Kundene strømmet til Telenor

Det norske telekonsernet kan glede seg over kraftig kundevekst i Asia. Det bidro til at alle regnskapspostene fikk seg et løft.

MED BLIKK MOT ØSTEN: Telenors kosnernsjef Jon Fredrik Baksaas (t.v.) og sjefen for selskapets virksomhet i Asia, Sigve Brekke, kan glede seg over et kraftig løft i antallet nye kunder i Asia i første kvartal. Arkivbilde.
Publisert:

I første kvartal kunne notere seg seks millioner nye kunder, hovedsaklig i India, Pakistan og Bangladesh.

- Det er selskapets beste kundeøkning på to år, skriver en fornøyd konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i selskapets kvartalsrapport for årets tre første måneder.

Telekonsernet med base på Fornebu hadde en økning på alle postene i regnskapet, sammenlignet med første kvartal i år.

Samtidig steg også investeringsutgiftene og gjelden kraftig sammenlignet med fjoråret. Gjelden er likevel ned med rundt to milliarder sammenlignet med utgangen av fjoråret.

Slik ser de viktigste tallene ut (2013-tall i parentes):

  • Omsetning: 26,5 milliarder (24,7)
  • Driftsoverskudd - EBITDA: 9,3 milliarder (8,42)
  • Justert driftsoverskudd: 5,58 milliarder (4,96)
  • Resultat per aksje: 2,43 kroner (2,34)
  • Investeringskostnader: 6,6 milliarder (2,87)
  • Netto rentebærende gjeld: 37,2 milliarder (28,9)

Omsetningen endte 100 millioner høyere enn analytikerne hadde ventet, mens resultat før skatt endte 400 millioner lavere, ifølge tall fra Stocklink.

Ser man tilbake på kvartalet før, altså fjerde kvartal i fjor, falt Telenors omsetning med drøyt en milliard kroner. Likevel klarte de å øke driftsoverskuddet (EBITDA) med 300 millioner kroner og resultat per aksje fra 1,61 til 2,43 kroner.

Telenor hadde en organisk omsetningsvekst (teller ikke med valutaeffekter og kunder som har kommet til gjennom oppkjøp av selskaper) på 1,5 prosent. Det er opp fra 1,0 prosent kvartalet før.

- Vi har hatt enn oppmuntrende start på året. Vår effektivitetsagenda er under progresjon, mens vi fortsetter å arbeide for å levere rimelig internett til alle og tilkoble de ikke-tilkoblede. Likevel trenger vi å se fortsatt bedring i alle markedene våre, sier Telenor-sjef Baksaas.

Som i første kvartal, peker han igjen på Thailand og Norge. I Thailand er det spesielt omsetningen han mener må opp, mens avkastningen på «betydelige investeringer» i Norge må bli bedre.

Telenor melder at de opprettholder sine økonomiske anslag for 2014. Det innebærer en lav, énsifret

Data, data og mer data

Mobildata er en av de viktigste driverne for mer omsetning og vekst i mobilbransjen globalt. Dette gjelder spesielt i utviklede økonomier, som i Europa og USA.

Med sin store tilstedeværelse i Asia, peker Telenor på at potensialet er enormt for vekst i mobildata.

- Mobildata representerer den neste vekstkurven for Telenor (...) Ut av vår totale kundebase på 172 millioner kunder, er rundt 20 prosent per i dag aktive internettbrukere, noe som representerer et sterkt vekstpotensial, skriver Jon Fredrik Baksaas.

I første kvartal sikret Telenor seg flere frekvenser (spektrum) i både India og Pakistan, som skal bidra til mer vekst. Den 13. februar meldte Telenor at de hadde bladd opp rundt 833 millioner kroner for mer frekvenser i India.

- Vår virksomhet i Bangladesh bedret sin 3G-dekning (mobildata, journ. anm.) betydelig i de første tre månedene av året, skriver Baksaas.

I tillegg annonserte selskapet at de må ut med 500 millioner dollar (rundt tre milliarder kroner) for den nye lisensen i Myanmar (Burma). Der skal mobilnettet settes i drift i løpet av åtte måneder.

Tjener mer på mobile nordmenn

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas har som nevnt tidligere utpekt Norge og Thailand som to av markedene der Telenor må levere bedre tall.

I tillegg kommer virksomheten i Danmark. Den sliter fortsatt, og både omsetning og driftsoverskudd er lavere enn i fjerde kvartal.

I Thailand (dtac-operatøren) fikk omsetningen seg en ny knekk i årets tre første måneder. Den endte på 4,19 milliarder kroner, mot 4,52 milliarder i fjor og 4,7 milliarder i fjerde kvartal i fjor. Driftsoverskuddet endte omtrent flatt på 1,53 milliarder sammenlignet med fjerde kvartal, og rundt 110 millioner høyere enn samme periode i fjor.

I regnskapene kommer det frem at kundebasen økte med seks prosent, mens inntjeningen per kunde (ARPU) falt med 13 prosent, målt i lokal valuta. Telenor har måttet doble investeringsutgiftene i Thailand, hovedsaklig fordi kundene flyttes over til det nye 3G-nettet der.

I Norge kan Telenor derimot glede seg over at de nå tjener mer per mobilkunde. Målt i snitt per måned var mobilinntjeningen per kunde (ARPU) på 287 kroner, en økning på 1,77 prosent fra kvartalet før. I samme periode i fjor lå dette tallet på 284 kroner.

Telenor sikret seg 1.000 flere mobilkunder i første kvartal. De fikk like mange nye internettkunder og rundt 2.000 TV-kunder. Antallet kunder på fasttelefon falt med 28.000, som er omtrent på det samme nivået som tidligere.

Omsetningen i disse forskjellige virksomhetene økte jevnt over sammenlignet med et år siden, mens fastvirksomheten endte omtrent likt. Sammenlignet med fjerde kvartal er imidlertid omsetningen lavere.

Driftsoverskuddet (EBITDA) steg fra fjerde kvartal til første kvartal i år fra 2,55 til 2,66 milliarder, men er lavere enn for et år siden da det lå på 2,72 milliarder.

Driftsmarginen (EBITDA) steg fra 39,3 til 42,4 prosent fra fjerde til første kvartal, men er fortsatt lavere enn de første månedene i fjor da de lå på 44,1 prosent.

Les også:

Tele2 betaler 1,1 milliarder for 4G-dekningTelenor-datter trosser inntektsfallTelenor bruker over 600 mill. i året på å kvitte seg med folk

Publisert:

Her kan du lese mer om