PA Resources hentet 1,76 mrd. svenske kroner

PA Resources med vellykket emisjon.

Publisert:

PA Resources

OSE

PAR

sier den varslede fortrinnsrettsemisjonen viser en tegning av 466,6 millioner nye aksjer, tilsvarende 99,3 prosent av de tilbudte aksjene, med støtte i tegningsretter.

Uten støtte i tegningsretter er det tegnet aksjer for i alt 575 millioner aksjer, og emisjonen er således fulltegnet, og garantikonsortiet trenger ikke tas i bruk.

Tegningskursen var på 3,75 svenske kroner, og totalt hentes det inn 1,76 milliarder svenske kroner før transaksjonskostnader.

Sluttkursen i PA Resources var torsdag på 3,89 kroner PAR.OL på børsen i Oslo og 5,45 svenske kroner PAR.ST i Stockholm.

Publisert:

Her kan du lese mer om