Oljepengene

Kaster sikkerhetsselskapet G4S ut av Oljefondet

Norges Bank har besluttet å utelukke det britiske sikkerhetsselskapet G4S Plc fra Oljefondet. Etikkrådet frykter «uakseptabel risiko» for brudd på menneskerettighetene.

G4S / G4S
  • Kjetil Malkenes Hovland
  • Martin Hagh Høgseth
Publisert:

Det melder sentralbanken i en pressemelding.

Oljefondet hadde ved utgangen av 2018 investeringer verdt 784 millioner kroner i G4S, tilsvarende 2,33 prosent av selskapets aksjekapital.

Utelukkelsen skjer på grunn av «uakseptabel risiko» for at selskapet «medvirker til eller selv er ansvarlig for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene», opplyser sentralbanken.

G4S-aksjen falt tydelig på London-børsen i etterkant av meldingen fra Norges Bank.

Ga råd i april

Hovedstyret har tatt beslutningen som følge av tilråding fra Etikkrådet.

– Hovedstyret har ikke på selvstendig grunnlag vurdert alle enkeltheter i tilrådingen, men finner det tilstrekkelig godtgjort at kriteriene for utelukkelse er oppfylt, skriver Norges Bank.

Allerede i april ga Etikkrådet råd til Norges Bank om å kaste ut G4S, og nå har hovedstyret i Norges Bank tatt en avgjørelse om å følge rådet.

Bakgrunnen for Etikkrådets anbefaling er en vurdering av G4S’ aktivitet i Qatar og De forente arabiske emirater, hvor mange av selskapets ansatte er migranter. Rådet fra Etikkrådet er bygget på ILOs standarder for arbeidstageres rettigheter.

«Rådets undersøkelser viser at arbeiderne har måttet betale rekrutteringsavgifter for å få arbeid i selskapet, og at mange har tatt opp lån i hjemlandet for å kunne betale», skriver Etikkrådet i anbefalingen om uttrekk.

«Når arbeiderne kommer til Gulfen, må de bruke mye av lønnen sin for å nedbetale gjelden, og de har derfor liten mulighet til å forlate arbeidet. Mange fikk også langt lavere lønn enn det som var avtalt, og i Emiratene inndro selskapet arbeidernes pass», skriver Etikkrådet.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) er FNs organisasjon for arbeidslivet.

Les på E24+

E24+: Disse kan ta over styringen av Oljefondet

Har 570.000 ansatte

Undersøkelser avdekket også lange arbeidsdager, manglende overtidsbetaling og tilfeller av trakassering av arbeidere.

Ifølge Etikkrådet har G4S selv identifisert Qatar og Emiratene som land med høy risiko for menneskerettighetsbrudd, og selskapet har gjort tiltak for å bedre situasjonen og sette et tak på rekrutteringsavgiftene.

«Selskapet har likevel ikke gitt indikasjoner på at de vil holde opp med bruken av rekrutteringsavgifter. Selskapet har heller ikke vist til tiltak som kan hindre villedningen om lønns- og arbeidsvilkår, og de gir ikke arbeiderne i Qatar løyve til å endre arbeidsgiver», skriver Etikkrådet.

G4S har ifølge egne nettsider 570.000 ansatte verden over, og omtaler seg selv som en av verdens største arbeidsgivere. Selskapet har videre 9.250 migrantarbeidere i Qatar og 8.800 i Emiratene.

Etikkrådet har fått informasjon fra G4S, og har holdt møter med selskapet i juni 2017 og januar 2019. Etikkrådet har i tillegg gjort egne studier av situasjonen for migrantarbeidere i Qatar og Emiratene.

Les også

Les også: Oljefondssjefen takker av: – Har gjort en fabelaktig jobb

Fikk mindre betalt enn lovet

«Flere FN-aktører, inkludert ILO, har gitt uttrykk for alvorlig uro for situasjonen til migrantarbeidere i Gulfstatene. ILO estimerer at så mange som 600.000 immigranter er offer for tvangsarbeid i regionen», skriver Etikkrådet.

En konsulent har på oppdrag fra Etikkrådet intervjuet arbeidere fra India og Nepal i flere runder.

I intervjuer gjort i 2016 oppga en arbeidere at de hadde betalt mellom 600 og 1.800 dollar for å få arbeid for G4S i Qatar, og at de tok opp lån i hjemlandet for å betale. Arbeiderne ble lovet en grunnlønn på 300 dollar til 440 dollar, men fikk bare mellom 130 og 170 dollar, ifølge Etikkrådet.

En undersøkelse Etikkrådet fikk gjort i 2018 konkluderte med at mange arbeidere fikk betalt 15–30 prosent mindre enn lovet.

Intervjuer i 2017 med 16 migrantarbeidere fra Pakistan og India som jobbet for G4S i Emiratene viste at de hadde betalt opptil 1.800 dollar for å få jobb, og at de opplevde å ha blitt villedet enten innen lønn, overtid eller boforhold, skriver Etikkrådet i sin anbefaling.

G4S opplyste først Etikkrådet om at de ikke kjente til at arbeidere betalte rekrutteringsavgifter, men har senere endret standpunkt. Selskapet har gitt uttrykk for at det forstår problematikken knyttet til slike avgifter, men at det ikke vil kunne konkurrere på markedet i Gulflandene hvis det skal dekke alle kostnadene ved rekrutteringen, skriver Etikkrådet i sin anbefaling.

«Etikkrådet finner at det i denne saken har skjedd systematiske brudd på menneskerettighetene», skriver Etikkrådet i sin konklusjon.

«En del av normbruddene i denne saken blir ikke gjort av G4S, men av rekrutteringsbyråene som selskapet benytter seg av. Dette legger rådet ikke vekt på», legger Etikkrådet til.

G4S: Takknemlig for Etikkrådets samarbeid

En talsperson for G4S sier i en uttalelse til E24 at de er takknemlige for engasjementet Etikkrådet har vist de siste tre årene, og uttrykker at de er enige i at migrantarbeiderne trenger «støtte og omsorg, og fortjener å bli behandlet med verdighet og respekt.

– Vi har gjennomført undersøkelsene av spørsmålene Etikkrådet tok opp i G4S’ ansettelsespraksis i Qatar og Emiratene. Vi gjør gode fremskritt med handlingsplanen vår for å styrke våre standarder i forhold til rekruttering og velferdsbestemmelser i Midtøsten, sier talspersonen.

Det opplyses videre at selskapet har ansatt en egen koordinator som skal undersøke praksis og avgifter hos rekrutteringsbyråer i hvert av landene, og sikre en streng overholdelse av selskapets retningslinjer for å sørge for at selskapets standarder er opprettholdt.

Meldingen fra Norges Bank
Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Oljepengene
  2. Norges Bank

Flere artikler

  1. Oljefondet utelukker tre selskaper

  2. Norges Bank dropper å vrake PetroChina: – Ser rart ut i 2020

  3. Oljefondet med kraftig vårrengjøring

  4. Annonsørinnhold

  5. Oljefondets etikkråd om moderne slaveri: – Det er et veldig stort problem

  6. Oljefondet tungt inne i selskap svartelistet av FN