En svært lønnsom æra for investorer i nordiske banker er over

I flere år har nordiske banker utbetalt iøynefallende utbytte til aksjonærene sine. Men etter et halvt tiår med negative renter, og med finansielle skandaler, har ikke bransjen lenger råd til å fortsette i samme spor.

Swedbank, som tidligere kunne skryte av å ha den mest sjenerøse utbyttepolitikken av de nordiske bankene, senket nettopp utbyttemålet sitt med en tredjedel.