Tietoevry varsler Russland-exit

Selskapet sier de bidrar til å evakuere sine 2.000 ukrainske ansatte og deres familier, og betaler ut lønn på forskudd.

Tietoevry under børsnoteringen i Oslo, desember 2019.
Publisert:

Tietoevry har bestemt at de vil avslutte all sin virksomhet i Russland som følge av krigen i Ukraina.

«Selskapet ser i lys av den pågående militære virksomheten og den humanitære krisen i Ukraina, at fortsettelsen av virksomheten i Russland er etisk uholdbart», skriver de i en melding.

– Vi har alle blitt sjokkert over den tragiske situasjonen i Ukraina, som fornærmer moderne samfunn og menneskelige verdier. Vår høyeste prioritet i denne vanskelige situasjonen er sikkerheten til våre medarbeidere. I lys av de siste begivenhetene har vi besluttet å avvikle vår virksomhet i Russland. Vi har ikke annet håp enn at volden og lidelsene i Ukraina tar slutt snarest, sier konsernsjef Kimmo Alkio i Tietoevry. 

Prosessen med å flytte virksomheten starter umiddelbart. Selskapet har 100 ansatte i Moskva og St.Petersburg.

Tietoevry sier de fortsetter å støtte sine 2.000 ansatte og familier i Ukraina, som også innebærer å evakuere dem til tryggere områder, og hjelpe dem med nødvendigheter, og betale ut lønn på forskudd.

Selskapet sier også at det ikke er ventet noen «betydelig innvirkning» på konsernets økonomi. Tietoevry Russland står for omtrent 0,4 prosent av konsernets inntekter.

Publisert:

Her kan du lese mer om