Svakere driftsresultat enn ventet fra Schibsted i andre kvartal

Mediekonsernet økte omsetningen, men driftsresultatet faller etter høye investeringer.

RESULTATFALL: Konsernsjef Kristin Skogen Lund leverte fall i driftsresultatet for andre kvartal.
Publisert:

Schibsteds ebitda (inntjening før renter, skatt og nedskrivninger) endte på 620 millioner kroner i andre kvartal, ned fra 743 millioner kroner for samme periode i fjor.

På forhånd var det ventet et ebitda-resultat på 655 millioner kroner, ifølge snittestimater fra TDN Direkt.

Inntektene landet på 3,9 milliarder kroner, opp fra 3,6 milliarder kroner i fjorårets andre kvartal. Her var estimatet 3,8 milliarder kroner.

Før skatt hadde selskapet et resultat på minus 6,35 milliarder kroner, ned fra 362 millioner kroner i fjor.

Tapet er knyttet til Adevinta, som Schibsted eier 35 prosent av. Schibsted tar nå ytterligere 6,6 milliarder kroner i nedskrivninger (tap) knyttet til aksjefallet i Adevinta, etter å skrevet ned verdier for 13,5 milliarder kroner i forrige kvartal.

Høye investeringskostnader

I delårsrapporten skriver Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund at nedgangen i ebitdaen på 17 prosentpoeng skyldes store investeringer flere steder i konsernet. I tillegg er det nedgang i e-handelsbransjen etter en lengre periode med vekst i forbindelse med pandemien.

Hun understreker at hun føler seg sikker på at investeringene på lengre sikt setter konsernet i en bedre posisjon, ved at de sikrer fremtidig vekst og økt verdiskaping i det lange løp.

– Vi er klare over at det fremover må bli en bedre balanse mellom investeringer, kostnader og lønnsomhet, og vi har identifisert og begynt å implementere kostnadsreduserende tiltak med virkning fra tredje kvartal og utover, står det i delårsrapporten.

Fortsatt vekst i jobbportaler

De nordiske markedsplassene (inkludert Finn.no) leverte en ebitda-vekst på 12 prosent i andre kvartal til 549 millioner kroner. Her er det særlig jobbportalen i Norge som gjorde det bra, men også innen eiendom er det bedring.

Økningen i omsetning for markedsplasser i Norge var på 20 prosent, med en ebitda-vekst på 25 prosent. Inntektsveksten for nordiske markedsplasser var på 10 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

For nyhetsmediene var det en underliggende inntektsvekst på 6 prosent i andre kvartal, mens ebitda-marginen falt med 9 prosentpoeng på grunn av pågående investeringer, i tillegg til høyere papirpriser. Omsetningsøkningen skyldes flere annonseinntekter og digitale abonnenter.

Nye milliardtap på Adevinta

Siden årsskiftet har Schibsted falt over 50 prosent, til en markedsverdi på i underkant av 37 milliarder kroner. Adevinta har falt rundt 45 prosent, til en markedsverdi på 79 milliarder kroner.

Adevinta er de internasjonale markedsplassene, som ble skilt ut av Schibsted i 2019, og som nå inkluderer Ebay Classifieds Group.

Mediekonsernet Schibsted inkluderer blant annet Aftenposten, VG, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende i Norge, og Aftonbladet og Svenska Dagbladet i Sverige. I tillegg inngår en rekke digitale tjenester som for eksempel Finn.no.

E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om