Kommentar

Er Folketrygdfondet blitt en omvendt bjellesau i Otello?

Aksjemarkedet feirer Folketrygdfondets storsalg av aksjepost i Otello Corporation med markert kursoppgang.

Man skulle tro at Folketrygdfondet i de fleste kretser blir ansett som en dyktig og velfungerende investor.