Haudemann-Andersen tapte på aksjer

Milliardær Jan Haudemann-Andersens investeringsselskap Datum AS tapte over 170 millioner kroner på sine investeringer i fjor, en kraftig forverring fra året før.

SVAKERE TALL: Jan Haudemann-Andersens investeringsselskap Datum leverte et resultat etter skatt på minus 173 millioner kroner i fjor, langt svakere enn året før. Noe av årsaken er betydelig nedgang i noen av aksjene investoren har satset på.
Publisert: Publisert:

Det kommer frem i selskapets regnskapstall.

Datum AS leverte et resultat etter skatt på minus 173 millioner kroner i fjor. Til sammenligning var resultatet etter skatt på minus 30,5 millioner kroner i 2016.

«Underskuddet skyldes verdinedgang på enkelte av selskapets større investeringer samt tap på aksjeinvesteringer», skriver selskapets styre i årsregnskapet for 2017.

Haudemann-Andersen er selv styreleder i Datum AS. Den 60 år gamle investoren regnes av tidsskriftet Kapital som Norges 145. rikeste person med en formue på rundt to milliarder kroner.

Datum AS er 100 prosent eid av Haudemann-Andersen, som tok ut 2,32 millioner kroner i lønn og naturalytelser i fjor.

Eier Techstep og NRC

Det Oslo-baserte investeringsselskapet Datum AS ble etablert i februar 2014, og forvalter selskapets penger som hovedsakelig er plassert i aksjer.

Datum eier blant annet 31,8 millioner aksjer i Techstep ASA, og er den største aksjonæren med 20,64 prosent, og det eier én million aksjer i Awilco Drilling, som tilsvarer 0,75 prosent av aksjene.

Techstep-aksjen falt over 40 prosent i fjor, mens Awilco-aksjen falt over 20 prosent.

I tillegg er Datum største aksjonær i jernbaneentreprenøren NRC Group med 5,1 millioner aksjer som tilsvarer en andel på 12,05 prosent.

NRC-aksjen falt med nær 10 prosent i fjor.

Solgte i Pareto Bank

Ved årsskiftet eide Datum også nær 1,5 millioner aksjer i Pareto Bank som tilsvarer en andel på 2,55 prosent, men siden har selskapet solgt seg ned slik at det ikke lenger er på listen over bankens største aksjonærer.

Ved nyttår eide Datum også aksjer i selskapene Terneholmen Holding, Zono Holding, MPC Container Ships AS og gruveselskapet Excelsior Mining Corp.

Ved inngangen til 2017 var Datum den 12. største aksjonæren i flyselskapet Norwegian med et eierskap på 500.000 aksjer eller 1,4 prosent, men selskapet solgte seg ned i Norwegian i løpet av året.

Ved inngangen til 2017 eide selskapet også 183,3 millioner aksjer eller en andel på 2 prosent i Solon Eiendom, men også her solgte Datum seg ned i løpet av året.

Datum eier for øvrig også 300.000 aksjer eller 1,29 prosent av bredbåndselskapet NextGenTel, og drøye 339.000 aksjer eller 0,52 prosent i lagringsselskapet Self Storage Group.

Ved nyttår hadde selskapets aksjeinvesteringer en markedsverdi på 663 millioner kroner. I tillegg hadde Datum plassert 306 millioner kroner i DNB Pengemarkedsfond og en del investeringer i valutaopsjoner og valutaderivater.

Totalt hadde Datums investeringer en markedsverdi på 969 millioner ved nyttår, ifølge selskapets årsrapport.

Eier flere selskaper

«Styret er av den oppfatning at selskapets langsiktige investeringsstrategi er riktig og at selskapet er godt posisjonert til videre vekst fremover», skriver styret i Datum AS.

Et av Jan Haudemann-Andersens andre selskaper, Trojan, gikk med et overskudd på 166.862 kroner i fjor, mot et overskudd på 92 millioner kroner året før.

Selskapet Datum Invest AS, hvor Haudemann-Andersen også er eneeier, hadde et resultat på 13,7 millioner kroner i 2017, ned fra et resultat på 20 millioner kroner året før.

Datum Invest eier blant annet nær 1,5 millioner aksjer i BerGenBio, som tilsvarer en eierandel på 2,72 prosent.

Datum AS og Datum Invest deler på fire ansatte.

Haudemann-Andersen er kjent for sine friske uttalelser, som at han ikke liker å se menn som triller på barnevogner. Han ble skilt fra fiolinisten Marte Krogh i 2016.

Sammen med investor Øystein Stray Spetalen investerte Haudemann-Andersen i fjor i den alternative avisen Resett.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om