Nordic Mining gjør stor kapitalinnhenting til kjemperabatt: Endte dagen ned nær 70 prosent

Gruveselskapet måtte gi 75 prosent rabatt for å få inn 940 millioner kroner. Aksjen raser på Oslo Børs.

Nordic Mining-sjef Ivar Fossum.
Publisert:

Det norske gruveselskapet har hentet 940 millioner kroner i friske penger gjennom en rettet emisjon. Det kommer frem i en børsmelding sent torsdag kveld.

Kapitalinnhentingen skjer til enorm rabatt. Tegningskursen i emisjonen var 0,6 kroner per aksje, mens Nordic Mining-aksjen sto i 2,44 kroner per aksje ved stengetid på Oslo Børs torsdag.

Det er en rabatt på hele 75 prosent.

Nordic Mining-aksjen endte børsdagen med en nedgang på 68,57 prosent til en kurs på0,767 kroner per aksje.

Les også

Oslo Børs endte opp etter vinglete innspurt

– Krevende

- Det er krevende å finansiere en ny gruve i Norge i en liten sektor. Også for et selskap som har begrenset markedsverdi og begrenset med store aksjonærer, som skal finansiere et stort industriprosjekt, sier Nordic Mining-sjef Ivar Fossum til E24.

Han sier også at «verden er usikker» og at «Norge har blitt mer usikker også med hensyn til muligheten til å skape ny industri».

- Vi ønsker selvfølgelig aldri å måtte gå inn på slike store rabatter, men styrets avveining har vært at nå lykkes vi med å skape store verdier for alle aksjonærene våre i tiden som kommer. Derfor ble den løsningen valgt.

- Alternativet ville jo vært noe helt annet, ikke å få finansiering i det hele tatt, sier han.

Les på E24+

Hvordan bli rik, leve av formuen og få høyere lønn? Dette mener ChatGPT du bør gjøre

I begynnelsen av februar varslet selskapet at det skulle hentes 900 millioner i friske penger, og at tegningskursen i denne emisjonen ville være mellom 0,6 og 5 kroner per aksje. Emisjon endte altså med å ligge helt i det nedre av dette sjiktet.

Japanske Iwatani, gruvefondet Orion og Svelland Capital er blant aksjonærene som har gått inn med penger. Fjordavegen Holding går inn med i underkant av 140 millioner kroner i emisjonen, gjennom konvertering av et lån.

Investorene som forpliktet seg til å tegne aksjer i forkant av emisjonen er alle nye aksjonærer i Nordic Mining.

Utvanning

Pengene som hentes inn er langt over markedsverdien til Nordic Mining ved stenging torsdag, som lå på i underkant av 567 millioner kroner. Emisjonen er på 1,57 milliarder nye aksjer, mens det i dag er 232 millioner aksjer i selskapet.

Dagens aksjonærer som ikke deltok i emisjonen blir dermed kraftig utvannet.

Nordic Mining planlegger også en reparasjonsemisjon på inntil 217 millioner aksjer som kan bøte på deler av utvanningen for dagens aksjonærer som ikke er med i emisjonen som er rettet mot utvalgte investorer.

Nordic Mining har mange småaksjonærer. Øverst på aksjonærlisten er Nordnet, en aksjonærkonto som representerer mindre aksjonærer som handler gjennom nettmegleren.

– Hva vil du si til småaksjonærene?

- Vi skal gjennomføre en reparasjonsemisjon mot eksisterende aksjonærer. Jeg tror aldri det ville være aktuelt at de kunne finansiere de beløpene vi snakker om her for å kunne bygge ut denne industrien.

- Det ligger i kortene at det må andre aksjonærer til for å løfte det vi trengte. Men når det er sagt, så har vi en reparasjonsemisjon som skal vedtas på generalforsamlingen i dag, som vi tror er tilpasset bra for at mange av eksisterende og mindre aksjonærer kan være med på samme betingelser, sier Fossum.

Finansierer gruveprosjekt

De friske pengene skal brukes til å finansiere Engebø-prosjektet, et gruveprosjektet i Engebøfjellet ved Førdefjorden i Vestland fylke.

– Jeg er stolt over at vi har lykkes med å finansiere opp nær 277 millioner dollar, opp under 2,9 milliarder kroner, for å bygge ut Norges første mineralforekomst på nær 40 år, sier Fossum i en pressemelding.

Toppsjefen omtaler finansieringen av prosjektet som «en sammensatt øvelse».

– Den er løst i ulike etapper gjennom royalty-avtaler, obligasjonsgjeld, det konvertible entreprenørlånet, salg av Keliber-aksjene, egenkapital fra Orion og Iwatani, samt denne emisjonen. Tatt i betraktning selskapets markedsverdi ved inngangen til finansieringen for et år siden på cirka 650 millioner kroner, har det vært krevende å finansiere 2,9 milliarder kroner.

Publisert:

Her kan du lese mer om