PGS tapte 1,5 milliarder i 2021 – risiko for brudd på lånevilkår

Selskapet risikerer å ikke ha nok penger til å betale gjeldsforfallene i 2022. Meglerhus forventer kollaps for aksjekursen, som torsdag raser over 40 prosent.

Rune Olav Pedersen startet som PGS-sjef i 2017.
Publisert:

Seismikkselskapet PGS legger torsdag morgen frem tallene for fjorårets fjerde kvartal:

  • Rapporten viser en omsetning på 210 millioner dollar og et resultat før skatt på minus 45 millioner dollar, tilsvarende 1,9 milliarder kroner og 405 millioner kroner.
  • I samme periode året før var omsetningen 208 millioner dollar, mens resultatet før skatt da landet på minus 53 millioner dollar.

For 2021 som helhet ble resultatet før skatt på minus 164 millioner dollar, eller rundt 1,5 milliarder kroner. I 2020 var tapet for helåret på rundt 2,7 milliarder kroner.

PGS øyner nå risiko for at det ikke vil generere tilstrekkelig kontantstrøm til å tilbakebetale lånene som har forfall i 2022 og oppfylle krav i låneavtalene om maksimal total netto gjeldsrate ved slutten av første kvartal, fremgår det i et presentasjonsmateriale.

Selskapet har derfor hyret inn rådgivere for å finne ut av ulike måter å møte de kommende gjeldsforfallene.

Markedet sender PGS-aksjen ned over 49 prosent på Oslo Børs torsdag, som betyr at markedsverdien faller til under en milliard kroner. Aksjen er på ettermiddagen den fjerde mest omsatte på Børsen.

– Innhentingen i seismikkmarkedet i 2021 gikk saktere enn antatt i forretningsplanen vi brukte for gjeldsutsettelsen som ble implementert for å møte covid-19-forstyrrelsene i 2020. Vi vil proaktivt adressere dette gjennom de neste månedene og kvartalene i 2022, uttaler PGS-sjef Rune Olav Pedersen.

Les også

Ser kun én løsning på PGS-krisen: – Blir lite igjen til aksjonærene

Milliardgjeld

PGS har tidligere vært i omfattende forhandlinger med kreditorene, der partene ble enige om å utsette avdrag på et lån på 135 millioner dollar til september i år. Den samlede gjelden er på rundt 1,1 milliarder dollar.

– Det er ikke tid for å snakke om ulike alternativer. Hva vi gjør for å møte forfallene gjenstår å se. Vi har gjort dette mange ganger dessverre og vi har gjort det på en måte som har vært gunstig for både aksjonærer og kreditorer. Vi ha tro på en passende løsning for alle interessenter, sier finansdirektør Gottfred Langseth på en presentasjon av tallene.

PGS sliter i et presset seismikkmarkedet, preget av overkapasitet i markedet og mange båter som står uten arbeid.

Seismikkselskaper, som undersøker grunnen og lager geofysiske data, inngår tidlig i verdikjeden og er et av de lettere områdene å gjøre kutt i for oljeselskapene. Tross kraftig oljeprisøkning siden coronastupet i 2020, holdes investeringene fortsatt tilbake og flere av oljeselskapene fokuserer mer på fornybar energi.

DNB Markets-analytiker Jon Masdal skriver i en fersk oppdatering, kalt «Accelerated end game», at meglerhuset tror at gjeldsnivået til må «reduseres betydelig» og at utfallet av en slik prosess står og faller på kreditorene.

– Kontantposisjonen er svært bekymringsfull, skriver analytikeren om beholdningen på 170 millioner dollar, ned fra 191 millioner dollar i tredje kvartal.

«Mer utfordrende enn ventet»

PGS-sjef Pedersen uttaler at vintersesongen ble mer utfordrende enn ventet. Han kaller utnyttelsen av flåten «skuffende», og peker på at to av skipene ikke var i arbeid hvilket påvirket inntektene negativt.

– Men inn i sommersesongen er aktivitetsnivået og vår reserverte posisjon sunn og vi forventer at markedet for kontraktsarbeid vil fortsette å bedre seg, sier Pedersen.

Rundt 65 prosent av aktiv 3D-flåtetid ventes å brukes på kontraktsarbeid i 2022.

Den såkalte segmentrapporteringen viser inntekter på 174 millioner dollar og et driftsresultat (ebit) på 3 millioner dollar for fjerde kvartal.

Selskapet melder at inntektene fra seismikk-kontrakter steg til 64 millioner dollar fra 20,8 millioner dollar i perioden.

Samtidig falt forhåndssalget innen multiklientseismikk til 24 millioner dollar fra 61 millioner dollar, mens ettersalget i multiklientseismikk steg til 81 millioner dollar fra 70,1 millioner dollar.

Ordreboken er per utgangen av 2021 på 239 millioner dollar. Driftsinvesteringene (capex) ventes å være på rundt 60 millioner dollar i 2022, mens multiklientinvesteringene ventes å være på rundt 125 millioner dollar i år.

Uenige analytikere

DNB Markets og SEB ligger begge inne med salgsanbefalinger og kursmål på 1 krone per aksje.

SEB mener PGS vil slite med å håndtere gjeldsforfallet i september. DNB Markets venter at PGS vil ha behov for en refinansiering av balansen i nærmeste fremtid.

Meglerhuset Kepler Cheuvreux oppgraderte på sin side PGS til «kjøp» etter inntektsoppdateringen i januar, fra tidligere «reduser-anbefaling».

Kursmålet ble økt til 8,60 kroner per aksje, fra tidligere 4,50 kroner.

Mens flere fartøy er i standbymodus, er antallet streamere nå på et historisk lavt nivå, skriver Kepler Cheuvreux, og argumenterer for dette betyr relativt gode muligheter for PGS til å kontrollere prissettingen, ifølge TDN Direkt.

I tillegg er flåten lokalisert i nøkkelregioner, for eksempel Nordsjøen, som kan tiltrekke seg interesse fra kunder, fremgår det.

Den største usikkerheten er ifølge Kepler nå knyttet til potensiell refinansiering, men meglerhuset mener investorene kan beroliges av den forventede kontantstrømmen.

Kepler forventer en sterk vekst i PGS' omsetning og driftsresultat før avskrivninger (ebitda) i løpet av 2022 og 2023, ifølge TDN Direkt.

Siden startet av 2020 er seismikkaksjen ned rundt 80 prosent. Kursen avsluttet onsdag til 4,28 kroner, mens den torsdag er på 2,4 kroner.

Saker på resultatene til andre selskaper for fjerde kvartal:

Les også

Kraftig resultathopp for 2020 Bulkers

Les også

Gjensidige tjente mer – vil dele ut milliardutbytte

Les også

Strømpriskrisen gir kraftig salgsvekst for Otovo

Publisert: