Analytikere skaper heftig kursoppgang i børsferskinger

Nye aksjeanalyser gir betydelige kurseffekter på Euronext Growth, med en gjennomsnittlig oppgang på fem prosent, ifølge E24s gjennomgang. I det mest ekstreme tilfellet steg aksjen med hele 52 prosent.

STORE UTSLAG: Nye selskaper fortsetter å strømme til Oslo Børs og markedsplassen Euronext Growth. Meglerhusenes analyser får som regel en betydelig effekt på kursene.
Publisert: Publisert:

– Aksjeanalyser kan etter omstendighetene være innsideinformasjon, sa seksjonsleder Geir Holen i Finanstilsynet til E24 torsdag.

Aksjeanalysers kursdrivende effekt har havnet i søkelyset etter at Finanstilsynet denne uken rettet sterk kritikk mot Arctic Securities for mangelfulle rutiner knyttet til ansattes egenhandel av verdipapirer.

I tilsynsrapporten pekes det på at tidligere analysesjef Morten Nystrøm kjøpte aksjer i flere selskaper kort tid før han publiserte positive analyser om dem.

Et av disse selskapene var Quantafuel, som steg over syv prosent samme dag som Nystrøm sendte ut sin analyse med kjøpsanbefaling og kursmål nesten tre ganger over markedskursen.

Hans erstatter som analysesjef i Arctic, Alexander Jost, kjøpte også aksjer rett før analysen ble publisert.

Quantafuel er notert på den uregulerte markedsplassen Euronext Growth, som har hatt en voldsom vekst det siste året. Like voldsom er tidvis kurseffekten i disse aksjene på dager hvor meglerhusene slipper nye analyser.

E24s gjennomgang av totalt 110 analyser publisert det siste året viser at aksjene stiger fra start i 93 prosent av tilfellene, og ender i pluss 80 prosent av dagene.

For syv av aksjene er det snakk om en kursoppgang på over 20 prosent, uten andre relevante nyheter.

Steg 87 prosent på analyse

Det mest ekstreme tilfellet er meglerhuset Fearnley Securities’ analyse av Ocean Sun i november i fjor.

Aksjen skjøt opp over 87 prosent i løpet av dagen, før den til slutt endte opp 35 prosent.

Den samme dagen SEB publiserte sin første analyse av Aker Carbon Capture i oktober, endte aksjen opp 52 prosent.

– Det er klart dette er veldig store kursoppganger, sier Karin Thorburn, professor i finans ved NHH, til E24.

Karin Thorburn er professor i finans ved NHH

Hun sier også at det er vanskelig å tolke informasjonen som kommer frem i E24s undersøkelse.

– Det er vanskelig å konkludere ut fra disse tallene uten å vite hva den vanlige volatiliteten på Euronext Growth er. Det har vært et ekstremt børsår med mye volatilitet i markedene, og børsene har gått opp og opp det siste året. Derfor er det vanskelig å skille denne informasjonen fra støy, sier hun.

– Selv om dette ser ut som store bevegelser, kan det være et sammentreff også faktisk.

Les også

Arctics nye analysesjef kjøpte aksjer rett før positiv analyse

Behandles som innsideinformasjon

Analysesjef John Olaisen hos ABG Sundal Collier har merket seg de store kursutslagene fra analyser på Euronext Growth.

– En viktig årsak er nok at likviditeten i mange av disse selskapene er relativt lav, samt at det ikke er noen analysedekning før tilretteleggerne publiserer sine analyser, sier Olaisen til E24.

Han viser til at publisering av den første analysen også gjør det lettere for aksjemeglerne å ha gode argumenter til investorene.

– Det blir rett og slett mer oppmerksomhet, sier Olaisen.

VOKTES STRENGT: ABG Sundal Collier og analysesjef John Olaisen behandler informasjon om kommende analyser som innsideinformasjon.

Han opplyser at ABG Sundal Collier håndterer informasjon om innhold i en analyse og tidspunkt for publisering som innsideinformasjon.

Meglerhus som Sparebank 1 Markets, DNB Markets, Pareto Securities, Nordea Markets, SEB og Carnegie bekrefter at de har samme praksis, samt handelsforbud for analytikere i nordiske aksjer innen samme sektor som man selv dekker.

Paretos analysesjef Eirik Haavaldsen opplyser til E24 at meglerhusets compliance-avdeling også gjør regelmessig stikkprøver av ansattes handel for å kontrollere at regelverket etterleves.

– Vekstaksjer er mer følsomme

– Analyserapporter, og da særlig anbefaling, kursmål og estimater, vurderes som kurssensitiv informasjon og behandles deretter. Innhold og konklusjon kommuniseres samtidig til investorer og internt ved publisering av analyser, og diskuteres ikke utenfor analyseavdelingen før publisering, sier Carnegies analysesjef, Frederik Lunde, til E24.

Lunde peker på flere av de samme faktorene som Olaisen for å forklare analysenes sterke kurseffekt.

– Aksjer notert på Euronext Growth har høyere volatilitet enn Oslo Børs, og de fleste har et tydelig vekstfokus. Det er også normalt med høyere volatilitet i etterkant av nynoteringer, hvilket det har vært mange av på Euronext Growth, sier Lunde.

Han peker videre på at vekstaksjer vil være mer følsomme for vurderinger av fremtiden enn verdiaksjer, som igjen vil være tema som behandles i analyser.

– Det har også vært et større innslag av nye trading-orienterte retail-aksjonærer i flere aksjer på Euronext Growth, sier Lunde.

– Tema for flere tilsyn

Finansavisen meldte i midten av april at Finanstilsynet har startet gransking av alle børsnoteringene på Euronext Growth.

Meglerhusene er blant annet blitt bedt om å dokumentere alt fra samtaler med selskapene, bakgrunnsarbeid for analyser og all egenhandel gjort av ansatte i meglerhusene.

Holen i Finanstilsynet understreker at verdipapirforetak må sørge for å ha en forsvarlig håndtering av innsideinformasjon, også i forbindelse med utarbeidelse av analyser.

– Håndtering av innsideinformasjon i verdipapirforetakene har vært et tema ved flere stedlige tilsyn i årenes løp, også behandlingen av analyser. Dette vil også ha aktualitet fremover, ikke minst med bakgrunn i de mange nye selskapene på Euronext Growth, sa Holen til E24 torsdag.

SER PÅ NYNOTERINGER: Finanstilsynet, her ved seksjonsleder Geir Holen.

Analytikernes effekt på Euronext Growth-aksjer ligger betydelig over nivået for større og mer likvide aksjer.

E24 har studert kursutviklingen for de ti største selskapene på Oslo Børs, inkludert Equinor, DNB og Telenor, på de dagene det sist ble publisert positive analyser om selskapene.

Fasit er en gjennomsnittlig positiv avkastning på 0,3 prosent målt mot sluttkurs dagen før. I halvparten av de ti tilfellene stengte aksjen i minus.

Nesten bare kjøpsanbefalinger

Av alle analysene publisert av Euronext Growth-selskaper var alle unntatt fire analyser kjøpsanbefalinger.

– Siden nesten alle anbefalingene er kjøp vet man heller ikke om det er slik at meglerhusene ikke publiserer analyser som er negative eller om de velger å publisere analysene når det ser lyst ut, sier Thorburn ved NHH.

– Det burde jo være både kjøp, hold og selg-anbefalinger, så det vi ser kan jo bare være et utvalg av alle analyser som er gjort på bakrommet.

Publisert:
Gå til e24.no