Ber Oljefondet om råd: – Setter Saudi-Arabia på pause

Nye spørsmål fra regjeringen kan bremse Oljefondets kjøp av flere saudiske aksjer. – Nå setter man Saudi-Arabia på pause, sier Abid Raja (V).

PÅ PAUSE: Regjeringen ber Norges Bank gjennomgå erfaringene med aksjeinvesteringer i fremvoksende markeder, og i mellomtiden skal nye land ikke legges til i den såkalte referanseindeksen. Stortingsrepresentant Abid Raja tolker dette som at Oljefondet ikke vil trenge å øke sine aksjeinvesteringer i Saudi-Arabia.

Foto: Jon Olav Nesvold NTB scanpix
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Oljefondet sa nylig at det vil mer enn doble sine aksjeinvesteringer i Saudi-Arabia når landet neste år tas inn i fondets referanseindeks.

– Vi har i dag investert 6,9 milliarder i Saudi-Arabia, det samme som vi hadde ved årsskiftet. Men når det er fullt inkludert i referanseindeksen så vil det være mer enn det dobbelte beløpet som vi vil være investert med, sa NBIM-direktør Yngve Slyngstad.

Les mer: Oljefondets saudiske aksjemilliarder: Kan bli doblet

Årsaken er at fondet følger en indeks når det investerer, og indeksleverandøren FTSE har sagt at Saudi-Arabia vil bli inkludert fra mars 2019, etter fremgang med markedsreformer i landet.

Men nå kan Oljefondets økning i Saudi-Arabia bli satt på vent, ifølge stortingsrepresentant Abid Raja (V).

Finansdepartementet har nemlig bedt Norges Bank om nye vurderinger om fondets erfaring med aksjeinvesteringer i fremvoksende markeder, og i mellomtiden skal det ikke legges til nye land i referanseindeksen.

Regjeringen sier at den vil gjennomgå sammensetningen av Oljefondets referanseindeks for aksjer før flere land legges til.

«I lys av arbeidet med å vurdere sammensetningen av referanseindeksen for aksjer har Finansdepartementet besluttet at nye markeder ikke skal tas inn i referanseindeksen før departementet har tatt en beslutning om sammensetningen av denne», skriver Finansdepartementet i et brev til Norges Bank.

– Godt fornøyd

Departementets syn kommer også frem i et svar fra finansminister Siv Jensen på et skriftlig spørsmål fra Raja (se faktaboks).

Oljefondet følger i utgangspunktet referanseindeksene når det investerer pengene sine, og hvis Saudi-Arabia ikke blir lagt til inn i indeksen som planlagt, så trenger heller ikke fondet å øke sine aksjeinvesteringer i landet, påpeker Raja.

– Nå setter man Saudi-Arabia på pause til den vurderingen er gjort, og jeg håper vurderingen går gjennom all risiko knyttet til Saudi-Arabia. Hvis potensialet for politisk uro vurderes som stor, vil det være et kraftig signal til regimet, sier Raja til E24.

Regjeringen ber Norges Bank om vurderinger av erfaringene med investeringer fremvoksende markeder, og det kan inkludere en rekke land. Den siste tiden har det imidlertid være kraftig uro rundt Saudi-Arabia, og dette har engasjert stortingsrepresentanten.

– Jeg er glad for at Norges Bank nå må gjøre en helhetlig vurdering av dette markedet før man øker sine investeringer i Saudi-Arabia, sier Raja.

Han har i likhet med Amnesty vært kritisk til Oljefondets investeringer på nær syv milliarder kroner i aksjeselskaper i Saudi-Arabia, blant annet på grunn av drapet på journalisten Jamal Khashoggi i det saudiske konsulantet i Istanbul, krigen i Jemen og menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia.

– Dette gjelder Khashoggisaken men også Jemen, hvor vi ser hvordan Saudi har operert på en måte som gjør at ser at det er potensial for betydelig politisk uro i landet, sier han.

Ber om nye vurderinger

Regjeringen begynte i februar 2016 på en prosess med å vurdere sammensetningen av fondet, og sa da at de valgene som gjøres av indeksleverandørene har følger for sammensetningen av fondet.

Oljefondet vurderer for tiden også sammensetningen av fondets obligasjonsindeks, etter at det ble bestemt at fondets aksjeandel skal økes til 70 prosent.

Regjeringen peker på at fremvoksende markeder har fått en økt betydning, og ber nå Norges Bank om å vurdere erfaringene med å håndtere særskilt risiko knyttet til fremvoksende markeder.

Blant annet ber Finansdepartementet om at sentralbanken skal vurdere «alternative metoder og regler for sammensetningen av fremvoksende markeder som reduserer eksponeringen mot den særskilte risikoen i disse markedene, slik som særskilt politisk risiko og ustabilitet.»

Ønsker trygge investeringer

– Jeg er veldig glad for at Norges Bank nå skal gjøre en full gjennomgang av den politiske risikoen i land som Saudi-Arabia. Herunder vil man også måtte se på den siste tidens politiske uroligheter, sier Abid Raja.

– Vi må gjøre investeringer som er trygge, og hvis den politiske situasjonen i Saudi-Arabia gjør at norske investeringer ikke er trygge, så må vi ikke investere der, legger han til.

Ifølge FTSE Russell vil Saudi-Arabia få en vekt på 0,25 prosent i FTSE Global All Cap-indeksen fra mars neste år. FTSE Russell sier i en epost til E24 at de ikke har kommentert spesifikt på dette, ut over pressemeldingen om saken.

Også Kina skal inn i FTSE-indeksene neste år. Fra juni 2019 vil landet få en vekt på 0,57 prosent i FTSE Global All Cap-indeksen, ifølge indeksleverandøren.

Finansministeren fordømte nylig drap på sivile i krigen i Jemen, men mente at det ikke var grunnlag for å endre Oljefondets etiske retningslinjer etter at SV kritiserte Oljefondets eierskap i våpenprodusenten Raytheon, som leverer våpen til Saudi-Arabia.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Oljefondet
  2. Saudi-Arabia

Flere artikler

  1. Oljegiganten skal på børs - Oljefondet vil ikke delta

  2. Oljefondets saudiske aksjemilliarder: Kan bli doblet

  3. Oljefondet har solgt seg kraftig ned i Saudi-Arabia: – Tar det som en seier

  4. Sliter med Oljefondets saudi-aksjer

  5. Oljefondet vil eie mer aksjer i USA: – Et godt råd