Finanstilsynet truer med bøter etter hvitvaskingstilsyn

700.000 kundeforhold med fysiske personer var ikke legitimert i norske banker ved utgangen av juli.

TILSYN: Finanstilsynet krever rask opprydning i norske banker.

Gorm Kallestad / NTB scanpix
  • Martin Hagh Høgseth
Publisert: Publisert:

I høst har flere banker fått kritikk etter å på kort varsel ha bedt kunder legitimere seg i banken. Dette skyldes at bankene i henhold til hvitvaskingsloven er nødt til å ha en løpende oppfølgning av hele kundemassen.

Etter at Finanstilsynet under flere tilsyn har avdekket store mangler i etterlevelsen av denne delen av lovverket, gjennomførte tilsynet i august et avgrenset dokumentbasert anti-hvitvaskingstilsyn.

Det kommer frem i en fersk rapport fra Finanstilsynet mandag.

I forbindelse med tilsynet har det blitt avdekket at norske banker hadde 700.000 kundeforhold med fysiske personer og i underkant av 60.000 juridiske personer (selskaper eller lignende) som ikke var legitimert i henhold til regelverket ved utgangen av juli.

Samtidig var det henholdsvis 1.016 og 1.220 fysiske- og juridiske personer som var registrert på konstruerte kundenummer.

Les også

Les også: Mener nye bankregler rammer sårbare grupper

Mener banker har etablert kundeforhold i strid med loven

«Bare 3,5 prosent av respondentene oppga å ha utført kundetiltak på hele kundeporteføljen og at samtlige kunder er underlagt løpende oppfølging», skriver Finanstilsynet.

Samtidig kommer det frem at en rekke banker på tidspunktet for dokumentinnsendingen hadde handlingsplaner for hvordan å gjennomføre løpende oppfølging. Finanstilsynet bemerker samtidig at «det er indikasjoner på at dette i flere tilfeller kom på plass som følge av selve tilsynet.»

Noen av bankene har også jobbet med dette over tid, og var nær ved å ha god nok etterlevelse av kravet i lovverket.

«Basert på funnene i tilsynet er det videre klart at noen banker ikke har gjennomført løpende oppfølging overhode, og det er også klare indikasjoner på at det er gjennomført kundeetablering i strid med gjeldende regelverk, noe som har bidratt til dels svært høye andeler kundeforhold som ikke er bekreftet med gyldig legitimasjon», skriver Finanstilsynet.

Les på E24+

E24+: Boliggrepet som kunne gitt Siv Jensen milliarder til å senke skattene

«Kritikkverdig»

Det understrekes at kravet er risikobasert, og at det vil variere hvor hyppig det må gjøres tiltak på eksisterende tilsyn. Men skriver samtidig at «banker som i løpet av 10 år ikke har gjennomført slik løpende oppfølging, vurderes ikke å etterleve lovens forpliktelser».

Tilsynet opplyser at det i brev til bankene har skrevet at det «anses kritikkverdig at de ikke hadde ferdigstilt arbeidet på et tidligere tidspunkt».

Bankene dette gjelder har fått frist til 17. januar med å bekrefte at de har ferdigstilt arbeidet. Dersom tilsynet ikke har fått bekreftelse påfølgende dag vil det følge opp sakene med å fatte vedtak om at bankene ilegges tvangsmulkt til forholdene er rettet.

Finanstilsynet opplyser ikke hvilke eller hvor mange banker som har fått dette brevet og således står i fare for å bli ilagt tvangsmulkt.

Rapporten fra Finanstilsynet
Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Finanstilsynet
  2. Hvitvasking
  3. Bank

Flere artikler

  1. Fremtind får hvitvaskingskritikk fra Finanstilsynet

  2. Finanstilsynet: Mangelfull hvitvaskingskontroll på VPS-kontoer

  3. Loomis tilbakeleverer norsk lisens etter hvitvaskingssak

  4. Annonsørinnhold

  5. Mener nye bankregler rammer sårbare grupper

  6. Finanstilsynet har løpende krav mot Danske Bank