DNB-direktør ser gryende optimisme etter kriseårene i offshorebransjen

Harald Serck-Hanssen, sjef for storkunder i DNB, er forberedt på nye runder med finansielle restruktureringer i offshore, men mener investorstemningen nå er en helt annen enn da krisen utløste en bølge av refinansieringer.

OFFSHOREKRISEN: Mange skip ble sendt i bøyene da etterspørselen sviktet. Her supplyskip i opplag i Ålesund tilbake i 2016.
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert: Publisert:

I den hardt rammede offshorenæringen har en rekke rederier vært gjennom, eller er i, finansielle restruktureringer. I Norge er mange av aktørene kunder av DNB.

Harald Serck-Hanssen, som er konserndirektør i DNB med ansvar for blant annet de store lånekundene, er forberedt på at det kan komme en runde to med restruktureringer, men peker på flere faktorer som han tror vil gjøre det enklere å refinansiere i dag.

– Vi er forberedt på at i noen av selskapene må det gås nye runder, men nå er jo investorsentimentet et helt annet, enn det var for halvannet, to år siden, da vi begynte å restrukturere.

– Jeg tror det er lettere å finne løsninger i dag, hvor aktivitetsnivået er økende og investorsentimentet er mer positivt, og oljeprisen er høyere. Og hvor man forhåpentligvis ser mer lys i tunnelen, sier han til E24.

Med en tyngende gjeld tatt opp i gode tider, hvoretter etterspørselen fra oljeselskapene forsvant og markedet kollapset, ble mange tvunget til omfattende refinansieringer – typisk gjennom gjeldslette av forskjellig slag, konvertering av gjeld til aksjer og innhenting av ny egenkapital.

Det gir offshorerederiene noen år med finansielt pusterom i påvente av bedre tider.

Krisen førte til at offshorerederiene Solstad, Farstad og Deep Sea Supply ble slått sammen, i tillegg til at blant annet Havila måtte gjennom en finansiell redningsaksjon. Blant riggselskapene har oppryddingen i Seadrills milliardgjeld fått mye oppmerksomhet.

– Bunnen er passert

Men siden de mørkeste dagene har det kommet tidlige tegn til bedring i form av mer aktivitet. Med en oljepris som nylig bikket 70 dollar fatet for første gang siden desember 2014 har optimismen vendt tilbake i oljeselskapene, og kjente navn som Trøim og Fredriksen har satset på nye riggprosjekter.

– Bunnen er passert når det gjelder aktivitetsnivå, det tror jeg ikke det er noe tvil om. Både i Norge og internasjonalt, det skal gjøres mye i Brasil i årene fremover også, som vil kreve mye rigger og supplybåter, sier Serck-Hanssen.

DNB-direktøren peker på et skille mellom de forskjellige segmentene, der det går bedre for tjenestedelen av oljeleverandørindustrien.

– Det går bra i oljeservice, for der har man klart å tilpasse kostnadsnivået til en ny virkelighet, og der ser man faktisk en økning i aktiviteten og bedret inntjening, spesielt opp mot brønnstimulering og brønnvedlikehold og slike ting.

Fortsatt mange skip i bøyene

Konserndirektør Harald Serck-Hanssen i DNB.

Mange supplybåter i opplag gir imidlertid en overkapasitet det er verre å bli kvitt, påpeker Serck-Hanssen. Ifølge Syslas opplagsregister ligger det for tiden 143 norske offshoreskip i opplagsbøyene.

– For offshorebransjen er aktiviteten økende – flere forespørsler, flere kontrakter på riggsiden, det er større grad av investoroptimisme. Nye riggselskaper har tiltrukket seg kapital, sier DNB-direktøren.

– Men det fundamentale der er litt annerledes enn i oljeservice, fordi du fortsatt har en ganske betydelig grad av supplybåter og rigger som ligger i opplag, som kan reaktiveres, sier han.

Dette overhenget av tonnasje vil ifølge DNB-direktøren gjøre at det tar lengre tid før oppgangen kommer.

– Det kan tenkes at man får en større grad av todeling av det markedet – det er det man spesielt har sett på rigger, at moderne avanserte harsh environment-rigger har blitt etterspurt og folk har tatt levering av nye rigger fra verft til over 400 millioner dollar per rigg. Mens eldre, mindre avanserte rigger kanskje aldri kommer ut av opplag.

Les også

Dypt kursfall for «verdens beste» innen supply

Låner ut mindre til oljesektoren

Selv har DNB både tatt såkalte gruppeavsetninger på låneporteføljen i offshore som følge av nedturen i hele bransjen, samt avsetninger på lån til enkeltselskaper som har havnet i problemer.

Banken har varslet at tapene i perioden 2016 til 2018, mye drevet av offshorekrisen, maksimalt vil komme opp i 18 milliarder kroner.

Eksponeringen mot olje, gass og offshore har blitt redusert, fra 20 milliarder dollar i 2014 til 14 milliarder dollar per september 2017, meldte banken ved kapitalmarkedsdagen i november.

DNB måler eksponeringen med det som kalles «exposure at default», altså hvor mye banken maksimalt kan tape hvis alle selskapene som har lånt penger går konkurs.

Les også

Offshorerederi varsler restrukturering etter kraftig markedsfall

Les også

Solstad Farstad-sjefen merker vilje til høyere rater

Les også

Spetalen-selskap klar for supply-oppkjøp:
– Det er fortsatt mange der ute som har en tøff hverdag

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Olje og gass
  2. DNB
  3. Oljebransjen

Flere artikler

  1. DNB merker oppsving hos norske bedrifter: – Veldig liten bruk av støtteordningene

  2. DNB ser «boost» etter gjenåpningen: – Det eneste problembarnet er offshore

  3. Giek venter ny runde med restruktureringer

  4. Tøffe tider i varehandel treffer også DNB: – Der vi har hatt de største tapene i 2018

  5. Spår tøft marked for rigg og supply i 2018