KLP utelukker russiske selskaper

I første omgang fryses alle investeringer, deretter vil kapitalforvalteren vil selge seg ut av landet.

Publisert: Publisert:

Dette innebærer at KLP og KLP-fondene ekskluderer 22 selskaper fra fondet, skriver KLP i en pressemelding.

KLP vil fremover jobbe for å selge investeringene som samlet utgjør i underkant av 500 millioner kroner.

– Russland har ved sin invasjon av Ukraina brutt to helt fundamentale normer i FN-pakten om staters rett til selvstyre. Suverenitetsnormen, og forbudet mot aggresjonskrig, sier administrerende direktør Håvard Guldbrandsen i KLP Kapitalforvaltning.

– Overgrep mot sivilbefolkningen grunnet invasjonen utgjør en uakseptabel og alvorlig trussel i Ukraina, og der respekt for grunnleggende menneskerettigheter settes til side, sier han videre.

KLP og KLP-fondene understreker at de vanligvis ikke ekskluderer på landnivå, men gjennomfører vurderinger knyttet til enkelte selskaper. Når de likevel utelukker alle russiske investeringer nå, skjer det på grunn av faren for brudd på rettigheter i krig, innføringen av sanksjoner og regjeringens beslutning om å selge Oljefondet ut av landet.

– KLP har vurdert om selskapene kan utgjøre en uakseptabel risiko for brudd på KLPs retningslinjer, herunder medvirkning til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konfliktsituasjoner, sier Gulbrandsen.

Mange av investeringene fondsforvalteren har interesser i knytter seg til selskaper der den russiske staten har stor eierandel. KLP mener at den russiske stat kan bruke disse selskapene til direkte eller indikerte å støtte krigføringen i Ukraina, skriver selskapet.

– Som ansvarlig investor vil ikke KLP bidra direkte eller indirekte til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konfliktsituasjoner, sier Gulbrandsen.

Publisert:

Her kan du lese mer om