Kjell Inge Røkke vurderer å redusere i Aker: – Åpen for en mindre kontrollerende eierandel

Etter å ha kontrollert Aker med jerngrep i 25 år, er Kjell Inge Røkke villig til å slippe til «den riktige medeieren», ifølge Aker-sjef Øyvind Eriksen. Men da må han få langt bedre betalt enn dagens aksjekurs.

ÅPNER FOR Å BLI MINDRE: Aker-eier Kjell Inge Røkke er villig til å slippe til «den riktige medeieren», selv om det betyr å miste kontroll over to tredjedeler av aksjene i selskapet.
Publisert:

25 år etter fusjonen som ga Kjell Inge Røkke full kontroll i Aker, åpner moldenseren for å fusjonere med en partner og dermed redusere sin eierandel i det tradisjonsrike industrikonsernet.

Gjennom sitt TRG Holding har Røkke hele veien sittet på over to tredjedeler av aksjene i Aker, som gir full kontroll over alle sentrale beslutninger.

I aksjonærbrevet fra Røkke og Øyvind Eriksen som ble publisert fredag, lufter han imidlertid tanken om å redusere sin egen eierandel, hvis noen er villige til å bla opp det Røkke selv mener at selskapet er verdt.

«En mulighet kan være å fusjonere med en partner eller et eksternt selskap som priser Aker basert på dets underliggende verdier, inkludert vekstpotensialet vi tror ligger i våre investeringer. Dette vil gi alle aksjonærer et løft i egne verdier, og en plattform for fremtidig verdiskaping», heter det i brevet, som er signert både Røkke og Aker-sjef Øyvind Eriksen.

– Er dette et frieri fra Kjell Inge Røkke til mulige beilere?

– Forretningsutvikling er et kontinuerlig frieri, så kall det gjerne det. Men dette er heller et uttrykk for en ambisjon om å vokse Aker, og gjøre selskapet enda mer relevant i tiden fremover, sier Eriksen til E24.

Les også

Rekord for Kjell Inge Røkkes Aker: Nettoverdiene økte til 70,8 milliarder i tredje kvartal

Vil kreve en betydelig premie

– Hva slags type partner kan være aktuell?

– Både industrielle og finansielle aktører. Det sentrale poenget er at Aker har nytt godt av å ha en hovedeier som hver dag gløder for fortsatt utvikling av Aker. Vi ønsker å ytterligere forsterke den utviklingen, og da skal ikke TRGs eierandel på to tredjedeler legge brems på dette, sier Eriksen.

Gapet mellom prisingen av Aker på børs og selskapets egen verdsettelse av sine eiendeler, ofte kalt «Røkke-rabatten», ligger for øyeblikket på rundt 23 prosent.

Med andre ord må mulige friere være villige til å betale langt over dagens børskurs for å komme inn døren på Fornebu.

– Hvis det er andre der ute som ser de samme underliggende verdiene og mulighetene som oss, så er TRG åpen for en noe mindre kontrollerende eierandel, for å skape rom for den riktige medeieren, sier Eriksen.

Aker stiger fredag 0,66 prosent til ny toppnotering på 834 kroner per aksje. Det gir en børsverdi på drøye 62 milliarder, og priser Røkkes eierandel på 68 prosent til 42 milliarder.

Aker vurderer selv nettoverdiene i selskapet til rekordhøye 70,8 milliarder per utgangen av tredje kvartal.

– Hvorfor er Røkke først nå villig til å gi fra seg full kontroll?

– Det er ikke riktig at han vil gi fra seg kontroll i en slik transaksjon, sier Eriksen.

– Men man har jo større kontroll i et allmennaksjeselskap hvis man har over to tredjedeler av aksjene? Da kan man alene banke gjennom beslutninger om å for eksempel gjøre en emisjon, kjøpe tilbake egne aksjer eller fusjonere med andre selskaper?

– For industriell utvikling vil ikke en slik endring i eierandel for TRG utgjøre noen endring, sier Eriksen.

Nytt satsingsområde

I aksjonærbrevet kommer det også frem at Aker starter et nytt virksomhetsområde for aktiv kapitalforvaltning.

Les også

Nå skal Røkkes Aker forvalte andres penger

Røkke og Eriksen mener det blant annet kan åpne dørene for en satsing i Narvik på fornybar energi og nullutslippsindustri på mer enn 50 milliarder kroner.

«Dette vil ikke være mulig uten å kombinere industrielt eierskap med tilgang til rett type kapital på konkurransedyktige vilkår», heter det i brevet.

– Vil dere forsøke å få med staten som investor i denne satsingen?

– Målgruppen er først og fremst private investorer, men hvis vi etablerer noe som staten anser som relevant å investere i, så er vi åpne for den dialogen, sier Eriksen.

Publisert: