Kvartalsrapporter

Kongsberg Gruppen åpner pengesekken igjen: Sender to mrd. til aksjonærene

Styret i teknologi- og forsvarskonsernet satte bremsene på da coronapandemien traff. Et ekstraordinært milliardutbytte ble utsatt, men nå skal dette utbetales likevel. Samtidig kjøper selskapet tilbake færre aksjer enn først planlagt.

Kongsberg Gruppen
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Kongsberg Gruppen slapp fredag resultatene for tredje kvartal. Samtidig varsler styret i selskapet en utbyttenyhet:

Det er besluttet å utbetale et ekstrautbytte på 10 kroner per aksje (totalt rundt 1,8 milliarder kroner) og det skal kjøpes tilbake aksjer for 200 millioner kroner.

Dermed returneres totalt 2,0 milliarder kroner til aksjonærene. Den norske staten eier halvparten av konsernet og får dermed også halvparten av denne avkastningen.

Å betale utbytte blir ikke noe problem for Kongsberg, for selskapets kontantbeholdning har est ut fra 3,67 til 8,10 milliarder det siste året.

Egentlig var planen å sende hele 2,75 milliarder kroner tilbake til Kongsberg-aksjonærene i år, en kraftig økning fra de to foregående årene da det ble utbetalt utbytter for 450 millioner årlig.

Den voldsomme økningen skyldes hovedsakelig Kongsberg salg av Hydroid-virksomheten i USA for 3,2 milliarder.

Utbetalingen skulle bestå av et ordinært utbytte på 2,50 kroner per aksje (450 millioner kroner), et ekstraordinært utbytte på 10 kroner per aksje (1,8 milliarder) og et tilbakekjøpsprogram på opp mot 500 millioner kroner.

I midten av mars satte imidlertid styret bremsene på. De ville se an coronasituasjonen og «beholde finansiell styrke», som styreleder Eivind Reiten beskrev det. Kun det ordinære utbytte på 2,50 kroner aksjen (450 millioner) ble utbetalt.

Nå vil altså aksjonærene få tilbakeført verdier for totalt 2,45 milliarder kroner, inkludert ordinært utbytte, ekstraordinært utbytte og tilbakekjøp.

Rammen på tilbakekjøpene av aksjer er likevel redusert fra 500 til 200 millioner, slik at den totale verdien for aksjonærene reduseres fra 2,75 til 2,45 milliarder.

PS! Man må sitte på Kongsberg-aksjen per 2. november for å motta det ekstraordinære utbyttet på 10 kroner per aksje. Aksjen handles eksklusivt utbytte fra 3. november.

Kvartalsrapport for tredje kvartalBørsmelding om utbyttet
Les også

Bakgrunn: Kongsberg Gruppen utsetter ekstrautbytte og dropper bonuser

Endrer utbyttepolitikken

Styret i selskapet varsler samtidig at utbyttepolitikken i selskapet nå skal endres.

Frem til nå har Kongsberg Gruppen hatt en utbyttepolitikk om å betale ut 40 til 50 prosent av resultat etter skatt i utbytte, men selskapet har ligget over 50 prosent helt siden 2013. De siste årene har man ligget nærmere 70 til 80 prosent.

Den nye utbyttepolitikken blir som følger:

«Kongsberg har som ambisjon å utbetale et ordinært utbytte per aksje som er stabilt eller voksende fra et år til neste. Tilleggsutbytter og/eller tilbakekjøp av egne aksjer kan benyttes som supplement til ordinært utbytte. Alle utbetalinger til aksjonærene vil være gjenstand for selskapets vurdering av fremtidig kapitalbehov.»

Man tar altså bort prosentmålet og legger til elementet med tilleggsutbytter og tilbakekjøp. Kongsberg Gruppen har ikke tradisjonelt kjøpt tilbake aksjer, men i år ble det altså prøvd ut.

Styreleder i Kongsberg Gruppen Eivind Reiten

Heiko Junge / NTB

Stabil inntekt, kraftig resultatløft

 • Kongsberg Gruppen hadde en stabil omsetning på 5,80 milliarder kroner i tredje kvartal, bare noen få millioner ned fra samme periode i fjor.
 • Brutto driftsresultat (EBITDA) stiger imidlertid kraftig fra 496 til 919 millioner kroner.
 • Resultat fra tilknyttede selskap økte fra −9 til 35 millioner
 • Resultat før skatt økte fra 108 til 566 millioner
 • Resultat etter skatt økte fra 115 til 455 millioner.

– Vi er meget fornøyd med resultatene i dette kvartalet, hvor vi leverer en EBITDA-margin på 15,8 prosent. Reduserte kostnader, effektiv prosjektgjennomføring, skalerbarhet og iverksatte tiltak har gitt ønsket effekt og bidrar til høye marginer i kvartalet, sier konsernsjef Geir Håøy i en børsmelding.

– Enkelte markeder har vært og er fortsatt krevende, spesielt innen det maritime, men vi har tilpasset driften på en tilfredsstillende måte. I tillegg har vi lyktes godt med integrasjonen av Commercial Marine (CM), fortsetter han med referanse til fjorårets oppkjøp av Rolls-Royce-selskapet.

Kongsberg Gruppen varslet 26. oktober at de legger om regnskapsføringen. Selskapet vil ikke lenger inkludere resultatene fra felleseide selskaper (joint ventures) og tilknyttede selskaper i brutto og netto driftsresultat. Resultere vil først bli inkludert i en egen post og på bunnlinjen.

Det er resultatene fra finske Patria og Ksat som det i hovedsak er snakk om.

Venter på nye forsvarskontrakter

Kongsberg Gruppen har de siste årene hatt stor suksess og har landet store milliardkontrakter innen forsvar, men i høst har det vært stillere:

– Vi signerte ingen store forsvarskontrakter i fjerde kvartal, men jeg er trygg på potensialet i kvartalene fremover, sa Håøy under kvartalspresentasjonen.

Håøy trakk samtidig frem noen andre kontrakter han mener er svært viktige:

 • Kongsberg Satellite Services (KSAT) skal levere satellittbilder for å overvåke avskoging til Det norske klima- og skoginitiativet. Kontrakten er verdt 405 millioner over fire år
 • Kongsberg Maritime og Wilhelmsen skal utstyre og drifte to autonome nullutslippsfartøy for Asko som skal frakte trailere over Oslofjorden.
 • Kongsberg Maritime skal levere et innovativt fartøy for krillfangst til Rimfrost
 • Kongsberg skal levere fire Hugin-systemer (autonome undervannsfarkoster) til den indiske marinen
 • Kongsberg skal levere en Nato taktisk radiolink til det norske forsvaret. Kontrakten er verdt 128 millioner
Les også

Kongsberg Maritime tildelt krill-kontrakt på 200 mill.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Kvartalsrapporter
 2. Kongsberg Gruppen

Flere artikler

 1. Kongsberg Gruppen øker resultatene i fjerde kvartal: Varsler nytt ekstrautbytte

 2. Oppgang på Børsen - Orkla falt etter kvartalstall

 3. Orkla vil dele ut milliardutbytte

 4. Yara dobler utbyttet: – Fornøyd med utviklingen

 5. XXL misfornøyd med andre kvartal - skylder på coronaeffekter