Analytikere: Statoil trenger en oljepris på 50-60 dollar

Oljeprisen er nær Statoils smerteterskel, mener analytikere.

I PLUSS: Statoil klarte å levere et positivt resultat i første kvartal, men skal de holde seg i pluss, må oljeprisen holde seg. Her er Sleipner avbildet.
Publisert:

Statoil leverte et positivt driftsresultat, men oljeprisen må holde seg for at det skal fortsette, ifølge analytiker.

Statoil leverte onsdag et positivt justert driftsresultat på 857 millioner dollar før skatt, og selv om dette er sterkt redusert mot 2.945 millioner dollar i første kvartal 2015, så var konsensus hos analytikerne før fremleggelsen at det skulle være dårligere.

– Generelt så leverer de et driftsresultat som er noe bedre enn forventningsbildet, og det er spesielt drevet av veldig god drift på norsk sokkel. Produksjonen er god, så alt i alt er det et ok resultat, forteller aksjeanalytiker Christian Yggeseth i Arctic Securities til E24

Men det er ikke bare positive tall i kvartalsrapporten. Yggeseth trekker frem at Statoils nettogjeld er langt over hva de hadde estimert.

Oljeprisen må holde seg

Yggeseth sier at de ikke kommer til å gjøre noen endringer i sine estimater for de neste kvartalene på bakgrunn av rapporten, og han mener det er et rent spill på hvor oljeprisen beveger seg, om estimatene skal opp eller ned fra dagens nivåer.

Selv tror han tror at Statoil vil levere tall på plussiden også ved neste kvartalsfremleggelse.

Les også

Statoil redder seg - går i pluss i første kvartal

– Nå har gassprisen falt litt, og det jo typisk at andre og tredje kvartal er noe svakere produksjonsmessig enn det først og fjerde kvartal er, og det vil bli noe økt vedlikehold de neste to kvartalene. Et nullresultat for Statoil er selvsagt avhengig av hvilke letekostnader de har i kvartalet, men oljeprisen må vel ligge et sted mellom 40 og 45 dollar.

FORNØYD: Selv om Statoil-resultatene bare blir svakere og svakere, er konsernsjef Eldar Sætre tilsynelatende fornøyd.

– Gitt dagens oljepris er vi nok fortsatt i pluss dette kvartalet, sier han.

Tror oljeprisen må opp

Analytiker Oddvar Bjørgan i Nordea er heller ikke overrasket over tallene, men tror oljeprisen må opp nærmere 15 dollar fra dagens nivå for at ikke Statoil vil levere et negativt resultat.

– Det som gjør det bedre enn forventet er oppstrømsdivisjonen i Norge, hvor det virker som kostnadsforbedringene slår inn litt fortere enn forventet, og det er bra, sier Bjørgan til E24.

– Hvor går smerteterskelen for Statoil når det gjelder oljeprisen?

– Statoil vil trenge en oljepris på 60 dollar fatet for å dekke utbytte. De har ikke mye å gå på. Hvis oljeprisen skulle falle lavere, vil vi se røde tall på bunnlinjen.

John Olaisen i ABG Sundal Collier er på ingen måte overrasket over tallene Statoil la frem onsdag.

– Det var helt som forventet, en stor «non-event», sier han.

Han forteller at konsensus fra analytikerne som Statoil selv hadde samlet inn, ikke helt speilet sannheten om hva markedet forventet.

– Statoil hentet inn tall ganske tidlig, før produksjonstallene for mars kom. Disse viste seg å være ganske bra, så da tok vi opp estimatene lite grann.

Justerer ned estimatene noe

Analytiker Teodor Sveen Nilsen i Swedbank viser til et notat Swedbank har skrevet om Statoils resultat når E24 ringer ham onsdag morgen.

I notatet skriver Nilsen og kollega Ida Christine Gyldenløve at Statoils resultat ikke er så interessant som mange kanskje hadde forventet.

– Justert driftsresultat på 865 millioner dollar er mer eller mindre i tråd med vårt estimat på 871 millioner, men noe over konsensus. Vi forventer kun å justere ned våre estimater litt som følge av dette. Vi forventer at aksjekursen vil ligge flatt eller gå marginalt opp sammenlignet med markedet i dag, på grunn av stigende oljepriser og mangel på skuffelser i kvartalsrapporten, skriver Swedbank.

Les også

Statoil dobler fornybarkapasiteten

Oljeanalytiker Trond Omdal i Pareto mener det viktigste man kan lese fra Statoils kvartalsrapport er at investeringene og kostnadene faller, samtidig som oljeprisen stiger.

– Dette er nøkkelen til at man kan finansiere utbytte gjennom kontantstrømmen etter investeringer. Statoil guider på 60 dollar i oljepris neste år, og 50 dollar i 2018. Da kan de finansiere investeringer og utbytte fra driften uten å måtte trykke flere utbytteaksjer, sier Omdal til E24.

Hvor går smertegrensen?

– De sier at de er på vei til å bli bærekraftige på 50 dollar i 2018, så vi kan for så vidt si at smertegrensen går på 50 dollar. Men produksjonen vil etter hvert falle. Det at hele industrien gjør som Statoil, å redusere investeringer, gjør at produksjonen globalt flater ut, og at markedet går i balanse allerede i 3. kvartal i år.

Les også

Statoil redder seg - går i pluss i første kvartal

Les også

Statoil dobler fornybarkapasiteten

Les også

Statoil ut av omstridt samarbeid i Angola

Publisert:

Her kan du lese mer om