Konkurransetilsynet vil gi Telenor 906 mill. i bot

Konkurransetilsynet varsler at de vil ilegge telegiganten en klekkelig bot for misbruk av markedsmakten i det norske mobilmarkedet. Telenor er uenige i konklusjonen.

VARSLET OM GIGANTBOT: Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor (i midten), finansdirektør Morten Karlsen Sørby og Telenor Norge-sjef Berit Svendsen får kraftig påpakning fra Konkurransetilsynet for måten de har operert i det norske mobilmarkedet.
Publisert:

Fire år etter at Konkurransetilsynet og ESA gikk til aksjon mot Telenors hovedkontor på Fornebu på mistanke om at telegiganten har misbrukt makten sin i det norske mobilmarkedet, er den foreløpige konklusjonen klar:

Konkurransetilsynet vil ilegge Telenor en historisk høy bot på 906 millioner kroner for det tilsynet kaller «misbruk av dominerende stilling» i markedet.

– Denne saken har betydning for alle som bruker mobiltelefon i Norge. Vår foreløpige vurdering er at Telenor har misbrukt sin dominerende stilling ved å legge hindringer i veien for etableringen av et konkurrerende tredje mobilnett, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

– Brudd på konkurranselovens forbud mot misbruk av dominerende stilling er svært alvorlig, og gebyret på 906 millioner kroner som nå er varslet, understreker dette, sier Sørgard videre.

Dagens bot er ikke den første Telenor har fått.

I oktober 2013 ble Telenor varslet om en bot på fem millioner kroner for brudd på ekomloven fordi de strupet hastigheten Tele2-selskaper for sine kunder i Telenor-nettet. Telenor slaktet konklusjonen og mente det hele bar preg av hastverksarbeid.

– Skyhøy bot

Kommunikasjonsdirektør Torild Uribarri i Telenor Norge sier følgende til E24 om dagens varsel:

– Vi er overrasket og uenige i varselet om vedtak fra Konkurransetilsynet. Vi fikk dette varselet klokken åtte, men nå skal vi gå nøye gjennom det. Vi noterer oss de vurderer å ilegge en skyhøy bot.

Konkurransetilsynet skriver at Norge er et av få land i Europa med bare to landsdekkende mobilnett, og at etableringen av et tredje mobilnett «har vært sentralt for å oppnå økt konkurranse».

– I Norge er vi storforbrukere av mobiltjenester. Sunn konkurranse er viktig for å sikre norske forbrukere et godt tilbud av disse tjenestene til lavest mulig pris, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

– To misbruk

Konkurransetilsynet har foreløpig konkludert med at Telenor har misbrukt stillingen sin i markedet i perioden 2010 til 2014 på to måter, som begge skal ha satt utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge i fare.

Tilsynet viser til at Network Norway og Tele2 (som ble solgt til Telia) fra 2007 jobbet med å bygge et eget nett i Norge. I denne perioden var Telenor forpliktet til å leie ut tilgang til sitt eget nett til disse aktørene mens de bygget ut egen dekning.

– Det første misbruket gjelder Telenors avtalevilkår for å gi Network Norway tilgang til Telenors nett i den perioden det tredje nettet ble bygget ut. Disse vilkårene reduserte lønnsomheten ved utbyggingen av det tredje nettet, sier Sørgard, og fortsetter:

– Det andre misbruket dreier seg om at Telenor har inngått eksklusivavtaler med fire mobiloperatører og på denne måten begrenset det tredje mobilnettets muligheter til å skaffe seg kunder, sier Sørgard.

I oktober 2011 begynte Telenor å sende månedlige fakturaer på 10 millioner kroner til Tele2 og Network Norway, fordi Telenor mente de brøt avtalen om at de ikke kunne leie nett hos både Telenor og NetCom (nå Telia) samtidig (kalt dobbeltroamingforbudet).

Mens Network Norway leide nett hos Telenor, leide Tele2 hos NetCom, og Telenor mente de to i realiteten drev som et felles selskap. Det avviste Network Norway og Tele2 blankt.

Asker og Bærum tingrett kom til at Network Norway og Tele2 ikke kunne anses som et selskap, men sa også at avtalen til Telenor ikke var lovstridig. Telenor ga imidlertid opp kravet på over 100 millioner de hadde anlagt mot Tele2.

– Det er to områder de ser ut til å ha sett på – prisvilkår og dobbeltroamingforbud i grossistavtaler. Spesielt det siste er vi litt overrasket over, siden det var oppe i Asker og Bærum tingrett i 2012. Der konkluderte norsk rett med at dobbeltroamingforbudet i grossistavtaler var lovlig i henhold til konkurransereglene, sier Torild Uribarri i Telenor til E24.

Konkurransetilsynet har nå fattet en foreløpig konklusjon og varslet Telenor. Selskapet har frem til 1. mars til å gi sitt tilsvar til varselet.

– Overrasket og uenig

Telenor understreker i en uttalelse at onsdagens varsel ikke er et endelig vedtak og at de skal gå nøye gjennom tilsynets foreløpige konklusjon. Teleselskapet sier at de er uenige med det tilsynet nå mener.

Telenor Norge-sjef, Berit Svendsen, sier at hun er overrasket over varselet, spesielt siden Asker og Bærum tingrett mente avtalene de hadde med dem som leide mobilnett og vurderte det til at det ikke var lovstridig.

– Vi har ventet i fire år på tilbakemelding fra Konkurransetilsynet. Derfor antar vi at vi må vente enda en stund før Konkurransetilsynets etterforskning får sin endelige konklusjon, sier Svendsen i en uttalelse.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere kjent som Post- og teletilsynet) har i flere år pålagt Telenor å leie ut tilgang til mobilnettet til andre mobilselskaper som ønsker det for å sikre konkurransen fordi man mener Telenor kan kategoriseres som en dominerende aktør i markedet.

Telenor skriver videre at saken gjelder et historisk forhold og at de ikke forventer at varselet får «negativ betydning for Telenors virksomhet».

Utfordrer på vei

Mobilmarkedet i Norge er i dag dominert av Telenor og Telia, som både gjennom disse merkenavnene og en rekke datterselskaper, sitter på store markedsandeler.

Den eneste reelle utfordreren på nettverkssiden er Ice, som bygger ut sitt landsdekkene 4G-nett som med tiden vil kunne konkurrere fullt ut med Telenor og Telia.

Foreløpig leier Ice tilgang hos Telia for å gi dekning til kundene der de selv ikke kan tilby egen dekning.

Les også

Telenor og Telia krangler om millionregning

Les også

– Dette er litt som keisernes nye klær

Les også

Telenor etter nye milliardtap i India: – Alle alternativer er på bordet

Publisert:

Her kan du lese mer om