Ingen avklaring om lisenspriser i India

Indias teletilsyn må gjøre ny analyse av auksjonsprisen på «Telenors lisenser».

VENTER PÅ SVAR: Her lanserer Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas indiske Uninor. Få år senere henger selskapets milliardinvesteringer i India i en skjør tråd.
Publisert:

Avgjørelsen som kan bestemme Telenors fremtid i India, rykker stadig nærmere.

Men selskapet står fortsatt uten endelig svar på hvilken pris det må ut med for å kunne kjøpe tilbake de mobillisensene det har mistet.

Lørdag skulle den indiske telekom-kommisjonen ta stilling til anbefalingene fra det indiske teletilsynet TRAI i kjølvannet av den såkalte 2G-skandalen.

Men spørsmålet om den nye prisingen av mobillisensene som i vinter ble trukket tilbake, ble i går nok en gang spilt tilbake til teletilsynet, ifølge Reuters.

- Telenor er i ferd med å gå gjennom anbefalingene fra telekom-kommisjonen. Når vi har fått et helhetlig forståelse av dem, vil vi komme med ytterligere uttalelser, sier Telenors kommunikasjonsdirektør Tor Odland til E24.

Vurderer prisene

- Både effekten på ringeprisene for forbrukerene og kostnadene for telekom-selskapene må analyseres nærmere, sa lederen for kommisjonen, R. Chandrashekhar, lørdag.

Ifølge indiske medier må tilsynet levere sin nye analyse innen 31. mai. Deretter er det opp til et topptungt regjeringspanel å ta endelig avgjørelse i saken.

Her sitter både Indias finansminister og nåværende telekom-minister.

Ifølge høyesterettsdommen fra februar skal deres beslutning tas innen én måned etter at anbefalingene fra teletilsynet foreligger.

Svaret Telenor venter på, kan dermed komme når som helst i juni.

Beslutningsvegring

Lørdag var andre gang kommisjonen avslo å ta stilling til anbefalingene fra TRAI.

I april foreslo TRAI en startpris på lisensene som nå skal auksjoneres bort, omtrent ti ganger så høy som prisene operatørene måtte betale for dem i 2008.

I midten av mai startet så telekom-kommisjonen nye drøftinger av TRAIs forslag. Nå er det altså opp til tilsynet å gjøre en ny detaljert analyse av hvordan den foreslåtte lisensprisen vil slå ut i markedet.

Investeringer

Telenor - som i India opererer ved selskapet Uninor - mister ifølge høyesterettsdommen 22 lisenser. Når disse skal ut på auksjon i løpet av de neste månedene, er det selskapets eneste mulighet til å sikre tjenestene de tilbyr til rundt 36 millioner indiske mobilbrukere.

Totalt ble 122 mobillisenser trukket tilbake, og russiske Sistema er i en lignende situasjon som Telenor.

Det norske teleselskapet har satt igang prosesser på høyeste politiske nivå for å forsøke å få inderne til å ta hensyn til de store investeringene som er gjort.

Dersom Telenor må betale en uforholdsmessig høy pris for lisensene, har selskapet truet med å forlate hele India-investeringen.

Dermed står et sted mellom 15 og 20 milliarder norske kroner på spill.

En viss forståelse for dilemmaet synes lederen for telekom-kommisjonen å ha:

- Hvis hele kostnaden absorberes (av telekomselskapene), hvilken effekt vil det da ha på investeringene, levedyktigheten til investeringene og avkastningen av investeringene, sa kommisjonsleder Chandrashekhar etter møtet lørdag.

Les også:

Indisk teleråd innfrir ikke Telenor-krav

Giske til India for å redde Telenor

Giske: Ingenting må være uprøvd for Telenor i India

- Sprett sjampanjen, Telenor på vei ut av India

Publisert: