Delphi banket Børsen etter ryddejobb

Etter flere år med svak avkastning gjorde Delphi-fondene et solid comeback i 2020. – Vi har brukt mye tid på å finne ut hvordan vi kan jobbe smartere og bedre, sier forvalter Tian Tollefsen.

ORAKLENE I DELPHI: Fjoråret ble svært godt for Delphi-fondene og forvalterne (f.v.) Håkon H. Sætre, Tian Tollefsen, Andreas B. Lorentzen, Ivar Harstveit og Halvor Strand Nygård.
Publisert: Publisert:

– Hvis du skal finne morgendagens beste selskaper, så er det like greit å starte med å se på dem som er best i dag, sier Tian Tollefsen i Delphi-fondene.

2020 markerte et solid comeback for den Storebrand-eide fondsforvalteren, etter at flere år med svak avkastning utløste en omfattende ryddejobb på tampen av 2019.

Ut forsvant bærebjelken Stig Tønder, og Tollefsen ble hans erstatter som ansvarlig for flaggskipet Delphi Global.

Etter en omlegging av fondets investeringsstrategi endte 2020 med en avkastning på 38 prosent, milevis foran referanseindeksen MSCI World med 12,9 prosent.

Les på E24+

Kommentar: En sjeldent attraktiv aksje på en dyr børs

Tollefsens prinsipper er også blitt implementert i de øvrige fire fondene i Delphi, med stort hell.

Samtlige fem Delphi-fond slo sine respektive referanseindekser i året som gikk, de fleste med solid margin (se tabell).

– Vi visste hva som var feil, og nå har vi gjort noe med det, sier Håkon H. Sætre, forvalter av Delphi Europe, som leverte en avkastning på 12,6 prosent i fjor, nesten ti prosentpoeng sterkere enn referanseindeksen.

Skrotet gammel regel

Delphi er en såkalt momentum-forvalter, som kombinerer fundamental aksjeanalyse med trendanalyse.

En praktisk konsekvens av dette er at forvalterne ofte går relativt tyngre inn i aksjer som har steget mye ut fra en forventning om at den positive trenden vil fortsette, så lenge dette er understøttet av fundamental analyse.

Delphis variant av momentum-forvaltning kalles internt for Delphi-modellen, og var svært lønnsom i flere år før det begynte å butte.

– Vi har brukt mye tid på å se på hvordan vi kan jobbe smartere og bedre, blant annet gjennom å analysere gamle transaksjoner. Tidligere hadde vi en regel om minst tre måneder med positiv trend før vi kjøpte en aksje. Den har vi skrotet. Da vi gikk tilbake og så på historikken, viste det seg at vi ofte endte med å kjøpe på topp og selge på bunn, sier Tollefsen.

Les på E24+

Vinterens beste aksjetips

Forvalterne har nå større frihet til å utnytte det de anser som en kortsiktig svakhet i aksjekursen, som ikke kan knyttes til fundamentale forhold.

Et nytt verktøy for å hjelpe dem i denne prosessen er en løpende måling av endringer i inntjeningsestimatene til analytikerne som følger selskapet.

– Vi er ikke så opptatt av om analytikerne sier kjøp eller selg. Sannheten kommer som oftest best frem i hva de gjør med estimatene sine, sier Tollefsen.

Han omtaler endringene det siste året som «mindre justeringer», og forsikrer om at momentum-strategien fortsatt ligger fast.

– Momentum, å kjøpe vinnerne, har vært den soleklart beste investeringsstrategien de siste tiårene, og vi tror dette vil fortsette. Vi tror samtidig at fortsatt vekst for indeksforvaltning vil være positivt, siden indeksfond bidrar til å forsterke momentumeffekter, sier Tollefsen.

LA OM STRATEGIEN: Tian Tollefsen har ledet en foreløpig vellykket omlegging av Delphi-fondenes investeringsprinsipper.

Setter ned prisen

For Delphi Global ble teknologiaksjer som Amazon, Nvidia og Netflix sterke bidragsyter til fjorårets meravkastning.

–Det ble raskt klart at virussituasjonen, og de nye sosiale begrensningene, ville skape klare vinnere og tapere. Disse selskapene nøt allerede godt av eksponeringen mot megatrender som digitalisering og netthandel, og deres posisjon ble ytterligere forsterket under pandemien, forklarer Tollefsen.

Til tross for suksessen i 2020, er det begrenset hva som kan leses ut av ett år med historikk for et aksjefond.

Det gode fjoråret gjør at Delphi Globals avkastning de siste fem årene ligger helt på linje med referanseindeksen. Delphi Europe og Delphi Nordic ligger bak i samme tidsperiode.

Delphi Nordic ble overtatt av den tidligere Storebrand-profilen Andreas B. Lorentzen i 2019. I 2020 fikk han med seg Halvor Strand Nygård, tidligere aksjeanalytiker hos SEB.

Les på E24+

Hovedindeksen i 1000: Børsnestor anbefaler å «cashe ut»

– Vi som har de norske og nordiske mandatene sitter naturligvis tettere på selskapene og markedene, og har bedre mulighet til å grave. Med den oppdaterte metodikken får vi god hjelp til å få totaloversikten, før vi bruker fundamental analyse for å finne de selskapene vi har mest tro på, sier Lorentzen.

I fjor fikk andelseierne i Delphi Nordic en opptur på 32,5 prosent, over syv prosentpoeng sterkere enn referanseindeksen VINX Nordic.

Samtidig steg Delphi Norge, med Delphi-veteran Espen Furnes som ny mann bak roret, med 22,8 prosent mot 7,8 prosent for OSEFX. Over de siste fem årene har dette fondet slått indeks med nær fem prosentpoeng.

Selv om 2020 ble et jubelår for Delphi settes honorarene ned fra to til 1,5 prosent, noe som forklares med lavere forvaltningskostnader.

– Det må jo være en skikkelig sukkerbit for andelseiere, skyter Lorentzen inn.

Publisert:

Her kan du lese mer om