Oljefondet kaster ut tre selskaper på grunn av risiko for menneskerettighetsbrudd

Virksomheten i Myanmar ligger bak utestengningen av et thailandsk olje- og gasselskap, mens grove menneskerettingsbrudd knyttet til overvåkning er grunnen til at israelske Cognyte kastes ut.

Publisert:

Oljefondet har bestemt seg for å utelukke det thailandske olje- og gasselskapet PTT PCL og datterselskapet PTT Oil and Retail Business PCL på grunn av «en uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner», skriver fondet i en melding.

Tilrådingen om utelukkelse, som kommer fra Etikkrådet, skjer på bakgrunn av selskapets virksomhet i Myanmar.

PTTs datterselskap, PTT Exploration and Production PCL, er partner med det statlige oljeselskapet Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) i tre offshore gassfelt i Myanmar.

I februar 2021 gjennomførte militæret i Myanmar statskupp, og i ettertid har militæret intensivert sine ekstremt grove overgrep mot sivilbefolkningen, skriver Etikkrådet.

«Gjennom sin virksomhet i landet sikrer PTT og PTTOR militæret betydelige inntektsstrømmer som kan finansiere militærets virksomhet og overgrep», heter det i uttalelsen.

Etikkrådet mener selskapenes forretningssamarbeid med MOGE og MEC innebærer en uakseptabel risiko for medvirkning til ekstremt grove overgrep.

Ved utgangen av 2021 hadde Oljefondet aksjer i PTT og PTTOR for henholdsvis 998,8 og 96,4 millioner kroner. Selskapene er notert på børsen i Thailand.

Oljefondet fikk tilrådingen fra Etikkrådet 10. mai, men ventet altså til 15. desember med å offentliggjøre utelukkelse av de thailandske selskapene.

Overvåkningsbrudd

I tillegg kaster de ut overvåkningsselskapet Cognyte Software på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til grove menneskerettighetsbrudd, med sine produkter og tjenester.

«Flere av statene som skal være blant selskapet sine kunder, er beskyldt for svært grove menneskerettighetsbrudd inkludert bortføring, tortur og andre former for mishandling rettet mot sårbare grupper inkludert seksuelle minoriteter», skriver rådet.

Rådet mener at overvåkning av politiske motstandere og minoriteter er en påregnelig risiko ut fra det de tilbyr.

Ut fra informasjonen Etikkrådet har fått fra selskapet, mener rådet at det er umulig å slå fast at selskapet har igangsatt gode tiltak for å hindre å bli involvert i nye brudd i fremtiden.

Cognyte er et israelsk selskap som er børsnotert i USA. Ved utgangen av 2021 eide Oljefondet 0,87 prosent av selskapet, verdt 79 millioner kroner.

Rådet om utelukking kom i juni.

Cognyte har også lenge vært i søkelyset for ulovlig overvåkning av politikere og journalister, og ble for ett år siden utestengt fra Facebook.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med selskapene, men foreløpig uten hell.

Publisert: