Aker satte rekord i andre kvartal: Nettoverdiene økte til 66,9 mrd.

Med en ganske stabil utvikling i fornybarporteføljen og et stort løft i olje og teknologi, bikket Kjell Inge Røkkes Aker over en milepæl på vei inn mot sommeren. Aldri før har industrikonglomeratet Aker vært verdt mer enn nå.

Konsernsjef Øyvind Eriksen (t.v.) og storaksjonær Kjell Inge Røkke i Aker.
Publisert:

Aker slapp fredag resultatene for andre kvartal.

Det markerer «finalen» i Akers kvartalssesong, ettersom de fleste ulike børsnoterte selskapene i Aker-porteføljen de siste dagene har sluppet sine respektive tall.

Som et porteføljeselskap som forvalter eierskapet til de ulike selskapene i porteføljen, er det kanskje viktigste måltallet for Aker nettoverdiene – altså markedsverdien eller den bokførte verdien i alle eiendelene, fratrukket gjeld.

Den endte på 66,9 milliarder kroner ved utgangen av juni, det høyeste noensinne i Akers historie.

Nettoverdiene har økt med 5,6 milliarder kroner i kvartalet, inkludert utbetalte utbytter. I første halvår har verdiene totalt steget 14,4 milliarder, justert for utbytte.

Les også

Akers fornybarselskap feirer ettårsdag: Har vokst til 988 ansatte og 15,6 milliarder

I første halvår har nettoverdiene økt fra 718 til 901 kroner per aksje, mens aksjekursen har steget fra 560 til 635 kroner – en økning på 13,3 prosent, eller 15,5 prosent hvis man regner med utbyttet. Det er om lag på nivå med utviklingen i Hovedindeksen på Oslo Børs.

Kjell Inge og Røkke og Aker er mest kjent for sin omfattende virksomhet innen olje, oljeservice og verft, men i fjor sommer lanserte selskapet en stor offensiv innen det grønne skiftet. Denne kommer på toppen av satsingen på industriell digitalisering.

– Prisen på brentolje og E&P-aksjer (oljeselskaper, journ.anm.) har sett en kraftig innhenting i første halvår i år, mens det har vært en mer volatil periode for «grønne aksjer». Samtidig er ikke Akers suksess i energiomstillingen målt av dagens innhøsting, men av frøene som sås, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker i kvartalsrapporten.

Les også

Aker BP fortsetter resultatveksten i andre kvartal: Holder på utbytteplan etter oljeprisløftet

Opp for olje, fornybar og teknologi, ned for krill

Ser man på hvorfor nettoverdiene til Aker har steget, så ser man også at alle de tre ulike grene av Aker bidrar til verdiøkningen på 14,4 milliarder i første halvår:

Med oppgangen til Aker BP ser man at oljevirksomheten fortsetter å hente seg inn etter verdifallet i 2020, da oljeprisen kollapset ned til under 20 dollar per fat – mot dagens pris på nesten 75 dollar.

Verdiøkningen i fornybarselskapet Aker Horizons skyldes utviklingen i første kvartal, da selskapet ble tatt på børs. I andre kvartal lå nettoverdiene i Aker Horizons relativt stabilt, med en nedgang på 300 millioner til 15,6 milliarder.

Postene som bidro til å dempe verdiutviklingen i kvartalet var oljeserviceselskapene Akastor og Aker Solutions, som hver trakk ned med 100 millioner, samt krillselskapet Aker BioMarine som trakk ned verdiene med tre milliarder.

Les også

Aker Solutions melder om rekordhøy anbudsaktivitet: Venter fortsatt lavere omsetning i år

Litt mindre i krigskassen

Ser man på «krigskassen» til Aker, kombinasjonen av kontantbeholdning og tilgjengelig kreditt, så har den krympet med en milliard til 1,9 milliarder kroner i løpet av andre kvartal.

Størrelsen på denne likviditetsreserven har svingt en del den siste tiden.

Ved utgangen av andre kvartal i fjor var reserven 5,9 milliarder, før den falt til 4,3 milliarder ved nyttår. Ved utgangen av mars var den nede i 2,9 milliarder og ved utgangen av juni var den nede i 1,9 milliarder.

Selve kontantbeholdningen har krympet fra 900 til 500 millioner i andre kvartal.

Fallet kommer etter en periode der Aker har vært med på de store kapitalinnhentingene som har vært gjort i den store fornybarsatsingen. Totalt har det blitt hentet inn over 12 milliarder kroner i ny kapital og lån til Aker Horizons og Aker Clean Hydrogen.

Aker melder ikke om noen endringer når det kommer til utbytte.

I vår ble det betalt ut 11,75 kroner per aksje og styret har fått fullmakt til å utbetalt ytterligere 11,75 kroner i høst, totalt 23,50 kroner per aksje – det samme nivået som i fjor.

Les også

Aker Carbon Capture lanserer karbonfangst som abonnement

– Skattetiltakene var effektive og nødvendige

Da Aker BP denne uken slapp resultatene for andre kvartal var effekten av den økte oljeprisen tydelig. Selskapet kan både vise til en markant forbedring i inntekter, resultat og kontantstrøm sammenlignet med samme periode i fjor.

Samtidig holder selskapet seg til den annonserte utbytteplanen, som betyr et utbytte på totalt 450 millioner dollar i år. For Aker er dette tallet viktig fordi Aker BP-utbyttene i senere år har stått for en stor del av kontantstrømmen opp til Aker.

Planen er å øke utbyttet med minst fem prosent årlig, gitt at oljeprisen er over 40 dollar per fat.

På spørsmål om Aker som største eier allerede nå ønsker en ytterligere økning i utbyttene med den høye oljeprisen, er svaret nei. Han sier det er opp til styret i Aker BP å vurdere utbyttesituasjonen, kvartal for kvartal.

– Akers forventning er at utbyttene utvikler seg med utgangspunkt i den utbyttepolitikken som er kommunisert – med en årlig økning på fem prosent, med åpning for å øke utover det hvis selskaps- og markedsforholdene tillater det, sier Eriksen.

– Som hovedaksjonær har vi de siste 18 månedene erfart hvor volatil oljeprisen kan være og hvor viktig det er å ha en sterk balanse. På kort sikt ser vi den høyere oljeprisen som en mulighet til å styrke en allerede sterk balanse i Aker BP, fortsetter han.

Aker-sjefen peker på at den ekstra kapitalen Aker BP nå bygger seg opp med den sterke kontantstrømmen til selskapet primært vil bli brukt på investeringer. Det er særlig det enorme Noaka-prosjektet i Nordsjøen som er sentralt her, et prosjekt som ifølge Aker BP vil kreve omtrent halvparten av investeringsbudsjettene de kommende årene.

– Aker BP viser at de midlertidige skattetiltakene var effektive og nødvendige for å opprettholde eksisterende og skape ny aktivitet, sier Eriksen.

Les også

Aker Offshore Wind forbereder flere prosjekter: Tapte 157 mill. i første halvår

Les også

Utenlandsgjennombrudd for Aker Solutions med milliardkontrakt

Publisert: