Oljefondet steg til nytt rekordnivå på 10.930 mrd.

Torsdag steg Oljefondets verdi til nye høyder på om lag 10.930 milliarder kroner. Årsaken er børsoppgang og en ny kronesvekkelse.

Oljefondet nådde nye høyder torsdag, etter børsoppgang og en svekkelse av kronen.
Publisert: Publisert:

Den siste tiden har børsene steget, blant annet etter lovende nyheter fra Pfizer om en vaksine mot coronasmitte.

Den brede S&P500-indeksen i USA nådde mandag nytt rekordnivå på 3.645 poeng.

Positive børser løfter naturlig nok også det norske Oljefondet, som er investert i over 9.000 selskaper og eier om lag 1,5 prosent av alle aksjer i verden.

Torsdag morgen var fondet verdt 10.930 milliarder kroner, eller 2,03 millioner kroner per norske innbygger.

Det toppet dermed en tidligere rekord på rundt 10.881 milliarder kroner fra midten av oktober.

Fondets kroneverdi har den siste tiden passert toppnivåene fra tiden før coronakrisen. Noe av årsaken til oppgangen er at kronen har svekket seg mye, noe som gjør at fondets utenlandske eiendeler blir verdt flere kroner.

Svinger mye

Verdien av fondet avtok noe kort tid etter at den nye rekorden var nådd. Verdien kan svinge med flere hundre milliarder kroner i løpet av døgnet, i takt med globale aksjemarkeder og valutamarkeder.

Dette var Oljefondets tre største aksjeposter ved utgangen av første halvår:

  • Microsoft: 150,7 milliarder kroner
  • Apple: 148,8 milliarder kroner
  • Amazon: 121 milliarder kroner

Påvirkes av kronekursen

Oljefondet er investert i aksjer, obligasjoner og eiendommer priset i utenlandske valutaer som dollar og euro. Derfor vil valutasvingninger påvirke fondets verdi mye.

Det at kronen har svekket seg mye etter coronakrisen gjør at Oljefondets verdi målt i kroner er «kunstig høy». Ifølge Oljefondet har en svekkelse av kronen bidratt til om lag 2.000 milliarder kroner av fondets nåværende kroneverdi.

Med andre ord: hvis kronen brått skulle styrke seg til mer historisk normale nivåer, ville fondet like brått ha vært 2.000 milliarder kroner mindre verdt.

Den siste tiden har dollaren ligget på over ni kroner og euroen på 10,70 kroner, som er et uvanlig svakt kronenivå. Før oljeprisfallet i 2014 lå dollaren på rundt seks kroner og euroen på rundt åtte kroner.

Publisert:
Gå til e24.no