TGS får forelegg i Skeie-sak

Seismikk-selskapet TGS Nopec, Bjarne Skeie-selskapet E&P holding og to tidligere ledere er tiltalt for grovt skattesvik av 291 millioner kroner.

TGS
Publisert:

Økokrim har ilagt seismikkselskapet TGS-Nopec et forelegg på 85 millioner kroner for medvirkning til grovt skattesvik, melder selskapet i en børsmelding.

I samme sakskompleks er også Bjarne Skeie-selskapet E&P Holding ilagt en bot på 85 millioner kroner to tidligere ledere i de to selskapene tiltalt for grovt skattesvik og medvirkning til grovt skattesvik.

– Vi ser alvorlig på forholdene, fordi det dreier seg om betydelige beløp. Staten har hatt et tap på nesten 300 millioner kroner, og saken omhandler misbruk av leterefusjonsordningen, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim til E24.

Les også

Bjarne Skeies oljeselskap får forelegg på 85 millioner

TGS bestrider grunnlaget

Bakgrunnen for forelegget er påståtte brudd på skattelovgivningen knyttet til avtaler om å kjøp av seismiske data fra Skeie Energy, som senere har skiftet navn til E&P Holding, som ble inngått i 2009.

– TGS mener sterkt at Økokrims påstand er uten grunnlag, skriver TGS i meldingen.

Selskapet skriver at de nekter å vedta forelegget og at de mener de vil bli frikjent etter at saker er belyst i retten.

– Salget av seismiske date og tjenester til Skeie Energy var legitime transaksjoner mellom to uavhengige selskaper til markedspriser, skriver TGS.

– Vi bestrider kategorisk grunnlaget for Økokrims anklager, sier finansdirektør Sven Børre Larsen i TGS til E24.

Han forteller at TGS innhentet råd fra høyt anerkjente juridiske og finansielle rådgivere i forbindelse med fremforhandling av avtalen med Skeie Energy i 2009.

– Vi legger til grunn at en domstolsbehandling vil vise at selskapet ikke gjorde noe galt og opptrådte aktsomt i forbindelse med transaksjonene, sier Larsen.

Dagens Næringsliv meldte torsdag kveld at også E&P Holdings tidligere toppsjef Christian Selmer tiltalt for grov skatteunndragelse.

– Jeg mener at det ikke er grunnlag for tiltalen, og er meget overrasket over Økokrim sin beslutning, sa Selmer til DN torsdag.

Styreleder Tom B. Knudsen i E&P Holding sier til avisen at de fremover skal vurdere hvordan de skal vurdere saken.

Les også

Staten krever millionerstatning fra TGS

Ifølge en pressemelding fra Økokrim er ytterligere en person tiltalt i sakskomplekset. DN skrev torsdag kveld at denne personen er tidligere finansdirektør Arne Helland i TGS-Nopec.

Hellands forsvarer sier til E24 at Helland under hele saken har sagt at avtalene som ble inngått med E&P Holding var reelle og ikke medfører noen brudd på skattelovgivningen.

– Han er glad for at hans arbeidsgiver står sammen med ham om dette og ser frem til å bevise sin uskyld i retten, sier Stordrange.

Grovt skattesvik og medvirkning til grovt skattesvik har en øvre strafferamme på seks års fengselsstraff, ifølge meldingen fra Økokrim.

To henleggelser

Økokrim skriver også at de har henlagt mistanken om skattesvik som «var rettet mot en mann fra Kristiansand på bakgrunn av bevisets stilling». Dette gjelder trolig Bjarne Skeie.

Også den delen av den opprinnelige siktelsen mot TGS Nopec som gjaldt markedsmanipulasjon er henlagt på bakgrunn av bevisets stilling.

– Det er en konkret vurdering. For å kunne ta ut tiltale, må vi være overbevist om at vi kan bevise forholdet. Markedsmanipulasjon var vi ikke sikre på, og det ble derfor henlagt på bevisets stilling, sier Bender.

– TGS bestrider også forholdene dere holder fast ved. De sier de nekter å vedta forelegget?

– Et selskap som får et forelegg har to valg. De kan vedta det, og da er saken ute av verden, eller de kan ikke vedta det. Da blir saken sendt til retten, og det blir en hovedforhandling. I så fall vil denne saken innlemmes i den hvor to personer står tiltalt, opplyser Bender.

Les også

Hver tiende ansatte må gå i TGS

Kjøp av seismikk

Bakgrunnen for sakskomplekset er en avtale som E&P Holding inngikk i 2009 om å kjøpe seismikk for rundt 900 millioner kroner over tre år fra TGS. Skeie-selskapet betalte delvis kontant og dels i form av selgerkreditt som inneholdt en rett for TGS til å omgjøre lånet til aksjer i E&P Holding.

Oljeselskaper som har utgifter knyttet til leting etter olje har i Norge rett til å få utbetalt 78 prosent av utgiftene fra staten om de ikke har løpende skattbare inntekter de kan motregne utgiftene mot i selvangivelsen.

Satsen på 78 prosent er summen av den ordinære selskapsskatten og særskatten på olje- og gassvirksomhet.

Selgerkreditter

Det er trolig selgerkredittene som er kjernen i Økokrims tiltale i saken.

E&P Holding betalte ikke lånene, men TGS-Nopec benyttet seg ikke av retten til å få omgjørt lånene til aksjer.

Dermed mener trolig Økokrim at E&P Holding ikke betalte de utgiftene som de krevet skatterefusjon for i 2009-selvangivelsen.

«Kjøpet av seismikk mv. ble lagt opp slik at Skeie Energy AS ikke selv skulle ha noen kostnad knyttet til det å bli eier av seismikken, og/eller kjøpet av seismikk mv. ble ikke inngått for å skape fremtidige inntekter. På denne bakgrunn fikk Skeie Energy AS urettmessig utbetalt 291 232 305 kroner i leterefusjon,» skriver Økokrim i tiltalen mot E&P Holding.

Les også

Riggmegler dømt til fengsel for grovt skattesvik

Les også

Anker ikke frifinnelsen av Berge Gerdt Larsen

Les også

Staten krever millionerstatning fra TGS

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om