Sevan Marine-styret mistenker lovbrudd

Styret i Sevan Marine mener det kan ha blitt begått brudd på norsk lov i forbindelse med lån gitt til boligriggselskapet Logitel Offshore. En aksjonærgruppe vurderer å kreve ekstern granskning.

RUNDE BOLIGRIGGER: Logitel Offshore har enerett på å bruke Sevan Marines karakteristiske runde riggdesign til boligrigger.
Publisert:

Etter at styret i Sevan Marine i januar i år satte i gang en gjennomgang av avtalene med boligriggselskapet Logitel Offshore, har styret nå konkludert med at det kan ha blitt begått lovbrudd på norsk selskapsrett.

Det skriver selskapet i en børsmelding. Sevan Marine har utviklet designet av de runde riggene, som blant annet er i bruk på Goliat-feltet. Logitel Offshore bruker dette designet på sine boligrigger.

I Sevan Marine mener man at avtaler og lånet på 60 millioner dollar som ble gitt fra Sevan Marine til Logitel Offshore i 2013 og 2014, som blant annet ble brukt for å finansiere Logitels første boligrigg, trolig skulle vært behandlet på generalforsamlingen.

– Det man ser på er om dette er avtaler som skulle vært behandlet på generalforsamling som en transaksjon med nærstående, sier Sevan Marine-sjef Carl Lieungh, til E24.

Bak Logitel Offshore sto nemlig to av Sevan-gründerne. Nå er selskapet eid av Teekay.

Problemet som har oppstått er at Logitel Offshore har utsatt leveringen av sin andre og tredje boligrigg. Dette fører igjen til at selskapets betalinger på lånet som i dag er på 50 millioner dollar til Sevan blir tilsvarende forsinket.

I Sevan Marines årsrapport for 2015 kommer det frem at selskapet derfor har skrevet ned verdier for 37 millioner dollar i 2015 og at man «ikke kan utelukke» at de to riggene bli utsatt eller til og med kansellert.

Etter den opprinnelige planen skulle Teekay og Logitel betale ned på lånet nå i juni, men det henger i en tynn tråd. Ifølge Sevan har nemlig ikke Teekay satt av penger til dette i sine restruktureringsprosess.

Logitel ble solgt

Logitel Offshore ble startet i 2013 og er basert i Singapore. Selskapet ble startet av blant andre Sevan-gründerne Kåre Syvertsen og Arme Smedal, via selskapet CeFront Technology. I mai 2014 annonserte Sevan Marine at de hadde inngått en trepartsavtale med Teekay og CeFront, der Teekay skulle kjøpe CeFronts aksjer i Logitel. Logitel er i dag et datterselskap av Teekay Offshore Partners.

Logitels første rigg, Arendal Spirit, ble ferdigstilt i februar 2015 og gikk så inn på en tre år lang kontrakt med det statlige brasilianske oljeselskapet Petrobras. Logitel har i tillegg to boligrigger til under bygging på Cosco-verftet i Kina. Disse ble tidligere utsatt, og skal etter planen leveres i oktober i år.

Sevan skriver at selvskapet nå vurderer hva som kan gjøres for å sikre å motta pengene som Logitel skylder dem, og det utelukkes ikke å ta rettslige skritt.

I tillegg har en gruppe aksjonærer som sier de kontrollerer over 10 prosent av aksjene i Sevan sagt at de vurderer å kreve en ekstern gransking, hvis man ikke kommer frem til en løsning.

Håper å få en snarlig løsning

Etter en hendelse på der det oppsto en skade på Arendal Spirit-riggen har Teekay og Logitel satt forhandlingene med Sevan Marine på pause.

– Vi hadde håpet å komme til en enighet nå før generalforsamlingen 25. mai, sier Carl Lieungh, og forklarer at han håper at de skal klare å komme frem til en minnelig løsning før dette.

– Når kan det komme en løsning på plass?

– Det er et veldig vanskelig spørsmål. Går det til rettssak vil dette ta årevis. Finner vi en fornuftig minnelig løsning så er dette avgjort raskt, sier han.

– Hva er konsekvensene for Sevan Marine om dere skulle tape tvisten?

– Det ønsker jeg ikke å spekulere i. Alle jobber for å finne en løsning.

Lieungh ønsker ikke å si noe om hvilke aksjonærer som nå eier mer enn de 10 prosentene av Sevan Marine og som dermed kan kreve en ekstern gransking av saken.

– Dette er en gruppe aksjonærer som har vært kritiske til avtalene. De hevder å ha mer enn de ti prosentene som kreves for å sette i gang ekstern gransking.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om