Feil gjort på Nel-fabrikk får skylden for hydrogeneksplosjonen: – Nå har vi ganske god oversikt over hva vi må gjøre

To bolter som ikke var skrudd godt nok igjen og et underlag av grus kan ha vært nok til å antenne hydrogenet som lakk ut fra stasjonen og eksploderte i Sandvika i pinsen. Nå skal Nel inspisere alle stasjonene og skjerpe rutinene ved egen fabrikk.

– ET SJOKK: Konsernsjef Jon André Løkke i Nel Hydrogen fortalte at han som så mange andre satt i bilen på vei hjem fra Sørlandet i pinsehelgen, da han plutselig ble oppringt om eksplosjonen i Sandvika. – Det var et sjokk, sa Løkke og beklaget sterkt overfor dem som måtte på legevakten.
  • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

– Vi beregner at det lakk ut mellom 1,1 og 3,3 kilo hydrogen fra høytrykkstanken. En hydrogenbil har typisk plass til 6,0 kilo og kan da kjøre 1.000 kilometer. Så her snakker vi om store energimengder, sier Giermund Vislie, direktør i konsulentselskapet GexCon.

Fredag stilte Nel-sjefen opp sammen med Asker og Bærum brannvesen, konsulentselskapet GexCon og Institutt for energiteknikk for å gi en oppdatering på situasjonen etter eksplosjonen på hydrogenstasjonen i Sandvika den 10. juni i pinsehelgen.

GexCon har konkludert med at det lakk hydrogen fra en av høytrykkstankene på stasjonen fordi det indre laget med bolter i pluggen på enden av tanken ikke var skrudd til som de skulle. Dermed oppsto det en liten lekkasje som etter hvert slet på pluggen og sørget for at det plutselig oppsto en stor og kraftig lekkasje som igjen antente.

Ifølge GexCon var det også oppstått rust på pluggen på den tanken det lakk fra som følge av produksjonsfeilen, noe som ikke befant seg på de andre tankene de kontrollerte på anlegget.

– Men det er en myte at en tank eller stasjonen eksploderte. Det handler om hydrogen som blandet seg med luft og oksygen og tok fyr, under trykk. Det kalles en eksplosjon, men det er ikke utstyr som har eksplodert, sa Vislie.

NEl-aksjen falt kraftig i dagene etter eksplosjonen. Etter hvert som saken har blitt mer belyst har aksjen nesten hentet seg inn igjen. Fredag steg aksjen 9,4 prosent etter den siste rapporten ble offentliggjort.

Ikke sikkert man finner antenningskilden

Hydrogen er en svært lett gass som raskt stiger oppover i luften. Den er samtidig svært antennelig hvis den først slipper ut. Vislie påpeker at man bare trenger en tiendedel av energien det tar for å antenne bensin som skal til for å antenne hydrogen.

Dermed kan en av årsakene til at hydrogenet antente være noe så enkelt som at det kom i kontakt med luft: For når hydrogen blandes med oksygen raskt under en lekkasje med høyt trykk kan nemlig oppstå termodynamiske effekter som alene være nok.

En annen mulig forklaring er at grusen og pukken under tankanlegget kan ha beveget på seg grunnet trykket fra lekkasjen, gnisset i hverandre og laget en gnist som antente gassen, forklarte Gexcon-direktøren, som likevel tror luftkontakten alene kan ha skylden.

– Det er ikke sikkert at vi finner den spesifikke antenningskilden, men vi vil uansett gi råd til Nel om risikoreduserende tiltak på alle mulige tennkilder på stasjonene, sa Vislie i GexCon, og pekte blant annet på at god ventilasjon er viktig.

Sensorer slo ikke alarm

Nel hyret inn GexCon for å avdekke årsaken til eksplosjonen, og selskapets eksperter har gjennomgått de elektroniske loggene fra kontrollsystemet på anlegget og undersøkt alle relevante deler av anlegget.

Under presentasjonen viste Giermund Vislie frem en graf der man tydelig kan se svingninger i trykket før og i forbindelse med eksplosjonen. Det forekommer også naturlig når bilister fyller hydrogen.

– Den lille lekkasjen ser vi tegn til i loggene over noen dager, sa Vislie og forklarte at man også så et mindre trykkfall begynne å utvikle seg etter at bilist nummer to av tre hadde fylt den dagen.

– Men den raske og store lekkasjen skjedde på tre sekunder før eksplosjonen, sa Vislie.

Ifølge Nel er det omfattende sikkerhetssystemer i anlegget, og det er sensorer som skal oppdage lekkasje både gjennom trykkendringer og ved å «lukte» etter gass.

– Hvorfor var det ingen alarm som slo ut selv da trykket falt?

– Det er ofte trykkfall i forbindelse med at en kunde kommer og fyller. Trykket svinger også med temperaturen ute. Derfor er man nødt til å kalibrere sensorene for å definere hva de skal reagere på og det må være en viss fleksibilitet for at ikke sensorene slår ut for ofte. Nå skal vi kalibrere sensorene på nytt og det kan være de slår ut en gang for mye enn lite, men det får heller være, sier Løkke.

I tillegg til endringer i programvaren som styrer sensorene vurderer selskapet også flere sensorer.

Les mer om hydrogeneksplosjonen:


Eksplosjonen i Sandvika: Alle stasjonene fra samarbeidsprosjektet med Uno-X og Nel stenges


Politiet sier etterforskningen kan ta måneder
Sandvika-eksplosjonen: Forsker frykter at hydrogenutviklingen vil stoppe opp
Børskommentar: Det er nå du skal kjøpe Nel, hvis du tror på hydrogen
Anonyme tyske investorer eier rundt en fjerdedel av Nel
Nel venter ekstraordinære kostnader

Monterte selv den «skyldige» pluggen

Nel avklarte tidlig at eksplosjonen ikke skyldtes selskapets kjerneteknologi, og de pekte også på at en rekke deler kommer fra underleverandører selv om det er Nel som sammenstiller og leverer totalløsningen.

I fredagens presentasjon kommer det frem at det er selskapet selv som hadde kontrollen over pluggen som feilet.

– Det er vi som sammenstiller høytrykkstankløsningen, bekrefter Nel-sjef Jon André Løkke fredag.

– Vi er nødt til å introdusere nye rutiner for sammenstilling av tankene, etter metode fra luftfarten, forklarte Løkke videre.

Han refererer da til at man skal dokumentere hvordan alle deler blir festet, skrudd og montert på fabrikken for å sikre alle ledd i prosessen. Da vil man under inspeksjon og vedlikehold av stasjoner også kunne sjekke mot bilder at ingen bolter eller skruer har beveget på seg, forklarte Nel-sjefen.

– Hvorfor var ikke slike kontrollmetoder på plass, trodde dere at det ikke var nødvendig?

– I etterpåklokskapens lys burde det vært bedre. Det vi hadde implementert av rutiner og systemer (på fabrikken i Danmark, journ.anm.) trodde vi var bra nok. Det var det ikke og derfor må dette løses nå, sier Løkke.

– Gitt at dere på fabrikken ikke hadde gode nok rutiner for sammenstillingen av høytrykkstankene, er det andre deler av systemene dere leverer der rutinene også må gjennomgås?

– Vi tar med oss all læring, men først og fremst handler det om hva man kan bygge inn i fremtidige løsninger. Alt utstyret vi leverer er sertifisert av tredjeparter og vi har ikke mistanker om andre feil, sier Løkke og fortsetter:

– Det som er spesielt med denne pluggen og tanken er at det er høyt trykk og mye gass. Det er ingen andre deler av anlegget hvor konsentrasjonene av hydrogen er i nærheten av like store.

Nå skal Nel dra ut til alle hydrogenstasjonene de har levert rundt i Europa, i tillegg til å gå i dialog med operatører i andre regioner.

Øystein Ulleberg, forskningsleder ved Institutt for energiteknikk (IFE) (fra venstre), innsatsleder Sverre Junker fra Asker og Bærum brannvesen, direktør Geirmund Vislie i GexCon og Jon Andre Løkke konsernsjef i Nel, avbildet under presentasjonen fredag.

Ukjent sluttregning

Det er fortsatt uklart hva regningen for eksplosjonen på stasjonen vil koste Nel. Selskapet lover flere detaljer i regnskapet for andre kvartal som legges frem 28. august.

– Det vi kan si er at det ikke blir snakk om et tresifret millionbeløp, men noen titalls millioner, sa Løkke til E24 fredag morgen, et budskap han også gjentok under presentasjonen.

Systemene Nel har levert til hydrogenstasjoner i USA og de selskapet er i ferd med å installere i Korea bruker en annen tankløsning enn i Europa. Derfor tror de at disse stasjonene vil komme i drift igjen noe raskere. I Europa mener Nel det kan skje i tredje kvartal.

Selve stasjonen i Sandvika eies av joint venture-selskapet Uno-X Hydrogen, som eies av bensinstasjonskjeden Uno-X, Nel og Nippon Gases (tidligere Praxair).

Både Ruter og Uno-X stanset bruken av hydrogen etter eksplosjonen, og Uno-X varslet at de legger alle nye stasjoner på is inntil videre. Selskapet sa det ikke var aktuelt å etablere de nye planlagte stasjonene i Bergen, Trondheim og Stjørdal før de er helt sikre på at teknologien og løsningen er trygg.

Under seansen fikk Nel-sjefen spørsmål om det er noen kunder som enten har trukket eller utsatt ordre, og om dette påvirker storsatsingen med den amerikanske lastebilprodusenten Nikola:

– Vi har vært i tett dialog med alle kundene våre og de har blitt løpende informert. Tilbakemeldingene jeg har fått er at de har vært fornøyd med hvordan vi har håndtert saken og alle har jo vært opptatt av at vi skulle finne rotårsaken, sa Løkke og la til at han ikke ville spekulere i konsekvenser for virksomheten.

Les også

Nel venter ekstraordinære kostnader

Les også

Anonyme tyske investorer eier rundt en fjerdedel av Nel

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Nel

Flere artikler

  1. Nel venter ekstraordinære kostnader

  2. Nel: Gasslekkasje i høytrykkstank bidro til Sandvika-eksplosjon

  3. Venter på klarsignal for hydrogenstasjon: – Vi sitter hydrogenfast alle sammen

  4. Foreløpige funn «frikjenner» Nel

  5. Betalt innhold

    NEL skal undersøke europeiske hydrogenstasjoner