Fant mulig Sevan Marine-korrupsjon i Brasil

Granskerne mener det er mer sannsynlig at uregelmessige betalinger har funnet sted, enn at det ikke har gjort det.

KOBLER INN ØKOKRIM: En granskning gjennomført på oppdrag av Sevan Marine, her ved konsernsjef Carl Lieungh, har funnet tegn på korrupsjon i Brasil før restruktureringen i 2011.
Publisert:

– Indikasjonene vi har funnet, er knyttet til mulige uregelmessigheter. Saken er knyttet opp i mot korrupsjonsetterforskningen som finner sted i Brasil, sier konsernsjef Carl Lieungh i Sevane Marine til E24.

Lieungh sier at saken startet med medieoppslag i Brasil som navnga Sevan Marine og en tidligere ansatt i forbindelsen med korrupsjonsgranskningen av Petrobras.

Det ble tidligere i år kjent at selskapet hadde igangsatt undersøkelser rundt en av selskapets tidligere direktører og agenter, Raul Schmidt
Felippe Junior, som skal ha blitt siktet av brasilianske myndigheter i forbindelse med korrupsjonsskandalen i Petrobras og den såkalte «Operation Car Wash».

Målet med undersøkelsene var å avdekke om det hadde skjedd lovstridige utbetalinger.

– Hovedkonklusjonen i rapporten fra Selmer er at det er mer sannsynlig enn ikke at uregelmessige utbetalinger fant sted knyttet til tildeling av kontrakter i den aktuelle perioden fra Petrobras til Sevan for Sevan Piranema, Sevan Driller og Sevan Brasil, skriver Sevan Marine i en børsmelding.

– Det er indikasjoner på at det er foretatt handlinger og transaksjoner som både representerer en forsømmelse av og/eller står i strid med selskapets interesser. Handlingene kan være å anse som økonomisk kriminalitet, skriver Sevan fredag.

Kobler inn Økokrim

Sevan Marine opplyser videre at de har oversendt rapporten, som er utarbeidet av advokatselskapet Selmer til Økokrim.

– Vi kan bekrefte at vi har mottatt en granskningsrapport. Den ble mottatt for noen dager siden, sier førstestatsadvokat og leder for korrupsjonsteamet Marianne Djupesland.

Det påpekes at Sevan ble restrukturert i 2011, med nytt styre og ny ledelse. På dette tidspunktet opphørte også betalingene under den aktuelle agentavtalen. Den aktuelle perioden der betalingene skal ha funnet sted, er mellom 2005 og 2008.

– De aktuelle handlingene er ifølge rapporten foretatt av personer som ikke lengre har tilknytning til Sevan, skriver selskapet.

Les også

Tidligere oljetopp innrømmer millionbestikkelser

– Stjeler fokus

Carl Lieungh understreker også at forholdene er fant sted før han inntok sjefsstolen i Sevan Marine i 2011.

– Dette er forhold som er tilbake i tid. Det knytter seg til perioden 2005 til 2008. Selskapet ble som du vet restrukturert i 2011 og har en ny aksjonærstruktur, styre og ledelse, sier Lieungh.

– Anser Sevan seg nå ferdig med saken?

– Vi har noen småting som gjenstår, men i prinsippet anser vi dette som en sluttrapport. Så blir det opp til Økokrim hva som skjer videre.

– Hva synes du om å håndtere en slik sak?

– Det synes jeg ikke noe om. Det tar fokus vekk fra det vi skal holde på med, sier han.

Storskandale

Den såkalte Petrobras-skandalen har rystet Brasil. Ikke bare har en rekke større selskaper og høytstående næringslivstopper og blitt trukket inn, men det samme har fremtredende politikere.

Blant annet var landets president, Dilma Rousseff, styreleder i Petrobras fra 2003 til 2010.

Les også

Brasil i resesjon

Bakgrunnen er at flere av Petrobras leverandører skal ha blåst opp kontrakter med oljegiganten med mål om å betale bestikkelser til både selskaps- og partipamper.

Dette utløste den såkalte «Operation Car Wash», på portugisisk «Operação Lava Jato».

Så langt har flere tidligere direktører og politikere blitt siktet, og også for Petrobras har saken fått store konsekvenser. Selskapet, som også sliter med høy gjeld og lav oljepris, har det siste året tatt betydelige nedskrivninger, suspendert utbyttet, kuttet i budsjettene og solgt eiendeler.

Les også

Nytt nederlag for Brasils president

Les også

Seks av ti brasilianere vil stille presidenten for riksrett

Les også

Første dom i Brasils Petrobras-skandale

Publisert: