Tom laksefabrikk prises til 3,3 milliarder

Salmon Evolution går som en kule på børs før den første laksen settes i tankene på Indre Harøy, og nå skal kapasiteten dobles. Selskapet vil hente ny kapital «når tiden er riktig», ifølge sjefen.

FOSSER FREM: Salmon Evolution har medvind på børsen om dagen. F.v. prosjektdirektør Kamilla Mordal Holo, CEO Håkon Andre Berg, prosjektleder Arild Vikan og COO Ingjarl Skarvøy. Bildet er tatt da første vannstrålen kom inn i selskapets landbaserte oppdrettsanlegg i januar.
Publisert: Publisert:

Halvannet år etter debuten på Oslo Børs nærmer det seg endelig eksamenstid for Salmon Evolution.

Selskapet er i ferd med å ferdigstille et landbasert oppdrettsanlegg for laks i Indre Harøy, og skal sette ut den første smolten i mars.

Det skal gi slakteklar fisk allerede før jul, hvis alt går etter planen.

Investorene ser ut til å mene at dette går veien, og har sendt aksjekursen opp nær 23 prosent siden nyttår. Bare 14 andre aksjer på Oslo Børs har gitt bedre avkastning hittil i 2022.

De siste 12 månedene er oppgangen på over 51 prosent.

– Dere er verdsatt til 3,3 milliarder før en eneste laks er produsert, begynner dere å føle på forventningspress?

– Jeg vil heller si at vi er forventningsfulle til det som skal skje fremover, og har stor respekt for de oppgavene som ligger foran oss, sier Salmon Evolution-sjef Håkon Andre Berg til E24.

Varsler økte kostnader

Mens anlegget som nå er oppført har en årlig produksjonskapasitet på 7.900 tonn, planlegges det allerede for å doble dette gjennom en fase 2-utbygging.

Mandag morgen melder Salmon Evolution at det har inngått en intensjonsavtale med oppdrettsleverandøren Artec Aqua for levering av utstyr til det nye anlegget, som har en anslått prislapp på 1,3–1,4 milliarder kroner.

Til sammenligning har selskapet tidligere indikert at fase 1 og 2 vil koste 1,2 milliarder kroner hver.

Kostnadsanslaget reflekterer både læringseffekter fra fase 1, men også generell inflasjon og økte råvarepriser, ifølge meldingen.

– Hvor mye dyrere blir fase 2?

– Selve differansen må vi komme nærmere tilbake til. Men vi ser jo at prisene på alt fra armeringsjern og betong til trevirke og plastrør har steget, som følge av de globale logistikkproblemene vi har sett de siste årene. Det må vi ta med i våre kalkulasjoner, sier Berg,

– Samtidig vil vi også ha effektivitetsgevinster og kopieffekter når vi går inn i byggetrinn 2, legger han til.

Etter å ha steget umiddelbart etter publisering av meldingen, er aksjen ned over seks prosent mandag ettermiddag.

– Henter kapital når tiden er riktig

Selskapet forventer å signere endelige byggeavtaler i løpet av første halvår, med forbehold om finansiering, noe som «gir Salmon Evolution nødvendig fleksibilitet til å tilpasse utbyggingen med den overordnede finansieringsplanen», ifølge meldingen.

– Aksjekursen har steget nesten 22 prosent siden nyttår, når kommer neste emisjon?

– Vi har kommunisert at vi er fullfinansierte for de prosjektene vi har tatt på oss, og kommer til å hente kapital til fase 2 når tiden er riktig, sier Berg.

Salmon Evolutions største eier er brønnbåtreder Roger Halsebakk gjennom Ronja Capital med 8,6 prosent.

Den amerikanske landbruksgiganten Cargill og Farvatn Private Equity har også betydelige eierinteresser i selskapet.

Nedtur for konkurrent

Mens optimismen råder i Salmon Evolution, har aksjonærene i en annen landbasert oppdretter, Miami-baserte Atlantic Sapphire, kommet brutalt ned på jorden igjen.

Aksjen gikk som en kule under byggingen av selskapets fase 1-anlegg, som er rundt 25 prosent større enn Salmon Evolutions.

Mot slutten av juni 2020, knappe tre måneder før planlagt slakting av den første fisken, ble Atlantic Sapphire priset til 11,3 milliarder kroner.

Siden har en lang rekke produksjonsproblemer og uhell sendt aksjen i utforbakke, og dagens børsverdi har kommet ned i 3,5 milliarder.

Mens Atlantic Sapphire pumper opp vann til sitt anlegg fra en kilde 600 meter under bakken, og siden resirkulerer dette gjennom såkalt RAS-teknologi, skal Salmon Evolutions anlegg i havgapet i Hustadvika kommune hente inn vann rett fra sjøen.

– Hvordan skal dere unngå å gå i samme fella som konkurrenten deres?

– Jeg ønsker ikke å uttale meg om andre selskaper. Vi er opptatt av at vi har valgt en teknologi og et konsept for landbasert oppdrett som utnytter de naturlige fordelene vi har ved å operere i Norge, sier Berg.

– Tilgang på det beste

Han trekker særlig frem tilgangen til store mengder med rent sjøvann av høy kvalitet, som gjør at selskapet ikke behøver å drive med det han selv anser som «avansert og risikofylt» vannbehandling.

– Samtidig har vi tilgang på det beste av alt i hele verdikjeden for laks, fra ansatte til leverandørnettverk og forskningsarbeid. Dermed er vi overbevist om at vi har en god tilnærming til landbasert oppdrett, og det gjør også at vi har store forventninger til å skape en god og lønnsom industriproduksjon på Indre Harøy, sier Berg.

Les også

Brakdebut på børs for Salmon Evolution

Publisert:
Gå til e24.no