vært unyanserte i sin dekning av situasjonen.

Finanstilsynet frykter imidlertid at ringvirkningene kan bli større.

Dette står det i brevet:

«Spesielt merkbart har dette hittil vært innenfor offshore leverandørindustri, herunder offshore fartøyer, rigger og landbaserte leverandører. Dersom den lave oljeprisen og generell innstramming i oljeindustrien vedvarer, som det må tas høyde for, vil dette også kunne ramme norsk økonomi bredt og dermed bidra til en generell svekkelse av kredittkvaliteten på bankenes øvrige porteføljer», skriver tilsynet.

De fastslår at de bokførte tapene så langt har vært lave - men kommer altså med en indirekte, men likevel tydelig, advarsel om at det ikke er sikkert at dette varer.

Å lese dette ut av brevet, mener også daytrader Svend Egil Larsen at han kan:

– Overraskende

I brevet fortsetter Tilsynet med å fastslå at de faktisk er overrasket over at tapene - eller tapsavsetningene - ikke er større.

«Dette er noe overraskende i lys av økt usikkerhet knyttet til kredittkvaliteten i bankenes utlånsporteføljer», skriver Steffensen og Brekke.

Det samlede utlånstapet for norske banker målt som andel av brutto utlån utgjorde etter fjorårets tre første kvartaler 0,13 prosent, mot 0,16 prosent i samme tidsrom året før. For norske bankkonsern utgjorde gruppenedskrivninger 0,25 prosent av brutto utlån til kunder, tilsvarende andel som ved utgangen av 2014.

Krevende situasjon

De vanskelige tidene i olje- og gassektoren har allerede begynt å gjøre seg gjeldene.

E24 besøkte i forrige måned DNBs kontor i London, der shippingsjef Kjartan Bru bekreftet at situasjonen i spesielt supply, rigg og tørrbulk var krevende.

Det har i etterkant kommet flere bekreftelser på dette. Kort tid etter London-besøket gikk seismikkselskapet Dolphin overende, og senest i dag meldte Havila Shipping om restrukturering og kapitalinnhenting.

Den norske innkjøpssjefsindeksen for desember viste også at oljebremsen rammer norske bedrifter i ordreboken.

Her ser du effekten av oljeprisene på fremtidige oljefelt: I øyeblikket fører den sjokklave oljeprisen til at ingen av de planlagte utbyggingene kommer til å være lønnsom uten ytterligere kostnadskutt dersom oljeprisen holder seg på dagens nivå.

Les også

Tror norsk sokkel blir rammet av «kuttbølge nummer to»

Les også

– For mye stål ligger ubenyttet i norske fjorder

Les også

Kan tape 173 millioner på Dolphin-konkurs

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljebransjen
 2. SpareBank 1 SR-Bank
 3. Finanstilsynet

Flere artikler

 1. Finanstilsynet går oljebanker nærmere etter i sømmene

 2. Finanstilsynet etter stresstest: Norske banker utsatte for internasjonal uro

 3. Analytiker om tapene i Sandnes Sparebank:
  – Dette burde de ha sett og meldt tidligere

 4. - Norske boliglånskunder er dønn solide

 5. Kan nektes utbytte: Bank Norwegian falt tungt