SAS tapte nesten 500 millioner i november

Flyselskapet fortsetter å tape penger. Analytiker sier nye tall understreker behovet for å hente mer penger.

I MINUS: November, som tradisjonelt er en tøff måned for flyselskapet, endte i minus.
Publisert:

I november var underskuddet til SAS på 504 millioner svenske kroner, viser en oppdatering. Det tilsvarer rundt 475 millioner kroner.

Analytiker Jacob Pedersen i Sydbank peker på at tapet kunne vært verre, ettersom november tradisjonelt er blant årets verste måneder for flyselskapet.

En av årsakene er trolig positive valutaeffekter fra dollar-svekkelsen i november, ifølge Pedersen.

«SAS’ inntjening har gjennom store deler av 2022 vært massivt negativt påvirket av styrkingen av dollaren, men i november gir trolig valutakursutviklingen merkbar medvind», skriver Pedersen.

Pengene renner ut av kassen

EgenkapitalenEgenkapitalenKapital eierne har skutt inn eller som selskapet har tjent opp gjennom drift. Selskapets eiendeler minus gjeld. til SAS var negativ ved utgangen av november.

Det understreker behovet for ytterligere kapitaltilførsel, ifølge Pedersen i Sydbank.

SAS har planer om å hente minst 9,5 milliarder svenske kroner i ny egenkapital. Pedersen tror den nye egenkapitalen kommer i midten av 2023.

SAS hadde 7,2 milliarder svenske kroner i kontanter og andre likvide midler ved utgangen av november.

Pedersen omtaler nedgangen i kontantbeholdningen som «stor».

Ved utgangen av oktober hadde SAS til sammenligning 8,7 milliarder svenske kroner i kassen.

På samme tid måneden før hadde SAS en kontantbeholdning på 10,2 milliarder svenske kroner.

Advarte aksjonærene

Omsetningen var 2,9 milliarder svenske kroner i november.

Louise Bergström, investorkontakt i SAS, sier i en uttalelse til E24 at det ikke er uvanlig at tallene varierer fra måned til måned.

– Du vil få finansielle kommentarer når vi slipper kvartalsrapporter og vi kommer ikke til å kommentere hver utgivelse av tall som frigis i forbindelse med månedsrapportene i Chapter 11.

Tallene fra SAS offentliggjøres i tilknytning til rettsdokumenter som sendes inn i forbindelse med konkursbeskyttelsesprosessen i USAkonkursbeskyttelsesprosessen i USAEn amerikansk rettsprosess der et kriserammet selskap i en periode er beskyttet mot at kreditorer slår det konkurs som selskapet står i.

Prosessen går fremover og viktige mål har blitt nådd, ifølge Bergström.

SAS la i slutten av november frem kvartalsrapport for fjerde kvartal. Den viste et tap etter skatt på 1,2 milliarder svenske kroner i perioden august-oktober.

SAS-sjef Anko van der Werff har advart eksisterende aksjonærer om at de kan komme til å tape alt.

– Det er ingen garantier for at det blir noen som helst verdier igjen til dagens aksjonærer i SAS, sa van der Werff i forbindelse med kvartalsrapporten.

Publisert:

Her kan du lese mer om