Oljebremsen senker Røkkes formue

Papirformuen i Aker er redusert med over tre milliarder kroner fra toppen.

MILLIARDTAP: Kjell Inge Røkke fotografert på den amerikanske residensen i Oslo i forbindelse med 4.juli-feiringen til USA i 2012.
Publisert:

Nedgangen i Kjell Inge Røkkes ligningsformue fra 2013 til 2014 forteller bare deler av hvilket papirtap milliardæren har opplevd som følge av oljeprisfallet.

Skattelistene for 2014 viser at han skattet av en formue på 10,09 milliarder kroner, hvilket er en nedgang på vel 1,7 milliarder i forhold til 2013.

Det gjør ham likevel til Norges rikeste mann - med klar margin.

Les også

Kun Røkke er rikere enn søstrene Andresen

Røkkes formue består i stor grad av aksjer i det børsnoterte investeringsselskapet Aker som i betydelig grad har investert i olje- og oljerelatert virksomhet.

Selskapet eier oppunder 50 prosent av oljeselskapet Det norske oljeselskap, men har også betydelig eierandeler i oljeserviceselskaper som Aker Solutions, Kværner og Akastor.

SJEKK SKATTELISTENE FOR 2014 HER!

Oljeprisfallet rammer Aker

Da oljeprisen og Aker-aksjen var topp 23. juni ifjor, smilte verden til Røkke og hans selskaper. Aksjekursen i Aker nådde sitt høyeste nivå siden finanskrisen. Den stod i 245 kroner, hvilket betød at Røkkes Aker-aksjer hadde en samlet børsverdi på 12,03 milliarder kroner.

Men ikke før var fellesferien i fjor over, så begynte oljeprisen å falle. På et drøyt år har oljeprisen halvert seg, med dramatiske konsekvenser for flere av selskapene i Aker-systemet.

For Det norske har inntektene fra oljefelt i drift falt dramatisk, noe som tidvis har reist tvil om selskapets evne til å finansiere sin andel av utbyggingskostnadene for Johan Sverdrup-feltet.

HANS BESTE INVESTERING: Kjell Inge Røkke skriver i sitt aksjonærbrev at seilbåten, her fotografert sommeren 2013, har vært familiens beste investering de siste årene.

Både Aker Solutions og Akastor har måttet foreta flere runder med nedbemanninger og oppsigelser for å tilpasse seg et lavere aktivitetsnivå i oljenæringen.

Les også

MHWirth vil kvitte seg med 300

Aksjekursene har stupt, også for investeringsselskapet Aker.

På det verste var Aker-aksjen helt nede i 140 kroner, men da handelen stanset på Oslo Børs torsdag 15. oktober, var den oppe i 173,50 kroner.

Milliardtap

Det innebærer at verdien av Røkke Aker-aksjer har kommet ned i 8.792 millioner kroner.

Dette gir et papirtap på 3.239 millioner kroner for Røkkes private investeringsselskap siden juni-dagen i fjor sommer.

Til fradrag kommer at Røkkes private investeringsselskap har mottatt utbytte i vår på 245,5 millioner kroner.

Les også

Aker Solutions kutter hundrevis: Hadde ansatte som ikke hadde noe å gjøre

I sitt brev til aksjonærene i Aker i april i år skriver Røkke at det i dagens marked er priset inn vedvarende lave oljepriser og utsikter til lavere aktivitet innenfor oljeservice.

Det betyr, ifølge Røkke, at det blir noen magre år for selskapene i sektoren.

«Av egen erfaring vet jeg at det er i nedgangstider det åpnes for de beste mulighetene som i neste runde kan skape store verdier,» skriver Røkke.

Men han vegrer seg for å spå og sier det av og til er godt ikke å mene noe og siterer den danske forfatteren Robert Storm Petersens landstrykerfigur Storm P som blir spurt om hva han mener om verdenssituasjonen:

«Jeg vet ikke, jeg har fått et rusk i øyet.»

Les også

Røkke kan dra inn kjempegevinst på egne kontorer

Les også

Akastor-sjef: Tror det løsner etter sommeren

Les også

Røkke om seilbåtkjøpet: – Den beste økonomiske investeringen familien har gjort

Publisert:

Her kan du lese mer om