Giske kritiserer bonusordninger i Cermaq

Cermaq-styret får krass kritikk i et brev signert nærings- og handelsminister Trond Giske.

Oslo 20130420. Arbeiderpartiets Trond Giske holder en pressekonferanse under APs landsmøte i Folkets hus i Oslo lørdag formiddag. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix
  • Thomas Solberg
Publisert:

I juli ble det kjent at Cermaq-ledelsen hadde en bonusordning i forbindelse med salg av fôrvirksomheten Ewos som gir toppledelsen seks måneders lønn, i tillegg til den ordinære bonusordningen som tilsvarer 30 prosent av årslønnen.

De seks toppsjefene i oppdrettsselskapet fikk utbetalt til sammen 7 millioner kroner, uten at næringsministeren var informert.

Bonusordningen ble gjort kjent i forbindelse med offentliggjøringen av salget, og fikk flere politikere til å reagere kraftig.

Nå går nærings- og handelsminister Trond Giske hardt ut mot Cermaq-styret i et brev. Giske skriver at han «er lite tilfreds med at staten ikke ble orientert om bonusordningen før eller etter de aktuelle bonusavtalene ble inngått i mai 2013».

- Klart utenfor

Staten er største eier i oppdrettsselskapet, med en eierandel på nesten 60 prosent. Den rødgrønne regjeringen har i åtte år forsøkt å få bukt med høye lederlønninger og gunstige bonusordninger i statlige selskaper.

Likevel informerte ikke Cermaq-styret næringsministeren om bonusene. Isteden sørget de for å ha ryggdekning gjennom en vurdering gjort av sine advokater.

Næringsministeren svarte med å be om en ekspressredegjørelse om bakgrunnen for bonusmillionene. Nå konkluderer Giske med at avtalen ikke er i tråd med statens prinsipper for eierskap:

«Tilleggsavtalene går, slik jeg ser det, klart ut over de synspunktene som vi som største aksjonær har gitt uttrykk for, og også ut over de prinsippene som gikk frem i den erklæringen styret la frem til generalforsamlingen i mai i år.»

Brevet kan leses i sin helhet her.

- Burde informert departementet

Giske mener at departementet burde vært informert:

«Jeg mener de beste argumenter taler for at det ville vært naturlig å orientere departementet, og særlig etter at staten økte sin eierandel til 59,17 prosent i juni».

Cermaq-styret forsvarte ordningen som en «stay on»-bonus som skulle sikre at ledelsen jobbet i aksjonærenes interesser de siste månedene, en periode hvor blant annet Marine Harvest la inn bud på Cermaq.

Giske skriver at han ser nytten av slike bonusordninger i enkelte tilfeller (se egen faktaboks), men mener det ikke var grunnlag for en slik ordning i forbindelse med salget av Ewos: «Det er vanskeligere å se relevansen av en ekstra bonus i et slikt tilfelle».

Ingen konsekvenser for styrevalgte

Selv om Trond Giske kritiserer styret i harde ordelag for håndteringen av saken, går det frem av brevet at det neppe vil få konsekvenser for de styrevalgte i selskapet:

«For staten som største aksjonær er det viktig at det sittende styret og eier sammen jobber for å finne langsiktig løsninger som er til beste for selskapet og dets aksjonærer. Dette krever god informasjonsflyt og samarbeid. Det er viktig at alle parter bidrar best mulig til dette i tiden fremover», skriver Giske i brevet.

- Innenfor juridisk rammeverk

Cermaq-ledelsen har tidligere forsvart sin behandling av saken.

Styret i Cermaq vedtok lønnserklæringen allerede i mars, flere måneder før ekstrabonusen kom på plass. Da generalforsamlingen nærmet seg, ba selskapet sin juridiske rådgiver om en vurdering av om det var nødvendig å oppdatere erklæringen med den nye bonusen.

– Vi fikk rådet at det var det ikke, og at det var mer naturlig å inkludere det i neste års lederlønnserklæring, sa konsernsjef Jon Hindar da saken ble gjort kjent. Han avviste at de forsøkte å holde bonusene skjult for aksjonærene.

– Vi har aldri hatt ønske om å holde noe skjult for generalforsamlingen. Spørsmålet er snarere hva som er formelt korrekt framferd, sa han.

Styreleder Bård Mikkelsen i Cermaq har tidligere sagt at styret vil redegjøre nøye for avvik fra retningslinjene ved neste korsvei.

Sterke reaksjoner på Stortinget

Samtlige partier på Stortinget reagerte sterkt på bonusavtalen da den ble gjort kjent.

– Slik vi ser det, har Cermaq gått ut over retningslinjene for bonuser i denne saken, uttalte Venstres Borghild Tenden.

Frps Harald T. Nesvik, Høyres Svein Flåtten, KrFs Rigmor Andersen Eide, Sps Irene Lange Nordahl, Aps Terje Aasland og SVs Alf Holmelid, var alle ute i mediene og kritiserte utbetalingen.

– Disse retningslinjene er blitt presisert av departementet i flere omganger, så her snakker vi om et bevisst brudd på vedtatte retningslinjer. Det er ikke akseptabelt, og vi forventer at næringsministeren sier tydelig ifra at vi ikke kan ha slike klare brudd på en politikk som et samlet Storting står bak, uttalte Holmelid, som er SVs næringspolitiske talsmann.

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Cermaq-styrelederen om bonuskritikken:- Vurderinger man i ettertidkan si seg enig i

  2. Iselin Nybø etter Norwegians bonus-svar: – Dårlig dømmekraft

  3. Staten kritisk til Hydro-toppenes bonusordninger

  4. Regjeringen skjerper krav om lederlønn i statseide selskaper

  5. Foreslår milliardutbytte etter Ewos-salget