Svakere fra Aker Seafoods

Aker Seafoods fikk et resultat før skatt på 8 millioner kroner i andre kvartal 2011.

Publisert: Publisert:

I tilsvarende kvartal i fjor hadde selskapet et resultat før skatt på 17 millioner kroner.

Selskapet hadde i andre kvartal inntekter på 751 millioner kroner og fikk et driftsresultat på 22 millioner kroner.

Sammenhengen mellom prisutvikling og fisket volum i første halvår medfører utsikter for bedret lønnsomhet også fremover, skriver selskapet.

Aker Seafoods forventer at oljeprisen for andre halvår vil være høyere enn i 2010 noe som vil påvirke resultatet negativt for resten av året sammenlignet med 2010. Selskapet sikrer prisen for en andel av fremtidig forventet forbruk av drivstoff for å redusere risikoen knyttet til svingninger i oljeprisen.

- Den biologiske situasjonen i Barentshavet er god og det er positive signaler med tanke på fremtidige hvitfiskkvoter. For Aker Seafoods er torsk og hysekvotene viktigst da selskapet de siste år ikke har fisket opp hele seikvoten. Driftsgrunnlaget fremstår med dette som godt, også ut over 2011, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Publisert: