Bjerke i London: Oljebremsen bremser ikke DNB

Oljeprisen har stupt med over 60 prosent siden toppen i fjor sommer. Men den oljesmurte nedturen i norsk økonomi tar ikke knekken på DNB, lover toppsjefen.

OPTIMIST: – For å se en forverring av boliglånsporteføljen må vi ha en dramatisk økning i arbeidsledigheten, og det er det lite som tyder på at skal komme, sier Rune Bjerke til E24 når vi møter han på DNBs årlige kapitalmarkedsdag i London.

Jon Olav Nesvold
Publisert:,

LONDON (E24): – Lavere vekst, men vekst. Høyere ledighet, men ikke mye høyere ledighet. Utflating av boligpriser, men med store regionale forskjeller. Alt i alt en myk landing.

Slik oppsummerer DNB-sjef Rune Bjerke utsiktene for norsk økonomi de neste årene til E24.

Den norske storbanken presenterte i dag de finansielle målene for de neste årene for investorer og analytikere i London, i anledning den årlige kapitalmarkedsdagen i Europas finanshovedstad.

– Våre totale utlån utgjør om lag 2.000 milliarder kroner, og sannsynligheten for mislighold er 0,9 prosent og har vært stabil i to år, sier risikodirektør Terje Turnes.

– Så langt har vi ikke sett noen tegn til en økning i sannsynligheten for mislighold, sa han foran en fullsatt ballsal med nysgjerrige analytikere i London tidligere i dag.

Og ikke bare kan banken vise til at stupet i oljeprisen og lavere renter ikke har påvirket lønnsomheten i utlånsvirksomheten nevneverdig – men banken ser også lyst på de neste årene.

Til tross for kjøligere temperatur i økonomien er ikke Bjerke pessimist på egne vegne.

– Vi er godt rustet i forhold til det fallet vi har sett i oljeprisen, vi kommer til å få tap, men ikke tap som gir noen dramatisk effekt på resultatene våre eller kapitalbyggingen, sier Rune Bjerke til E24.

– Forventer normaliserte tap

– Vi forventer normaliserte tap i 2016 til 2018, sier risikodirektør Terje Turnes til E24.

Normaliserte tap for DNB-konsernet innebærer et tap på 0,19 prosent av pengene som banken låner ut.


– Er dere litt vel optimistiske?
– Vi kan bare dømme dette på den porteføljen vi kjenner

– Normaliserte tap for oss med den porteføljen vi har nå er fire milliarder kroner i året, sier risikodirektøren – som dermed kan forvente seg rundt 12 milliarder kroner i utlånstap fra 2016 til 2018.

– Det vanskeligste å gjette er hvor mye som kommer hvert år, sier han.

– Er dere litt vel optimistiske?

– Vi kan bare dømme dette på den porteføljen vi kjenner, sier Turnes til E24.

– Forventer ikke noe bratt nedgang i boligprisene

Utlånene til bedrifter, privatpersoner og eiendomsinvestorer i fastlands-Norge utgjør mer enn to tredjedeler av den totale utlånsporteføljen til DNB.

Det er boliglånene som utgjør nesten disse utlånene. Analysene til DNB viser at sannsynligheten for mislighold av boliglånene ligger på rundt 0,6 prosent, og dessuten var noe høyere for tre år siden.

(saken fortsetter under videoen)– Sannsynligheten for mislighold i disse lånene har vært stabil, og er lav for øyeblikket, sier Turnes – og fremhever at sannsynligheten for mislighold i de oljerelaterte områdene i Norge ikke ikke er så veldig mye høyere.

– Vi forventer ikke å se noen bratt nedgang i norske boligpriser, sier risikodirektøren.

Om bedriftene som ikke opererer direkte i olje og gass, sier risikodirektøren at banken ikke ser noen signifikante negative ringvirkninger i resten av norsk økonomi.

– Det er mange bedrifter som drar nytte av en svakere krone, sier Turnes om norske bedrifter.

Les også

SSB om oljeinvesteringene: – Kraftig fall i leteanslagene for 2016

Olje og offshore-kunder kjører på gult lys

Tirsdag denne uken kom ferske tall fra Statistisk sentralbyrå som melder om kraftig fall i leteanslagene for 2016. Operatørene på norsk sokkel anslår investeringene innen næringene knyttet til utvinning og transport av olje og gass til 171 milliarder kroner neste år.

Dette er en nedgang fra 181 milliarder i anslaget som ble offentliggjort for tre måneder siden.

Onsdag kom også nye ledighetstall fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse (Aku), som viste uendret ledighet på 4,6 prosent, men økonomer mener ledigheten skal videre opp.

DNB har omlag 176 milliarder kroner i utlån til virksomheten innen olje og offshore.

– Utlånene utgjør om lag ni prosent av DNBs totale utlån, opplyser Turnes.

FORBEREDT: – Vi må i veldig krevende situasjoner forsøke å samarbeide med både egenkapitaleiere, de andre fremmedkapitaleierne og de andre bankene, sier Bjerke til E24. Her presenterer han sitt syn på norsk økonomi under kapitalmarkedsdagen.

Olav Mellingseter

Det er spesielt virksomhetene innen rigg og OSV (Offshore Supply Vessel) som DNB mener vil få det mest utfordrende i tiden som kommer, men av den totale låneporteføljen utgjør beløpet 2,3 prosent.

DNB har rangert alle kundesegmentene sine med trafikklys, og mens låntakerne i fastlands-Norge og internasjonalt får grønt lys, får låntakerne innen olje og offshore ikke rødt, men gult lys.

– Hva skal til for at låntakerne innen offshore og olje får rødt lys fra DNB?

– Det er til dels et blinkede gult lys som gjør at de kundene vi har innenfor rigg og OSV befinner seg i en veldig utfordrende situasjon. Vi må jobbe proaktivt sammen med selskapene for å løse utfordringene på en best mulig måte, svarer Bjerke på spørsmålet.

Konklusjonen fra DNB er at kundene innen olje og offshore er godt rustet til å møte 2016, men noen vil behøve å restrukturere i 2017.

Les også

Gruveansatte i Sør-Varanger får trolig julelønnen likevel

– Det er mye obligasjonsgjeld der ute

Et moment som risikodirektør Turnes bringer på banen er at det som regel ikke bare er banken som er långiver i selskapene.

– Det er mye obligasjonsgjeld der ute, og hvem som eier den har vi ikke styring på og det kan skape andre situasjoner, sier Turnes.

Konsernsjefen forteller hva som vil være viktig hvis kundene nærmer seg konkursens rand.

(Saken fortsetter under bildet.)

STAVANGER: DNB har rangert alle kundesegmentene de har utlån til med trafikklys i anledning den årlige kapitalmarkedsdagen. Mens låntakerne i fastlands-Norge og internasjonalt får grønt lys, får låntakerne innen olje og offshore gult lys. Mange av arbeidsplassene i disse selskapene finnes på Vestlandet og i Rogaland.

Stringer

– Hvordan ser dere på forholdet til andre långivere i selskaper der dere møter de største utfordringene?

– Vi må i veldig krevende situasjoner forsøke å samarbeide med både egenkapitaleiere, de andre fremmedkapitaleierne og de andre bankene, sier Bjerke til E24.

Han føler seg imidlertid trygg på at DNB skal klare å samarbeide med andre kapitaleiere hvis det blir nødvendig.

– Vi har vist før at vi mestrer å håndtere et spredt eierskap på obligasjonsiden.

– Obligasjonseierne sitter som oftest i en dårlig situasjon enn bankene, men i en bedre situasjon enn det egenkapitaleierne gjør, avslutter Bjerke – som overnatter i London for å treffe flere investorer i morgen.

Les også

Beholder avkastningsmål

Les også

DNB og SAS inngår bonussamarbeid

Les også

Fra milliardoverskudd til minus på tre måneder

Her kan du lese mer om