Norwegian-aksjonærene blir sittende igjen med smuler: – Det blir grisete

Norwegian dropper omveien og vil satse alt på å sikre seg hele den statlige norske garantipakken på tre milliarder kroner som selskapet har blitt tilbudt. For å få det til må kreditorene godta å bytte gjeld til aksjer og aksjonærene blir bedt om å gi styret vide fullmakter til å låne enda flere milliarder.

Styreleder Niels Smedegaard (t.v.) og konsernsjef Jacob Schram står nå i spissen i redningsaksjonen for Norwegian.
Publisert:

Norwegian varslet onsdag om at styret i selskapet nå foreslår en omfattende restruktureringspakke i et forsøk på å redde selskapet. Norwegian er på samme måte som SAS og andre flyselskap verden over i full krise, som følge av at reiseaktiviteten nærmest har stoppet helt opp grunnet coronaviruset.

Norwegians utfordring er at selskapet allerede var økonomisk presset før krisen, og sto midt i en krevende omstilling for å snu selskapet tilbake til lønnsomhet.

Staten har tilbudt en lånegaranti til Norwegian på tre milliarder, men den er delt opp i tre deler med ulike krav. Selskapet har innfridd vilkårene i første del som er på 300 millioner, men fremfor å gå omveien ved å først få på plass andre del og så tredje del, satser selskapet på å sikre seg hele pakken på én gang.

For å det til må de både få kreditorene med på rentefritak og de må få på plass mer egenkapital. Til sist må de finne banker som vil garantere for ti prosent av garantien.

I forslaget som ble lansert onsdag legges det opp til en storstilt konvertering av gjeld til aksjer, slik at gjelden reduseres og selskapet kan innfri statens krav for å få krisehjelp.

For dagens aksjonærer betyr forslaget først og fremst at selskapet ber dem stille opp med mer penger, for fjerde gang de siste to årene, men det betyr også at de trolig blir kraftig utvannet – altså at eierandelen deres blir betydelig redusert. 

Les på E24+

Derfor er Norwegian-aksjonærene i fare: Dette skjer ved en gjeldssanering

I tillegg ber styret i selskapet om vide fullmakter til å utstede nye aksjer og konvertible lån på opp til 10 milliarder kroner etter at den foreslåtte restruktureringen er gjennomført.

– Det blir grisete, for å si det rett ut, sier investeringsøkonom Mads Johannessen i Nordnet til E24.

Norwegian-sjef Jacob Schram har sagt at det er snakk om «uker, ikke måneder» før Norwegian kollapser. Akkurat når det vil skje uten krisehjelp er ukjent, men flere har gjort estimater på når selskapet vil gå tom for penger. Storbanken HSBC har regnet seg frem til at kassen er tom i løpet av juni.

I forslaget fra selskapet forutsettes det at gjeld konverteres og at aksjer tegnes innen 30. juni.

– Vi har innledet dialog med obligasjonseierne og andre kreditorer. Vi har også allerede begynt arbeidet med «Nye Norwegian» og det vil fortsette med full styrke de neste ukene sier konsernsjef Jacob Schram, i børsmeldingen og legger til at hans mål er å få Norwegian tilbake i luften, og få tilbake de ansatte som er permittert.

Norwegian opplyser til E24 onsdag at hverken ledelsen eller styret i selskapet vil gi noen kommentar til redningsplanen utover det som står i børsmeldingen.

Les også

Norwegian kaller inn til ekstraordinær generalforsamling

Staten er største eier – i dag

Det er i dag 163,6 millioner aksjer i Norwegian. I dokumentene som er sendt ut fra selskapet kommer det frem at hele eller deler av obligasjons- og leasing-gjelden kan bli gjort om til aksjer.

Det er snakk om opp til 388,2 milliarder aksjer for leasing-kreditorene og 56,8 milliarder aksjer for obligasjonsholderne ved full konvertering.

  • Hvis all denne gjelden konverteres til 0,1 krone per aksje vil dagens aksjonærer sitte igjen med 0,04 prosent av selskapet.
  • Hvis man kun konverterer obligasjonsgjelden, så vil aksjonærene sitte igjen med 0,29 prosent i verste fall.
  • Legger man til grunn en konverteringskurs på 1 kroner per aksje, samt regner med at Norwegian bare må konvertere nok obligasjonsgjeld til å dekke den egenkapitalen de vil trenge i tillegg til en emisjon på 500 millioner kroner, så vil dagens aksjonærer sitte med 6,84 prosent.

I dag er det den norske stat, gjennom Folketrygdfondet, som er største aksjonær i Norwegian, etter at parhestene og Norwegian-grunnleggerne Bjørn Kjos og Bjørn Kise har solgt seg kraftig ned.

E24 spurte i forrige uke norske myndigheter om eierposten påvirker norske myndigheters tilnærming til krisepakkene for flyselskapene. Danske myndigheter har gjort det klart at de vil gjøre det som er nødvendig for å redde SAS.

– Folketrygdfondets eierandel i Norwegian påvirker ikke norske myndigheters arbeid med garantiordningen for luftfarten, sa talsperson Hanne Steensnæs i Nærings- og fiskeridepartementet i en kommentar, og henviste til Folketrygdfondet for spørsmål om hvordan de forvalter sine investeringer.

Etter staten er kundene til nettmegleren Nordnet de neste på listen over største eiere, med rett over fem prosent eierandel.

Les også

SAS opplevde et passasjerfall på 59,7 prosent i mars

– Den eneste muligheten de har, tror jeg

Investeringsøkonom Mads Johannesen peker på at skissen legger opp til en stor utvanning av dagens aksjonærer, altså at det kommer så mange nye aksjer inn at dagens aksjonærer kun blir sittende igjen med smuler av aksjekapitalen.

– Det er den eneste muligheten de har, tror jeg. Få konvertert gjeld til egenkapital. Så i tillegg kan du kjøre emisjoner, som i alle fall gir aksjonærene litt mulighet til å opprettholde noe av det de eier.

Hvordan obligasjonseierne og leasing-kreditorene vil stille seg til forslaget er ikke kjent ennå. Den ekstraordinære generalforsamlingen skal etter planen avholdes 4. mai, og i tillegg skal det innkalles til møter i de ulike obligasjonene. På disse møtene må minst to tredjedeler av de representerte obligasjonseierne i hvert lån stemme for forslagene.

Obligasjonseierne og andre kreditorer må uansett akseptere at det blir rentefritak i en tre måneders periode hvis man skal få tilgang på krisehjelpen fra den norske stat. Så langt har det ikke kommet noen formell innkalling til obligasjonseiermøter.

Leasingselskapene har pant i de aktuelle Norwegian-flyene. Obligasjonsholderne har også pant: Lånene i svenske kroner og euro ble i fjor endret slik at disse obligasjonseierne har pant i Norwegians landings- og avgangstillatelser (slots) på Gatwick-flyplassen.

I obligasjonslånet i norske kroner har de pant i en hangar på Gardermoen. Det konvertible obligasjonslånet er garantert av det irske datterselskapet Arctic Aviation Assets.

Les også

Norwegian venter drivstoffsmell på over én milliard kroner

Sissener sitter på begge sider av bordet 

Jan Petter Sisseners selskap Canopus sitter på noe obligasjonsgjeld i Norwegian.

– Men vi er også short aksjen. Vi har forsøkt å hedge posisjonen vår, sier Sissener.

– Det betyr ikke veldig mye for oss, men det betyr noe psykisk for meg. Skulle Norwegian bli kjøpt av Lufthansa eller British Airways-eier IAG, som kjøper gjelden for en slikk og ingenting, er det ikke det jeg ønsker meg til jul. Jeg ønsker meg utvikling i norsk næringsliv. Kjos har vært kjempeflink, og ingen kunne forutse corona, sier han.

Investoren sier at Norwegian kan ha nok egenkapital til å oppfylle statens krav hvis selskapets obligasjonsgjeld (utenom gjelden til leasingselskaper) på 5 til 6 milliarder kroner gjøres om til aksjer.

– Men om det blir en egenkapital-story som gir mulighet til å hente penger senere, det vet jeg ikke. Da må jeg vite hvor mye de har utestående hos Boeing og Rolls-Royce, og hvor mye penger de brenner. Det er et informasjonsvakuum, sier Sissener.

For å innfri statens krav om åtte prosent egenkapitalandel må Norwegian skaffe seg 2,73 milliarder i ny egenkapital. Selv med full uttelling på emisjonene vil de fortsatt trenge 2,23 milliarder. Skal obligasjonseierne ta dette alene må snaue 40 prosent av deres gjeld konverteres til aksjer.

– Hva med dagens aksjonærer?

– Dagens aksjonærer har ingen rettigheter, omtrent, sier Sissener.

Les også

Norwegian utsetter fremleggelse av kvartalsrapport

Håper Norwegian ikke havner utenlands

Han sier at det beste dagens aksjonærer kan håpe på er at de kan få en fortrinnsrett til å kjøpe de aksjene som obligasjonseierne får.

– Obligasjonseierne blir da happy for å bli kvitt aksjene, og aksjonærene får slippe å bli utvannet, sier han.

Han mener imidlertid at Norwegian-aksjen vil bli langt mindre verdt.

– Hvorfor aksjen handler på åtte kroner er for meg helt ubegripelig, sier Sissener.

– Hva tenker du om Norwegians situasjon?

– Jeg gråter hver gang et norsk selskap blir solgt ut. Man har kjørt Norwegian i mange år på en knivsegg hva gjelder kapitalstruktur, og ikke bygget noen buffer til å stå imot noe som helst, sier Sissener.

Han skryter av Norwegians grunnlegger Bjørn Kjos, og sier at han håper å unngå at selskapet havner på utenlandske aktørers hender.

– Kjos har vært veldig ambisiøs og kjempeflink, en av de største gründerne Norge har hatt. Han fortjente ikke problemene med Max-flyene og corona, men det er ikke noe han kan styre. Det er tilfeldigheter. Det er trist at det skulle ende på denne måten, legger han til.

Mens Norwegians største aksjonærer er kjent, er det bare selskapet selv som har oversikt over hvem som eier obligasjonene. Det er derfor for tidlig å si hvem som vil sitte igjen med kontrollen i Norwegian til slutt.

– Vi er positive til å konvertere vårt tilgodehavende til aksjer. Men det finnes mange utlendinger her, og de kan ha en helt annen agenda. Hvis IAG var interessert på 13 milliarder i egenkapitalverdi, så får de det for ingenting nå. Men de har vel kanskje heller ikke penger nå. Vi får se, sier Sissener.

Les på E24+

Derfor er Norwegian-aksjonærene i fare: Dette skjer ved en gjeldssanering

Publisert:
Gå til e24.no