Norwegian snuste på kreditorgrensen – men salget av bankaksjer ga dem pusterom

Norwegians bokførte egenkapital fikk et solid hopp takket være endret regnskapsmetode og salget av aksjer i banken med samme navn. Uten den medvinden kunne flyselskapet havnet på egenkapitalterskelen som er diktert i låneavtalene.

GOD KLARING: Eierposten i Bank Norwegian gir flyselskapet en god kapitalbuffer for å innfri kreditorenes minstekrav. Arkivbilde av et Norwegian-fly som går inn for landing på Gardermoen.
Publisert:

Aksjemarkedet har blitt åpenlyst mer bekymret for flyselskapet Norwegian, og særlig i sommer. Mens aksjen ble handlet til over 320 kroner for et snaut år siden gikk aksjen inn i juli måned til en kurs rundt 240 kroner.

Etter flere nyheter som markedet har tolket negativt er aksjen fredag formiddag nede i 174 kroner. Det er flere årsaker til kursfallet, men én av dem er at flere er bekymret for den økonomiske utviklingen med høyere kostnader enn tidligere ventet.

Tallene i Norwegians ferske resultatrapport viser også at selskapet egentlig var ganske nær minstekravet som er satt til egenkapital i selskapets låneavtaler, hadde det ikke vært for milliardsalget av aksjer i Bank Norwegian og en endret regnskapsmetode.

Samtidig som andre kvartal gikk mot slutten varslet Norwegian den 28. juni at de solgte seg ned i Bank Norwegian (gjennom holdingselskapet Norwegian Finans Holding) fra 20 til 17,5 prosent, samtidig som man inngikk en aksjelånsavtale som gjorde at eksponeringen mot bankaksjen forblir den samme.

Norwegian varslet også at de heretter skulle bokføre verdiene til antatt markedsverdi.

Milliardgevinst

Aksjesalget førte til at Norwegian i andre kvartal kunne bokføre en ren gevinst på 2,05 milliarder kroner i inntekten sin, ettersom aksjesalget er skattefritt. I tillegg fikk den bokførte egenkapitalen seg også et tilsvarende løft, på 2,047 milliarder for å være helt nøyaktig. Norwegian opplyste at dette inkluderte effekten av aksjelånsavtalen.

Regnskapet viser at Norwegian dermed endte andre kvartal med en bokført egenkapital på 3,54 milliarder, noe som er ned fra nivået på 4,05 milliarder ved nyttår, men opp fra 2,54 milliarder ved utgangen av mars.

Trekker man ut de 2,047 milliardene som egenkapitalen ble løftet med (takket være aksjesalget) ville Norwegian hatt en bokført egenkapital på 1,497 milliarder ved utgangen av kvartalet, alt annet like.

I lånevilkårene kreves det samtidig at selskapet til enhver tid må ha minst 1,5 milliarder i bokført egenkapital i konsernet.

Norwegian har tidligere bokført aksjene i Bank Norwegian til langt under markedsverdi, og ifølge daværende finansdirektør ble de per fjerde kvartal bokført til 600 millioner kroner. Endringen i regnskapsmetode løftet altså dette til om lag 2,6 milliarder.

Selv om Norwegian ikke har misligholdt gjelden sin, så viser tallene at konsernet opplevde et press i andre kvartal, for tidligere har de holdt seg godt over 1,5 milliardersgrensen, selv med den gamle bokføringsmetoden av aksjene.

Torsdag pekte ledelsen selv på flere effekter som de mener hovedsakelig er engangseffekter som dro ned resultatet.

Les også

Bjørn Kjos varsler ny avtale med Ryanair eller EasyJet om kort tid

Avviser fare for mislighold

Konstituert finansdirektør Tore Østby i Norwegian understreker i en kommentar til E24 at flyselskapet hverken har vært eller kom til å havne i en posisjon der de ikke innfridde lånevilkårene.

– Var aksjesalget og endringen i bokføringsmetoden av aksjene nødvendig for å unngå mislighold av gjelden?

– Nei. Vi er ikke i brudd med lånevilkårene og det hadde heller ikke blitt et brudd uten aksjesalget, sier Østby.

Han peker på at selskapet nå også er inne i den tiden av året der egenkapitalen får seg sitt største løft i løpet av året. Det er fordi det er sommersesongen der pengene virkelig tjenes i Norwegian og mer generelt i flybransjen.

– Eierskapet i Norwegian Finans Holding gir en betydelig egenkapitalverdi til Norwegian. Når vi valgte å selge aksjer er det også naturlig å bokføre det som omløpsmidler og det gir oss en god egenkapitalbuffer.

Østby sier at det som primært tynget egenkapitalnivået i andre kvartal var avsetningene på 576 millioner de har gjort til vedlikehold av flyene som i løpet av måneden (altså i tredje kvartal) skal selges og deretter leases tilbake.

Finansdirektøren forklarer at de ikke ville måttet gjøre en slik avsetning hvis de valgte å fortsette å eie flyene selv på grunn av regnskapsregler.

– Dette er en transaksjon vi selv valgte å ta i andre kvartal og ikke noe vi måtte gjøre, sier Østby, og legger til:

– Samlet sett falt egenkapitalen med mer enn en halv milliard enn det vi normalt ville sett grunnet engangseffektene i kvartalet.

Markedet åpenbart bekymret

Torsdagens kvartalsrapport fra Norwegian ble svært dårlig tatt imot av markedet. Aksjen startet ned 10 prosent, men falt ytterligere utover dagen og avsluttet dagen ned 14,8 prosent. Resultatrapporten ble beskrevet som både skuffende, svak og rotete av analytikere. Noe av det som virkelig har bekymret mange er kostnadsutviklingen.

Norwegian endret i gang prognosen for enhetskostnaden sin fra 0,39-0,40 kroner per setekilometer til 0,42 kroner for 2017. Det ble forklart med økte drivstoff- og valutakostnader, økte leasingkostnader og med det faktum at Norwegian skal operere med mindre kapasitet i markedet enn planlagt utover høsten.

De faktorene løfter prognosen til 0,41 kroner, mens det siste øret kommer av kostnader knyttet til salg og leasing av 11 eksisterende og 15 kommende fly.

Leasingkostnadene på nesten en milliard kroner i andre kvartal ble løftet av at selskapet hadde 145 millioner kroner i utgifter til såkalt wet lease, innleie av fly med mannskap. Tore Østby hevdet 45 av disse var ekstraordinære utgifter utover det som var planlagt, blant annet på grunn av forsinkelsen til de nye Max-flyene.

– Vi vil nok få noe (wet lease, journ.anm.) i august og september også, sa Kjos da en analytiker spurte hva de regner med fremover.

Norwegians langdistanseflåte med Dreamliner-fly vil utover høsten også bli redusert med ett fly til enhver tid fordi Rolls-Royce har besluttet å bytte samtlige motorer på flytypen etter at et japansk flyselskap opplevde uregelmessigheter med motortypen.

Norwegian opplyser at Rolls-Royce dekker kostnaden, men det påvirker altså kapasiteten deres.

Les også

Analytikere om Norwegians kvartalsrapport: Skuffende, svak og rotete

Les også

Aksjesalg redder resultatet

Les også

Bladde opp 200.000 for å fly på jomfruturen

Publisert:
Gå til e24.no