Yara-prosjekt får EU-støtte: Vil utvinne sjeldne metaller

Yara, Reetec og Sintef får 120 millioner kroner fra EU for å bli Europas eneste produsent av sjeldne jordmetaller - som er strategisk viktig for handelsblokken.

FÅR STØTTE: Gjødselsgiganten Yara skal sammen med Reetec og Sintef utvinne sjeldne jordmetaller fra fosfater som brukes til gjødselsproduksjon ved anlegget i Porsgrunn. Nå får de støtte fra et EU som ønsker å sikre seg strategisk viktig tilgang på sentrale råvarer.

Foto: Cornelius Poppe NTB scanpix
Publisert:

Kina er i dag ledende innen sjeldne jordmetaller, som brukes i en rekke høyteknologiske produkter, fra vindmøller til mobiltelefoner og elbiler.

Nå vil gjødselsgiganten Yara International utvinne slike jordmetaller fra fosfater som brukes i produksjonen av gjødsel på et anlegg i Porsgrunn.

Prosjektet får 12,5 millioner euro (120 millioner kroner) i EU-støtte gjennom Horisont 2020-programmet, og involverer forskningsinstituttet Sintef og Reetec, et selskap etablert av Scatec-grunnlegger Alf Bjørseth.

Dette anlegget kan bli Europas eneste produsent av såkalte sjeldne jordmetaller, skriver Yara i en melding.

Les mer: Kinas mineralmonopol skaper frykt

Strategisk viktig prosjekt

Målet med prosjektet er at man skal kunne utvinne sjeldne jordmetaller også i Europa, noe som er strategisk viktig for EU.

Behovet for å sikre seg tilgang på viktige råmaterialer, øke gjenvinningen og redusere avhengigheten av import ble særlig fremhevet i EUs råmaterialstrategi i 2008.

Fosfatene som Yara bruker som råmateriale i anleggene i Porsgrunn inneholder sjeldne jordmetaller, inkludert cerium, thulium og lutetium. Yara bruker 650.000 tonn fosfat årlig, og mellom 0,3 og 1 prosent av dette er sjeldne grunnstoffer.

Bygger demoanlegg

Det er Reetech som har utviklet en teknologi for å skille ut disse metallene. Selskapet har drevet et pilotanlegg i noen år, og skal nå bygge et demonstrasjonsanlegg som skal i drift i år.

– Prosjektet handler om å skape verdier ved å utnytte en ubrukt ressurs, sier Kari-Anne Leth-Olsen som er direktør for kalium og NPK-teknologi på Yaras teknologisenter i Porsgrunn.

EUs Horisont 2020-program er ifølge Yara verdens største program for forskning og innovasjon, og skal bidra med 80 milliarder euro i støtte til ulike formål mellom 2014 og 2020.

Yara-prosjektet ble valgt ut sammen med tre andre prosjekter blant 49 deltakere, etter en omfattende og arbeidskrevende prosess, skriver selskapet.

Sintef har det overordnede ansvaret for prosjektet.

Her kan du lese mer om