Regnet på global temperaturøkning fra 1880: Statoil står for 0,25 prosent

Statoils produkter står for 0,25 prosent av global oppvarming fra 1880, ifølge en fersk studie. Men Norges oljegigant havner langt ned på «versting»-listen.

FERSKE TALL: En fersk studie regner på hvor mye produksjonen fra Statoil og andre fossilselskaper har bidratt til global temperaturøkning mellom 1880 og 2010. Dette er Sleipner-plattformen i Nordsjøen, hvor Statoil separerer ut CO₂ og lagrer den i undergrunnen.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

En fersk studie fordeler ansvaret for global oppvarming mellom 1880 og 2010 på selskapsnivå.

Studien er publisert i tidsskriftet Climatic Change.

Både norske Statoil og internasjonale giganter som ExxonMobil og Shell er omfattet av studien, som tallfester utslippene og klimapåvirkningen fra 90 børsnoterte og nasjonale oljeselskaper, kullprodusenter og sementfirmaer.

Statoils samlede olje- og gassproduksjon har bidratt til rundt 0,25 prosent av temperaturøkningen på kloden og 0,07 prosent av det økte havnivået mellom 1880 og 2010, ifølge studien.

Disse regnestykkene baserer seg på at utslippene fra Statoils produkter har stått for 0,31 prosent av økningen i CO₂-innholdet i atmosfæren i samme periode.

Den norske oljegiganten havner likevel langt ned på listen, som viser at utslippene fra 90 fossilselskaper til sammen står for rundt halvparten av den globale temperaturøkningen siden 1880.

Les også

Mener klimamålene truer oljebransjen

Håper på diskusjon

– Nå kan vi vise hva spesifikke selskapers produkter har bidratt med for å få jorden til å bli varmere og havet til å stige, sier Brenda Ekwurzel til E24.

Hun er direktør for klimavitenskap i amerikanske Union of Concerned Scientists og hovedforfatter av studien.

Tallene som studien bygger på ble publisert av Richard Heede i 2014. I åtte år satte han møysommelig sammen tall over produksjonen fra globale fossilselskaper helt fra den industrielle revolusjon, og beregnet utslippene deres.

Les også

Støttet av Oljefondet: Exxon gikk på klimanederlag

Nå har Heede, Ekwurzel og et team av forskere brukt disse tallene til å regne ut hvor mye hvert enkelt selskaps utslipp har bidratt til global oppvarming.

– Kan brukes som verktøy

De ferske regnestykkene vil trolig bli brukt i diskusjonen om hvordan verden skal finansiere klimatilpasninger og betale for klimaskader.

– Jeg tror denne studien vil bli brukt som verktøy for å plassere klimaansvar i mange søksmål fremover, sier Truls Gulowsen i Greenpeace Norge til E24.

– Tidligere visste man ikke at fossil energi ville gi så store problemer. Nå vet man, men likevel fortsetter man å hente ut mer fossil energi. Jeg tror det kan dukke opp flere som vil gi både Statoil og Norge som nasjon ansvar for klimaskader, sier han.

I høst skal for øvrig Greenpeace og Natur og Ungdom føre sak mot staten. Det er ikke for å søke noen erstatning, men fordi de mener at 23. konsesjonsrunde på norsk sokkel er i strid med Grunnloven.

Kan brukes i søksmål

Ekwurzel sier at både advokater, investorer og aktivister har vist interesse for studien, som kan bli brukt i pågående og kommende søksmål mot fossilindustrien.

– Dette kan gi informasjon til juryer og dommere som nå sitter og prøver å tallfeste skader, sier hun.

– Det pågår blant annet et søksmål i California, hvor lokale myndigheter som Imperial Beach har saksøkt 37 olje-, gass og kullselskaper med krav om at de skal betale for skader som skyldes økt havnivå, legger hun til.

Mens europeiske oljeselskaper som Statoil støtter globale klimatiltak, har fossilinteresser i land som USA i større grad sådd tvil om temaet, noe som blant annet er omtalt i en rapport fra Union of Concerned Scientists.

Andre slipper ut mer

De store oljegigantene har vært lenger i drift enn Statoil, og har dermed sluppet ut mer CO₂.

Studien viser at både BP, Shell og ExxonMobil har sluppet ut langt mer enn Statoil. De største nasjonale oljeselskapene står også for en stor andel av de historiske klimautslippene.

– Tar du alle de 90 største, så står de for rundt halvparten av den globale temperaturøkningen i perioden, sier Ekwurzel.

– Hvis du tar en håndfull av de største produsentene, la oss si syv av dem, som Exxon, Chevron, BP, Conoco, Shell, Peabody og Total, så står de for 10 prosent av den globale gjennomsnittlige temperaturøkningen mellom 1880 og 2010, sier hun.

Slik svarer Statoil

Statoils finansdirektør Hans Jakob Hegge sier at selskapet tar klimautslipp på alvor og jobber med å redusere dem. Han vil ikke spekulere i muligheten for eventuelle erstatningssøksmål mot selskapet i fremtiden.

Les også

Storbanker utvikler klimaverktøy: DNB vil avdekke klimarisiko

– Jeg vil ikke spekulere i hypotetiske problemstillinger. Vi forholder oss til de sakene som er, også på det juridiske. Og vi har ingen sånn sak i dag, sier Hegge til E24.

Han sier at CO₂-utslipp er en veldokumentert risiko for klimaet, og at selskapet derfor jobber hardt med å redusere og minimere utslippene sine.

– Vi vil hele tiden fortsette å minimere fotavtrykket. Og så betaler vi avgift på det i Norge, og holder oss innenfor lover og regler der hvor vi opererer, sier Hegge.

Les mer: Statoil legger frem klimaplan – vil lage hydrogen av gass

Les også

Moody's frykter oljens klimarisiko

Kan fritas for ansvar

Ekwurzel legger ikke noe stort ansvar på selskapene som solgte fossil energi fra slutten av 1800-tallet. Men etter et visst tidspunkt, for eksempel 1980, burde selskapene ha forstått at produktene deres har skadelige virkninger, mener hun.

– Hva bør et land som Norge tenke om dette?

Les også

Lavkarbon-diett er trendy i oljebransjen

– Det er nettopp denne diskusjonen vi håper å sette i gang, en politisk, juridisk og samfunnsmessig diskusjon om hvordan vi best kan bruke denne informasjonen, sier hun.

Samfunnet kan komme til at fossilselskaper som Statoil ikke har noe ansvar for historiske utslipp. Likevel må man finne ut hvem som skal betale for nye løsninger, for å tilpasse verden til klimaendringer og betale for skadene, mener Ekwurzel.

– Dette er noe samfunnet må diskutere, sier hun.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Equinor
 2. Olje og gass
 3. Oljebransjen
 4. Klima
 5. Teknologi

Flere artikler

 1. Klimarettssaken i Oslo er ikke unik: – En bølge av søksmål

 2. Regnet på klimautslipp fra 1965 til 2017: Disse 20 selskapene står alene for en tredjedel

 3. Californiske byer gikk til klimasak mot Chevron: Blir de dømt, vil de dra med seg Statoil

 4. Oljefondet storeier i 11 av selskapene med størst klimautslipp: – Det er uforståelig

 5. Betalt innhold

  Vanskelig arbeid med regler for gjennomføring av Parisavtalen